!

Steve Perry amerikai

1947. augusztus 31. (Baton Rouge, Louisiana, Amerikai Egyesült Államok) –

Tudástár · 6 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv · 14 film

Teljes névSteven Carl Perry
Nemférfi
Honlaphome.comcast.net/~perry1966/index.html
Facebook@steve.perry.108

Könyvei 40

Steve Perry: Idegenek a Földön
Steve Perry: Lidérces utazás
Steve Perry – Stephani Perry: Ripley háborúja
Steve Perry – Stephani Perry: A préda
Michael Reaves – Steve Perry: Halálcsillag
Steve Perry: A Birodalom árnyai
Michael Reaves – Steve Perry: MedStar I: Harctéri sebészek
Michael Reaves – Steve Perry: MedStar II: Jedi gyógyító
Steve Perry: Szerepcsere
Steve Perry: A férfi, aki sosem hibáz

Kapcsolódó sorozatok: Aliens · Aliens versus Predator · Star Wars: Klónok háborúja · Predator · Időgép · Star Wars: MedStar · MIB – Sötét zsaruk · Matador · Star Wars: Clone Wars angol · Matador angol · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Valhalla Science Fiction · Star Wars Omnibus angol

Antológiák 2

Bryan Thomas Schmidt (szerk.): Predator: Vérözön
Martin H. Greenberg (szerk.): Ghouls, Ghosts, and Ninja Rats

Népszerű idézetek

Risus P>!

– Az emberiség már semmire sem jó! – kiáltotta.

5. fejezet

Risus P>!

Legalább a magánytól nem kell többé félnie. Most az egyszer nem egyedül mászott bele a bajba.

11. fejezet

Szelén>!

– Tudsz arról, hogy meglepetésszerű próbariadó lesz tizenegy harminckor?

44. oldal

Nikolett0907 P>!

Már elmúlt éjfél, a határ mentén húzódó út pedig annyira kihalt volt, mint egy száz éve érintetlenül álló kripta belseje.

(első mondat)

Szelén>!

Darth Vader túlnyomásos gyógykamrájában üldögélt. A világítást lekapcsolta, és megszabaditotta magát a páncéltól, amely életben tartotta. Az Erő hatalmas volt, a sötét oldal – Vader szerint – pedig még annál is inkább, ennek ellenere képtelen volt újjáépíteni csúnyán megégett testét. Mar az is kész csoda volt, hogy élt, de Vader nem elégedett meg ennyivel. Bizott benne, hogy ha továbbfejleszti a képességeit, egy napon újra a régi emberré válhat.
Legalábbis testileg.
Mentálisan nem akart a régi lenni. Gyenge, bolondos, idealista. Anakin éppen olyan volt, mint amilyen most Luke Skywalker. Egy kiaknázatlan tehetség.
Igen, az Erő Luke-kal van, talán még jobban, mint Anakinnal volt, merengett.

60. oldal

Eszchan>!

– Egy szivárványzubbonyos admirálist kaptunk? – kérdezte meglepetten pislogva Vil. – Vagy egy moffot?
– Nem éppen. A fickó, aki azon a hajón vezényel, eléggé egyhangúan öltözik – válaszolta a hadnagy, majd Vil értetlen pillantása láttán hozzátette: – Csak feketét hord.
Vil kapcsolt, és kibökte a nevet:
– Darth Vader…
– Netán a barátja?

95. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Darth Vader · Villian Dance
Hippoforaccus>!

És azzal már oda is intette a pincérnő droidot.
– Hozz nekünk egy pángalaktikus gége…
– Csöndet!

74. oldal

1 hozzászólás
FélszipókásŐsmoly >!

Ő volt a Ve­zér; már a neve is azt je­len­tet­te, hogy „bá­tor”, de tud­ta, hogy a har­co­sok, ami­kor azt hit­ték, hogy nem hall­ja őket, „Da­chan­de”-nak hív­ják. Ez a név annyit je­len­tett, hogy „nem egy­for­ma kés”, és arra utalt, hogy bal alsó agya­ra le­tört, ami­kor pusz­ta­ke­zes har­cot ví­vott egy Ke­mény Hú­sú­val, egy ka­in­de amedhával, egy fe­ke­te, egzosz­ke­let­onos, sa­vas vérű pán­cé­los lénnyel. Yey­in­de ma­gá­ban min­dig el­mo­so­lyo­dott a rá­ra­gasz­tott név hal­la­tán. Sér­tés­nek is ve­het­te vol­na, de in­kább büsz­ke volt rá. A Ke­mény Hú­sú­ak, a ki­rály­nő­ik ki­vé­te­lé­vel, nem vol­tak esze­seb­bek, mint a ku­tyák, de va­dak vol­tak, és ha­lá­los el­len­fél­nek szá­mí­tot­tak, ezért ép­pen meg­fe­le­lő­ek vol­tak a ki­kép­zen­dő fi­a­tal har­co­sok szá­má­ra.

13. oldal

Kapcsolódó szócikkek: xenomorf (alien)
5 hozzászólás