!

Szophoklész ókori görög

Sophokles, Sophoklés, Sophocles

Kr. e. 497. vagy 496. (Athén) – Kr. e. 406. vagy 405. (Athén)

NemFérfi
Életrajz

Könyvei 25

Szophoklész: Antigoné
Szophoklész: Antigoné / Oidipusz király
Szophoklész: Oidipusz király / Oidipusz Kolónoszban
Szophoklész: Élektra / Oedipus király / Antigoné
Szophoklész: Szophoklész drámái
Szophoklész: Antigoné / Élektra
Szophoklész: Oidipusz király / Oidipusz Kolónoszban / Antigoné
Szophoklész: Élektra
Sophocles: Antigone
Sophokles: Philoktetes

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Talentum diákkönyvtár · Bibliotheca Classica · Osiris Klasszikusok · Osiris Diákkönyvtár · Populart Füzetek · Európa Diákkönyvtár · Matúra klasszikusok · Olcsó könyvtár · S.O.S. Diákkönyvtár · Világirodalmi kiskönyvtár · Nemzeti Színház Színműtár · Helikon klasszikusok · Európa Diákkönyvtár · A világirodalom klasszikusai

Antológiák 6

Görög drámák
A világirodalom legszebb drámái I-II.
F. Csanak Dóra (szerk.): Az örök Elektra
Franyó Zoltán – Botár Emma (szerk.): Ősi örökség
Lengyel Béla – Vincze Flóra (szerk.): A világirodalom ars poeticái
Babits Mihály (szerk.): Drámafordítások

Róla szóló könyvek 3

Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái
Walkó György: Katarzis nélkül
Falus Róbert: Sophoklés

Népszerű idézetek

>!
Dolly_Molloy

Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb
Gonosz, miatta városok pusztultak el,
S miatta lettek emberek földönfutók,
Aljas tettekre ez tanít, a lelkeket
Mikéntha megcserélné, jót gonoszra vált,
Az embereknek megmutatja, hogy legyen
Minden lépés istentől elrugaszkodott.

>!
Nóka

Jól vedd eszedbe fiam! hiszen közös mindannyiunkban annyi, hogy – tévedhetünk.

1 hozzászólás
>!
gumicukor

Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb.

>!
Nóka

Eszedbe vedd, hogy az kiben a gondolat merev: legkönnyebben bukik!
/Kreón/

1 hozzászólás
>!
Judy_

Az ember addig él,
amíg sorsa meg-megújuló öröm;
ha ennek vége: nem más, mint élő-halott.

>!
Biedermann_Izabella P

KAR
Bölcs belátás többet ér
Minden más adománynál.
Az isteneket tisztelni kell,
Gőggel teli ajkon a nagy szavak
Nagy romlásra vezetnek
S józanná nem tesz, csak a vénség.

>!
pwz ISP

Ó asszony, hallgatás a legszebb női dísz.

293. oldal, Aiasz

Sophoklés: Sophoklés drámái Aiasz / Antigoné / Trakhisi nők / Oedipus király / Élektra / Philoktétés / Oedipus Kolonosban / Nyomszimatolók

Kapcsolódó szócikkek: Aiász (Telamón fia)
5 hozzászólás
>!
Liliane

Számtalan csoda van, de az embernél jelesebb csoda nincs.

175. oldal

>!
Szelén P

Senki hát halandó embert, ki e földön várja még
végső napját, ne nevezzen boldognak, míg élete
kikötőjét el nem érte bánat nélkül, biztosan.