!

Thomas Sandkühler

Könyvei 1

Thomas Sandkühler: Adolf H.

Népszerű idézetek

>!
Magistra_Könyvkiadó KU

Hogyan lehetséges, hogy Adolf Hitler, aki semmit sem értett egy modern állam igazgatásához és a kormányzati munkához, akinek szemében a jog semmit sem számított, s aki előre meghirdette, hogy gyilkosságokkal és terrorral fog kormányozni, megkaphatta a hatalmat Németország felett?

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

>!
Magistra_Könyvkiadó KU

Hitler az évek során tudatosan finomította technikáját. Beszédeit általában visszafogottan kezdte, aztán fokozatosan emelte a hangját, a végére szabályos tombolásba hajszolva önmagát és közönségét egyaránt. A szónok és a hallgatóság viszonya kölcsönös volt. Hitlernek szüksége volt az általa kiváltott izgalomra, hogy betöltse vele belső ürességét, hallgatóinak pedig őrá volt szükségük, hogy elragadtassa őket, s azt érezhessék, valaki megérti őket.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

>!
Magistra_Könyvkiadó KU

Hitler beszédeinek értelme és célja az volt, hogy minden alkalommal ugyanazt az üzenetet sulykolja hallgatóinak fejébe és szívébe: hogy csak az NSDAP képes biztosítani Németország újjászületését. Az NSDAP ugyanis több, mint párt, ők igazi népmozgalom. Az NSDAP vezetése alatt sikerülni fog kiiktatni a nemzet belső ellenségeit, helyreállítani az egységet, visszaállítani Németország hatalmát és dicsőségét.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

>!
Magistra_Könyvkiadó KU

A német helyesírással és a nyelvtannal gondjai voltak. Az első kötetet olyan lehetetlen stílusban írta meg, hogy gondos segítőinek szinte mondatról mondatra át kellett dolgozniuk és ki kellett javítaniuk. A „Mein Kampf” azonban ennek ellenére is félreismerhetetlenül Hitler műve – olyannyira, hogy amikor az első kötet a piacra került, néhány újság egyenesen „Mein Krampf”-nak, azaz „Harcom” helyett „Görcsöm”-nek gúnyolta.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

>!
Magistra_Könyvkiadó KU

Visszatekintve felfoghatatlannak tűnik, milyen jó hangulatban masírozott bele a német társadalom a diktatúrába.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

>!
Magistra_Könyvkiadó KU

Hitler nem nagy ember volt, hanem nagy pusztító.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja

>!
Magistra_Könyvkiadó KU

Államfőként és a háború irányítójaként Adolf Hitlert terheli a felelősség minden bűntettért, amit a második világháborúban németek és külföldi segítőik elkövettek. Más kérdés, milyen szerepet játszott mindebben Hitler személyesen – erre a kérdésre nem könnyű választ adni. Hitler gyilkosságokra adott parancsai szinte kizárólag szóbeli parancsok voltak. Maga is nagy hangsúlyt helyezett rá, hogy ne hozzák összefüggésbe a német bűntettekkel, mivel attól tartott, csorbulna führeri tekintélye.
Két ízben azonban mégis írásban adott parancsot gyilkosságok elkövetésére. Az első alkalom az 1934-es „Hosszú kések éjszakája” volt, amikor szabályos listát állított össze a kivégzendőkről; a második az 1939-es „Eutanázia Akció”, amelyről a következő fejezetben szólunk majd. Hitler szóbeli gyilkossági parancsait csak ritkán jegyezték fel (pld. Himmler). Mivel a tömeggyilkos Hitlerről kevés dokumentum áll rendelkezésre, szélsőjobboldaliak azt terjesztették a háború után, hogy Hitler nem is akarta a gyilkosságokat, s ha értesült is egyáltalán a bűntettekről, az mindig túl későn történt. A felelős sokkal inkább Heinrich Himmler és az SS volt. Ezek a próbálkozások megpróbálják kimosdatni Hitlert a személyes felelősség alól – a történelemkutatás eredményei azonban egyértelműen megcáfolják az ilyen állításokat.

Thomas Sandkühler: Adolf H. Egy diktátor életútja