!

Székely Imre

Könyvei 3

Székely Imre – Molnár Beatrix: Templomaink
Fabó Beáta – Kovács Mária – Mayer László – Mayerné Lendváry Mária – Székely Imre: Budapest templomai
Szabó László – Székely Imre: Magyar nyelv I. osztály – Kiegészítő

Népszerű idézetek

Ninácska P>!

Ajánlás
A millenniumi esztendő megmozgatta az országot. A szokásosnál nagyobb figyelmet fordítottunk meglévő értékeink számbavételére, bemutatására, újak létrehozására.
Kerületünk sem kivétel ez alól. A hagyományteremtés és hagyománytisztelet egyik megnyilvánulása volt a millenniumi esztendőben a kerület jelképeiről, címeréről és lobogójáról szóló rendelet megalkotása. Jelenlegi közigazgatási határait tekintve a kerület fiatal, de egyes részeinek történelme, építészeti emlékei, utcaelnevezései a régmúltat idézik. Heraldikusoknak, művészeknek okozott fejtörést, hogy sokszínű, sokarcú, fiatal, de jelentős régészeti emlékekkel rendelkező városrészünket mi jelképezhetné úgy, ne csak egy kerületrészre utaljon, hanem az egészre legyen jellemző. Pesthidegkúttól a Vízivárosig a zöldövezeti jelleg és a jelentős egyházi létesítmények határozzák meg leginkább ennek a 36 km2-nek az arculatát. Ezért került a címer zöld pajzsába a három bükkfa mellé a három heraldikai kereszt, amely utal a régi egyházi és bírói pecsétre, a kerület korai régészeti leleteire, és a jelentős egyházi intézményekre.
A múlt év elején kezdődött Templomaink címmel sorozat a Budai Polgár hasábjain, és azóta szinte minden szám újabb szép épületet bemutatott be. Látva értékeinket, és hallva az olvasók érdeklődő visszajelzéseit érlelődött meg ezen könyvecske kiadásának gondolata.
Nagy örömmel és büszkeséggel ajánlom a könyvet minden kedves olvasónknak, remélem sikerül felkelteni érdeklődésüket a bemutatott templomok értékei, látnivalói iránt.