!

Szophoklész ókori görög

Sophokles, Sophoklés, Sophocles

Kr. e. 497. vagy 496. (Athén) – Kr. e. 406. vagy 405. (Athén)

NemFérfi
Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Szophoklész
Életrajz

Könyvei 20

Szophoklész: Antigoné
Szophoklész: Antigoné / Oidipusz király
Szophoklész: Oidipusz király / Oidipusz Kolónoszban
Szophoklész: Élektra / Oedipus király / Antigoné
Szophoklész: Antigoné / Élektra
Szophoklész: Szophoklész drámái
Szophoklész: Oidipusz király / Oidipusz Kolónoszban / Antigoné
Szophoklész: Élektra
Sophoklés: Három tragédia
Sophokles: Philoktetes

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Európa Diákkönyvtár, Osiris Klasszikusok, Talentum diákkönyvtár, Populart Füzetek

Antológiák 5

Görög drámák
F. Csanak Dóra (szerk.): Az örök Elektra
Franyó Zoltán – Botár Emma (szerk.): Ősi örökség
Babits Mihály (szerk.): Drámafordítások
Lengyel Béla – Vincze Flóra (szerk.): A világirodalom ars poeticái

Róla szóló könyvek 2

Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái
Walkó György: Katarzis nélkül

Népszerű idézetek

>!
Dolly_Molloy

Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb
Gonosz, miatta városok pusztultak el,
S miatta lettek emberek földönfutók,
Aljas tettekre ez tanít, a lelkeket
Mikéntha megcserélné, jót gonoszra vált,
Az embereknek megmutatja, hogy legyen
Minden lépés istentől elrugaszkodott.

>!
Norcs

Jól vedd eszedbe fiam! hiszen közös mindannyiunkban annyi, hogy – tévedhetünk.

1 hozzászólás
>!
gumicukor

Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb.

>!
Judy_

Az ember addig él,
amíg sorsa meg-megújuló öröm;
ha ennek vége: nem más, mint élő-halott.

>!
pwz ISP

Ó asszony, hallgatás a legszebb női dísz.

293. oldal, Aiasz

Sophoklés: Sophoklés drámái Aiasz / Antigoné / Trakhisi nők / Oedipus király / Élektra / Philoktétés / Oedipus Kolonosban / Nyomszimatolók

Kapcsolódó szócikkek: Aiász (Telamón fia)
5 hozzászólás
>!
Norcs

Eszedbe vedd, hogy az kiben a gondolat merev: legkönnyebben bukik!
/Kreón/

1 hozzászólás
>!
Liliane

Számtalan csoda van, de az embernél jelesebb csoda nincs.

175. oldal

>!
Biedermann_Izabella P

KAR
Bölcs belátás többet ér
Minden más adománynál.
Az isteneket tisztelni kell,
Gőggel teli ajkon a nagy szavak
Nagy romlásra vezetnek
S józanná nem tesz, csak a vénség.

>!
Sli SP

KREÓN
(…)
De egy-egy emberről bizony mindig nehéz
Kitudni, lelkében mi gondolat lakik,
Míg nem mutatja meg törvény s uralkodás.
Ki egy egész város felett uralkodik,
S nem tart ki, bár az elhatározása jó,
Ha nyelvére a rettegés fékét veti,
Mindig hitványnak tartottam s tartom ma is.

Első jelenet

1 hozzászólás