!

Szigligeti Ede magyar

1814. március 8. (Nagyvárad) – 1878. január 19. (Budapest)

Tudástár · 23 kapcsolódó alkotó · 8 film

Teljes névSzathmáry József

Könyvei 19

Szigligeti Ede: Liliomfi
Csiky Gergely – Kisfaludy Károly – Szigligeti Ede: Liliomfi
Szigligeti Ede – Csiky Gergely: Liliomfi / Buborékok
Szigligeti Ede: Csikós
Kisfaludy Károly – Szigligeti Ede: A kérők / Liliomfi
Szigligeti Ede: Színművek
Szigligeti Ede: II. Rákóczi Ferencz fogsága
Kisfaludy Károly – Szigligeti Ede – Csiky Gergely: Vígjátékok
Kisfaludy Károly – Szigligeti Ede: Csalódások / Liliomfi
Szigligeti Ede: Fenn az ernyő, nincsen kas

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Diákkönyvtár Móra · A Magyar Dráma Gyöngyszemei Unikornis · Olcsó könyvtár Franklin-Társulat · Színjátszók könyvtára · A Nemzeti Szinház könyvtára Pfeifer Ferdinánd · Európa Diákkönyvtár Európa

Fordításai 3

William Shakespeare: Shakespeare színművei
William Shakespeare: Shakespeare összes színművei I-III.
William Shakespeare: Shakspere remekei IV.

Antológiák 1

Népszínművek

Népszerű idézetek

Vizsla>!

Az esküvő előtt angyali, isteni Emerencia, esküvő után valódi furibunda fúria lett. Küzdöttem ellene nemesen; de a győztes Emerencia lett s a papucskormány. Ő rajtam önté ki szeszélyeit, s én tanítványaimon – csupa tertiát adtam.

Liliomfi - Első felvonás, Első jelenet

1 hozzászólás
Csoszi>!

A feleségem és a jövendő menyem. Erre tartanak. Tatárjárás egyesülve sáskapusztítással.

100. oldal (Buborékok)

Csoszi>!

[…] a szerelem, ahol nincs, házasság után megjő; ahol pedig van, elpárolog.

12. oldal (Liliomfi)

BZsofi P>!

[…] a szerelem, ahol nincs, házasság után megjő; ahol pedig van, elpárolog.

Első felvonás. Első jelenet.

Kapcsolódó szócikkek: házasság · szerelem
3 hozzászólás
Csoszi>!

SZIDÓNIA […] Te hálátlan fú! Így beszélsz velem, ki csak gyermekeimnek éltem, ki minden percemet nekik áldoztam…
RÓBERT No, az áldozás munkája elég vígan ment. (Megcsókolja Szidónia kezét) Vigasztalódjál, mama, kihevered még azt a csapást, hogy egyik fiad dolgozni próbál. Gondoljunk most Szerafin sorsára – a papa tegnap este mindent elmesélt –, borzasztó történet! Nem akarom mondani, mama, hogy ennek is a mi nevelésünk az oka; hanem annyi bizonyos, hogy ez is nagyon elvette a kedvemet ettől a mi örökös farsangunktól. A becsület mégiscsak becsület – még ránk nézve is, akik eddig nem sokat tettünk érette, hát még Miklósra! Megyek, fölkeresem, talán ráakadok valahára. (El)
SZIDÓNIA Hálátlan fiú!… Ez hát anyai szeretetem jutalma! Mikor adósságokat csinált, mindig én voltam az, ki lecsillapítottam apja haragját, s pénzt csikartam ki tőle – és most mégis apja mellé áll, ellenem! Íme, a gyermek hálája!

150. oldal

Jagika P>!

„Spektábilis kapitány úr! Minthogy a házi circumstanciák úgy hozzák magokkal, hogy a házassági vinculumba lépjek, tehát voluntarie szemeimet a spektábilis úr kisasszonyára vetettem, és véle az élet tengerén keresztül navigálni eltökélém. Azért humillime jelentem, hogy első szeptemberre praefiguráltam a terminust, amelyben in persona udvarlására leszek az egész úri háznak; és legottan az oculátát elvégezvén, a matrimoniális dokumentumokat mindjárt solemnisálni és authenticálni fogom. Különben úri fávoriba magamat rekommendálván, vagyok spektábilis úrnak alázatos szolgája Perföldy Tóbiás Jakab, Juris utriusque et Philosophiae Doctor és felesküdt ügyész.”

K_A_Hikari>!

Tegyük fel újra az álarcot, s takarjuk sebeinket és reményinket mosolyok alá.

Szigligeti Ede: Csikós Eredeti népszínmű három szakaszban

K_A_Hikari>!

Vagy enyémmé teszlek, vagy elválok tőled,
Vagy hozzám kerítlek, vagy meghalok érted. –
Szánj meg, édes rózsám, igen szépen kérlek,
Engem úgy segéljen, szívemből szeretlek!

Szigligeti Ede: Csikós Eredeti népszínmű három szakaszban

Csoszi>!

Nem elég a hibától tisztának lenni, látszatát is kerülni kell.

112. oldal (Buborékok)

Csoszi>!

BÉLA (a középen jő) Itt vagy, atyám?
SOLMAY Ilyen felesleges kérdésre is csak egy képviselő tud vetemedni. Látod, hogy itt vagyok – minek kérded hát? Ennek is éppen annyi értelme van, mint a ti interpellációitoknak.

127. oldal (Buborékok)