!

Tandori Ágnes

Nem

Könyvei 1

Tandori Dezső – Tandori Ágnes: Madárnak születni kell…!

Fordításai 19

Robert Bloch: Pszicho
Edgar Rice Burroughs: Tarzan, a dzsungel ura
Edgar Rice Burroughs: Tarzan, a rettenetes
Edgar Rice Burroughs: Tarzan és az aranyszőrű oroszlán
Edgar Rice Burroughs: Tarzan és az elveszett birodalom
Edgar Rice Burroughs: Tarzan a föld mélyén
Judith Krantz: Örökölt szerelem
Edgar Rice Burroughs: Tarzan, a legyőzhetetlen
Edgar Rice Burroughs: Tarzan és az aranyváros
Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet

Népszerű idézetek

>!
Impertinens

Nem jelképesek a madarak, ó, dehogy azok; hanem az is bajosan képzelhető, hogy annyi írói tapasztalat, annyi benső emberi tapasztalás szerény birtokában, mint ami kettőnké itt – s mindegyikünké a maga módján, de egymásra hatva, egymástól átvéve is emezt és amazt –, „holmi” csökkentebb értékű lényekhez fordulnánk menekvésül, vagy bármi egyéb. Szó sincs menekvésről, szóba se jöhet „problémák” megkerülése! Hazaér az ember, s akárhány fontos – reménytelen, kellemetlen, célszerű, ügyetlen, hiábavaló stb. – telefonja van, mellettük ott a cáfolhatatlan tények kis csapata: ők kilencen; bármelyikükhöz odamehetünk, a viszony egyértelmű, rejtélyes, de kikezdhetetlen, és csak az a Nagy Pont vethet véget neki. Addig „mindössze” vigyázni kell rájuk s a kapcsolatra, s mert minden kapcsolatra és minden másik félre vigyázni kell, ha valaki-valami tényleg komolyan veszi kapcsolatának tárgyát.

>!
selfmadehell P

Szegények voltunk, a játékainkat úgy kellett összebütykölnünk, s a barátaink és barátnéink is hozzánk hasonlóak voltak, kialakult tehát az öntevékenység „jegyében” valami együttes, amelyben az egyszerű dolgoknak nagy értéke volt. Nem lehet merőben véletlen, hogy az a sok földközeli játék, technikátlan játék, magunk készítette játék végül elvitt minket – vissza földközelbe, vissza életközelbe, vissza a… Füvekhez, mondja másikunk, aki nézi, hogyan gépelődik ez.

114. oldal

>!
selfmadehell P

Verebeink nagyon kedvelték az ajtókilincseket (…) Sokat mulattunk rajta, hogy az új helyzetek mennyire átalakítják, megvillództatják a nyelvet: a régi értelmüket merőben átalakítva mutogatják a kifejezések. Például a 'kilincselés'. Vagy a 'nem ettem meszet': Szpéró eleinte nem akart szépiázni, pedig meszet enni fontos, a tollazat, a csontok fejlődéséhez (…) A kilincs is veszélyes hely volt, ám az 'ajtónálló' szerepkör csak igazán…!

82. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Szpéró · veréb
>!
selfmadehell P

Most is például Poszi várja, hogy billentyűzzek neki. Ő maga billen és tyűzik, a fotel karfáján billeg és tyűűű hangokat hallat.

86. oldal

>!
selfmadehell P

Talán igaza lesz a könyvnek, amelyben épp az Aloysius gazdája mondja ezt, mielőtt eltűnne a sivatagban, hogy az ember elás valamit, ami nagyon kedves neki és abban bízik, hogy egyszer majd, amikor szomorú lesz és öreg és rászorul, vagy ilyesmi, előássa, és megvigasztalódik.

148. oldal

>!
selfmadehell P

„Van nekünk egy különös madarunk… Nem tudják miféle… senki se tudja megmondani… nem veréb… azt hisszük, parlagi pinty…” Mármost itt a mi legjobb tudásunk szerint parlagi pinty: nem létezik. S ahogy meglátogattuk őket, kiderült… veréb ő, bizony, kiváló kis veréb!

60. oldal

Kapcsolódó szócikkek: veréb