!

Szegedy-Maszák Mihály magyar

1943. június 23. (Budapest) – 2016. július 25.

Tudástár · 6 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
Életrajz

Könyvei 26

Szegedy-Maszák Mihály: „A regény, amint írja önmagát”
Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza
Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene
Szegedy-Maszák Mihály: Megértés, fordítás, kánon
Ritoók Zsigmond – Szegedy-Maszák Mihály – Veres András: Irodalom I.
Szegedy-Maszák Mihály – Veres András – Bojtár Endre – Horváth Iván – Szörényi László – Zemplényi Ferenc: Irodalom II.
Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor
Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond
Szegedy-Maszák Mihály: Az újraolvasás kényszere

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Gyorsuló idő Magvető · Tegnap és Ma · Műelemzések kiskönyvtára · Elvek és utak Magvető · Kortársaink Akadémiai · Irodalom – reformtankönyvek Krónika Nova

Szerkesztései 21

Romsics Ignác – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Mi a magyar?
Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A magyar irodalom történetei a kezdetektől 1800-ig
Bánki Erika – Bojtár Endre – Horváth Iván – Szegedy-Maszák Mihály – Szörényi László – Veres András – Zemplényi Ferenc (szerk.): Irodalmi szöveggyűjtemény a gimnázium III. osztálya számára
Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig
Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei 1920-tól napjainkig
Bednanics Gábor – Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Hang és szöveg
Józan Ildikó – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Az elbeszélés módozatai
Szegedy-Maszák Mihály – Szörényi László – Veres András (szerk.): Irodalmi szöveggyűjtemény a gimnázium II. osztálya számára
Szegedy-Maszák Mihály – Veres András – Bojtár Endre – Horváth Iván – Szörényi László – Zemplényi Ferenc (szerk.): Irodalmi szöveggyűjtemény III.
Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről

Fordításai 5

Virginia Woolf: A pille halála
Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya / Szemiotika
Erwin Panofsky: Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás
Umberto Eco: A nyitott mű
Hankiss Elemér (szerk.): Strukturalizmus I–II.

Antológiák 4

Fűzfa Balázs (szerk.): Irodalomtanítás a harmadik évezredben
Köpeczi Béla (szerk.): A francia irodalom a huszadik században I-II.
Szerdahelyi István – Gráfik Imre – Voigt Vilmos (szerk.): Kultúra és szemiotika
Tóth Szilvia (szerk.): „Gazdagabb voltam, mint hinni bármikor is adatott”

Népszerű idézetek

vargarockzsolt>!

Aligha tehet érvényesnek szánt megállapítást Joyce valamelyik művéről olyan olvasó, aki nem több évtizede foglalkozik e szerző munkásságával.

259. oldal

2 hozzászólás
macs>!

»Hét pecsétü könyv az élet, s ha ezeket egymásután feltörtük s a könyv nyitva fekszik előttünk, benne idegen nyelv ismeretlen betüit találjuk, s miután végre ezt is megfejtettük, hosszú fáradságunk eredménye többnyire csak azon meggyőződés, hogy a könyv nem felelt meg várakozásunknak«

Eötvös József: regényíró vagy értekező?