!

Thorwald Dethlefsen német osztrák

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 7

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély
Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez
Thorwald Dethlefsen: Élet az élet után
Thorwald Dethlefsen: Az újjászületés élménye
Thorwald Dethlefsen: Oidipusz, a talány megfejtője
Thorwald Dethlefsen – Ruediger Dahlke: Krankheit als Weg
Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke: La enfermedad como camino

Kapcsolódó kiadói sorozatok: New age – Új kor Édesvíz


Népszerű idézetek

GabrielVaraljay>!

A tudatosság hiánya tünetet termel.

Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez A betegségek jelentése és jelentősége

Tereza>!

Az érettség jele, ha valaki történni enged valamit anélkül, hogy azonnal bele akarna avatkozni.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély Eredendő tudás a teljességről, ezoterikus pszichológia

Kapcsolódó szócikkek: érettség
GabrielVaraljay>!

A rezonancia törvénye azt jelenti, hogy csak azzal kerülhetünk kapcsolatba, amire rezonánsak vagyunk.

Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez A betegségek jelentése és jelentősége

Imoran>!

Ha pedig valaki minden javító szándék ellenére is egyre inkább eltér az „életformulájától”, akkor a természet szükségszerűen kiiktatja: halálos betegség vagy baleset formájában „kivonja a forgalomból”. Mert a kozmoszban csak egy behatárolt játéktere nyílik az eltéréseknek: ha ezt áthágják, a kozmosz erőszakkal állítja helyre a rendet. Ebből a meggondolásból ered, hogy egy halálos betegség vagy baleseti halál sohasem jön olyan váratlanul, mint ahogyan azt mondani szokták. A „hirtelenség” csak azok szemében tűnhet annak, akik az eddigi sorseseményeket nem értették meg. (Természetesen ez nem vonatkozik azokra az emberekre, akik öregek és egyszerűen lejárt a földi életciklusuk ideje.)

159-160. oldal

5 hozzászólás
Imoran>!

Ahogy az ember egyénisége is asztráltestében van, ugyanígy a gyógynövény is az asztráltestében létezik lényegét tekintve. Ez a speciális egyéniség hordozója. A potenciálás eljárása során voltaképpen lépésről lépésre eloldozzuk az asztráltestet a növénytől, és hozzákötjük a hígító médiumhoz, a vízhez. Így a víz, mint médium, a növény információjának hordozójává válik. […] Tehát itt világosodik meg a homeopátia hatásossága: a potenciált gyógyszer nem a testen fejti ki hatását, hanem rögtön az asztráltesten, amelyben a betegség oka van. A homeopátiás szer korrigálja az asztráltestben a megbetegítő információt.

167. oldal

Imoran>!

Az alkímia önmagunk fejlesztésének ezoterikus útja, amely létezésünk mindkét síkján párhuzamosan fut: szellemin és anyagin egyaránt.[…]
Az alkímia elméletének alapszerkezete egyszerű: minden, amit a természet létrehoz, három alapvető részből áll: lélekből, testből és szellemből. Az alkimista feladata abban áll, hogy a természet mindenkori termékeit, erre a három alapalkotórészre bontsa, minden alkotórészt megtisztítson és ismét összerakjon.[…] Ahhoz hogy az alkimista eljusson a tökéletességhez, el kell választania magában a testet, lelket és szellemet, megtisztítani, s aztán, mint magasabb rendű embert, ismét összerakni. […]
Az alkímia tehát az az út, amely a harmadik nagy célhoz vezet: a szellem uralmához az anyag fölött.

209-210. oldal

Magdala IP>!

A ráksejt nem kívülről jön (mint például a vírus, a baktérium vagy a toxinok, melyek az organizmust veszélyeztetik), hanem olyan sejt, mely mindeddig teljes aktivitással egy bizonyos szervet s ezáltal a teljes szervezetet szolgálta, hogy ezzel a lehető legjobb túlélési esélyt biztosítsa neki. Egyszerre azonban megváltoztatja eddigi felfogásmódját, s kilép a közös identifikációból. Saját célokat kezd kifejleszteni, s ezek kíméletlen megvalósítására tör.

252. oldal

Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez A betegségek jelentése és jelentősége

1 hozzászólás
daniagi>!

A tudomány átadható. A tudás nem. A tudást sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel, amelyek teljességgel érdektelenek, céltalanok. Ez utóbbi átadható, a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el, csak olyan teljességgel személyes, individuális megismerési aktussal, amely metafizikus természetű, s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről, hogy „a tudás legyen mindenkié”. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye, sem átvenni, sem továbbadni nem lehet.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély Eredendő tudás a teljességről, ezoterikus pszichológia

1 hozzászólás
daniagi>!

Az ezoterikus tanok köteleznek. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet, ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét, pereskedhet a bátyjával, szidhatja a társadalmat és így tovább. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére, ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyukat, egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. Ha valaki például valóban megértette, mi az asztrológia, az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest, nem fog pereskedni és így tovább.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély Eredendő tudás a teljességről, ezoterikus pszichológia

daniagi>!

A modern tudomány nem érti, hogy minden tudás mindig jelen van. Abban a tévhitben él, hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz, s csak idő kérdése, mikor fogunk „mindent” tudni. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. A tudás mindig jelen van, de az embernek kell fejlődnie ahhoz, hogy felismerhesse.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély Eredendő tudás a teljességről, ezoterikus pszichológia