!

Slavoj Žižek szlovén

1949. március 21. –

Tudástár · 33 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv · 5 film

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 41

Slavoj Žižek: Zűr a Paradicsomban
Slavoj Žižek: A törékeny abszolútum
Slavoj Žižek: A Kommunista Kiáltvány megkésett aktualitása
Slavoj Žižek: A kettős zsarolás ellen
Slavoj Žižek: First As Tragedy, Then As Farce
Slavoj Žižek: Against the Double Blackmail
Slavoj Žižek: Trouble in Paradise
Slavoj Žižek: Demanding the Impossible
Slavoj Žižek: Pandemic!
Slavoj Žižek: Violence

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Radikális gondolkodók Typotex · How to Read angol · Radical Thinkers Verso angol

Szerkesztései 1

Slavoj Žižek (szerk.): Everything You Always Wanted to Know About Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock)

Róla szóló könyvek 1

Tony Myers: Slavoj Žižek

Kiemelt alkotóértékelések

prooF>!

Slavoj Žižek

Az eddigi legszórakoztatóbb írások megérthetetlen Világunkról.


Népszerű idézetek

Kuszma P>!

A kivándorlási hivatal bürokratája megkérdezi Rabinovicsot, miért akar emigrálni. Ő így válaszol: „Két okból is. Az egyik az, hogy attól tartok, a kommunisták elveszítik a hatalmat, az új pedig minket, zsidókat fog okolni a kommunisták bűneiért, s újra pogromok lesznek…” „De hisz ez merő képtelenség – vág közbe a bürokrata –, mert semmi sem változhat meg a Szovjetunióban, a kommunisták hatalma örökké tart!" „Nos – feleli higgadtan Rabinovics –, ez a másik ok.”

46. oldal, Válság - ugyan, miféle válság?

Slavoj Žižek: Zűr a Paradicsomban A történelem végétől a kapitalizmus végéig

2 hozzászólás
Kuszma P>!

… a terrorista fundamentalisták, legyenek bár keresztények vagy muszlimok, a szó autentikus értelmében véve valójában nem fundamentalisták; hiányzik belőlük ugyanis egy olyan vonás, amelyet könnyű észrevenni az autentikus fundamentalistákban, a tibeti buddhistáktól az amerikai amisokig: nevezetesen a bosszúvágy és az irigység hiánya, a mélységes közömbösség a nem hívők életmódja iránt. Ha a mai úgynevezett fundamentalisták valóban úgy hiszik, hogy megtalálták az Igazsághoz vezető utat, akkor vajon miért látnak fenyegetést a nem-hívőkben? […] Milyen törékeny volna egy muszlim hite, ha fenyegetve érezné magát, mondjuk, egy kis példányszámú dán újság buta karikatúrájától! A fundamentalista iszlám terror nem a terroristák azon meggyőződésén alapszik, hogy ők felsőbbrendűek, nem is az a vágy a mozgatója, hogy megvédjék kulturális vallási identitásukat a globális fogyasztói kultúra támadásától. Nem az a probléma a fundamentalistákkal, hogy mi tekintjük alacsonyabbrendűnek őket, hanem az, hogy titkon ők tekintik alacsonyabbrendűnek magukat. Ezért teszi csak még dühösebbé őket, ezért táplálja bosszúvágyukat, amikor politikailag korrektül és leereszkedően biztosítjuk őket arról, hogy nem érezzük magunkat felsőbbrendűnek náluk. Nem a kulturális különbség (az, hogy igyekeznek megőrizni az identitásukat) a probléma, hanem épp az ellenkezője: az, hogy a fundamentalisták már olyanok, mint saját magunk, az, hogy titkon már internalizálták mércéinket, és azokkal mérik magukat.

158-160. oldal, A felettes én, avagy a tiltás tiltása

Slavoj Žižek: Zűr a Paradicsomban A történelem végétől a kapitalizmus végéig

21 hozzászólás
Kuszma P>!

Egy gonosz ember nem egoista, nem olyan, aki „csak a saját érdekeiről gondoskodik”. Az igazi egoista túlságosan is elfoglalt a saját hasznáról való gondoskodással ahhoz, hogy ideje legyen másoknak szerencsétlenséget okoznia. Egy rossz ember elsődleges bűne pontosan az, hogy többet foglalkozik másokkal, mint saját magával.

88. oldal

Slavoj Žižek: A kettős zsarolás ellen Menekültek, terror és egyéb gondok felebarátainkkal

Kuszma P>!

Úgy tűnik, a muszlim szimbolikus térben összeolvad a lehetséges és a tényleges: ami csupán lehetséges, azt úgy tekintik (és úgy forgatják ki), mintha valóban megtörtént volna. Ha szexuális érintkezésről van szó: ha egy férfi egyedül marad egy nővel, rögtön azt feltételezik, hogy kihasználták a lehetőséget, és „megtették”, s hogy valóban sor került a szexuális aktusra. Ha az írásról van szó: ezért tilos a muszlimoknak a vécépapír használata, hiszen akár a Korán verseit is ráírhatták volna.

XXVI. oldal (Előszó a 2008-as kiadáshoz: Betekintés az iszlám irataiba)

Slavoj Žižek: A törékeny abszolútum Avagy miért érdemes harcolni a keresztény örökségért?

19 hozzászólás
Kuszma P>!

[…] amit Európának el kellene fogadnia, az a paradoxon, hogy demokratikus nyitottsága kizáráson alapul: „nincs szabadság a szabadság ellenségeinek”, ahogyan Robespierre jelentette ki valaha?

72. oldal

Slavoj Žižek: A kettős zsarolás ellen Menekültek, terror és egyéb gondok felebarátainkkal

Kapcsolódó szócikkek: szabadság
11 hozzászólás
Kuszma P>!

Noha nagy bizonytalanság övezi a menekültek Európába áramlását, a többségük kétségtelenül az országukban uralkodó rettenetes körülmények elől próbál elmenekülni. Egy nappal a párizsi támadás után egyikük ezt szárazon így kommentálta a tévében: „Képzeljünk el egy olyan várost, mint Párizs, ahol a még ma is uralkodó kivételes állapot egyszerűen a mindennapi élet állandó jellemzője, hónapokon, ha nem éveken át. Ez az, ahonnan menekülünk.” Nem vehetjük semmibe az igazság pillanatát ebben az állításban: ne keverjük össze a terroristákat és áldozataikat.

111. oldal

Slavoj Žižek: A kettős zsarolás ellen Menekültek, terror és egyéb gondok felebarátainkkal

Kuszma P>!

Az európai muszlim közösség (ami szerencsésen túllépett a fundamentalizmuson) eközben egy paradox kínos helyzettel találja szemben magát. Noha van számos keresztény és muszlim liberális, akik egymással szemben nagyon toleránsak, az egyetlen politikai erő, ami nem fokozza le másodrendű állampolgárokká a muszlimokat, és amely teret enged vallási identitásuk kibontakoztatására, azok az „istentelen” ateista liberálisok. Azok pedig, akik társadalmi-vallási gyakorlatukhoz a legközelebb állnak, keresztény tükörképeik, és – ennek ellenére – a legfőbb politikai ellenfeleik. A paradoxon az, hogy egyetlen igazi szövetségeseik a kifejezés szabadságával való szolidaritásból, újranyomtatták a Mohamed-karikatúrákat.

32. oldal

Slavoj Žižek: A kettős zsarolás ellen Menekültek, terror és egyéb gondok felebarátainkkal

Kapcsolódó szócikkek: Mohamed
Kuszma P>!

Hadd emlékeztessünk arra, hogy az EU folyamatos nyomást gyakorol Görögországra megszorító intézkedések életbe léptetése céljából: ez a nyomás tökéletesen megfelel annak, amit a pszichoanalízis „felettes-énnek” nevez. A felettes-én nem voltaképpeni értelemben vett etikai tényező, hanem szadista cselekvő, aki lehetetlen igényekkel bombázza a szubjektumot, s obszcénül élvezkedik azon, hogy a szubjektum nem képes megfelelni nekik.

84. oldal, A hitelhez-mért-lét mint életforma

Slavoj Žižek: Zűr a Paradicsomban A történelem végétől a kapitalizmus végéig

9 hozzászólás
Kuszma P>!

[…] mikor Krisztus szavait olvassuk, melyek megtörik az Igazság egyensúlyát helyrebillentő bosszú vagy a büntetés logikáját: a „szemet szemért” helyett az áll, hogy „aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is.” Itt nem valami ostoba mazochizmusról van szó, mely azt kívánja, hogy meghunyászkodva tűrjük a megaláztatást, hanem egyszerűen arról, hogy meg kell szakítani az egyensúly visszaállításának körkörösségét.

218. oldal

Slavoj Žižek: A törékeny abszolútum Avagy miért érdemes harcolni a keresztény örökségért?

4 hozzászólás
Kuszma P>!

Ami egy felebarátunkat undorítóvá tesz, az nem cselekedeteinek undoksága, hanem annak a vágynak az átláthatatlansága, ami ezeket a cselekedeteket mozgatja.

76. oldal

Slavoj Žižek: A kettős zsarolás ellen Menekültek, terror és egyéb gondok felebarátainkkal