!

Sirokai Mátyás magyar

1982. február 23. (Tapolca) –

Wikipédiahttps://hu.m.wikipedia.org/wiki/Sirokai_Mátyás

Képek 2

Könyvei 4

Sirokai Mátyás: A káprázatbeliekhez
Sirokai Mátyás: A beat tanúinak könyve
Sirokai Mátyás: Pohárutca
Sirokai Mátyás: Lomboldal

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Költészet, vers, slam, JAK-füzetek

Szerkesztései 1

Sirokai Mátyás (szerk.): 2050

Fordításai 1

Simon Armitage: Válogatott versek

Antológiák 6

Péczely Dóra (szerk.): Szívlapát
Kele Dóra (szerk.): InstaVers
Burger István (szerk.): Galaktika 289.
Keresztesi József (szerk.): Telep-antológia
Burger István (szerk.): Galaktika 289 XL
Tíz igaz történet 3.

Népszerű idézetek

>!
Nagy_Detti

Aki nyugalmat talál abban, hogy a leglassabb táncot mozdulatlanul élvezi, képes lehet kifeszíteni a húrt teste és az űr között, amin a gyönyörűségtől fel és alá száguld a játékos lélek.

I.5.

>!
Buzánszky_Vírus_Dávid

Ha valaki a világtól különállónak tekinti magát, űzött idegennek egy ellenséges univerzumban, akkor csak az álom burkában talál nyugalomra. Minél hosszabb az alvás, annál hasonlatosabb a bolygóhoz, amiben mindannyian testvérek vagyunk, pedig a mélyéig nyüzsög benne az élet. A leghosszabban alvók lelke bolygófényként dereng anyjuk csúszómászói és őzei fölött, mit sem tudva a testről, melybe alá kell szállnia. Ők mindig újszülöttként, a teremtéstől lázas világűrbe érkeznek ébredéskor, amelynek vadjai és szentjei versengve pulzálnak a didergő jövevény körül, fényes héjakkal és tüzes szirmokkal lobogva felette.

20. oldal

>!
Buzánszky_Vírus_Dávid

Van egy meteor, ami meghasadt, és a darabjai szétszóródtak. Valahol van egy meteor sértetlen, és van egy darabokban. Van bennem egy-egy ilyen meteor, és akik ezt hallják, azokban is. Olyan ez, mint a meteor, ami meghasadt, és a darabjai szétszóródtak.
Valahol van egy meteor, ami felénk tart.
Van bennem egy ilyen meteor. Olyanok vagyunk, mint egy meteor darabokban. Vannak darabok, akik ezt hallják. Olyan ez, mint a meteor, amit újra összeillesztenek. Van egy meteor, ami meghasadt, és vannak sértetlen darabjai. Van bennem egy hasadás, és akik ezt hallják, van azokban is. Van egy meteor, ami olyan, mint akik ezt hallják. Valahol van egy meteor sértetlen, de van egy hasadás is.
Olyan ez, mint egy a meteor, ami meghasadt, és darabjai feltámadtak. Van egy meteor, ami meghasadt, és van egy, ami felénk tart. Van bennem valami sértetlen, és akik ezt hallják, van azokban is.

44. oldal

>!
Buzánszky_Vírus_Dávid

A külső sötétség azzal szembesített bennünket, hogy legtermészetesebb vágyunk és legnagyobb félelmünk találkozása csak a természetalattiban lehetséges, mert képtelenek vagyunk elviselni a legmélyebb csúfság és a megváltás ígéretének jelenlétét egyazon arcban.

63. oldal

>!
Péter_Fenyó_Fenyvesi

A velünk született hit, hogy mindannyian megismételhetetlenek vagyunk, megakadályoz bennünket a körforgásból való kilépésben, mert az ismétlés kerekéhez kötözve mindig azzal a meggyőződéssel és gyönyörűséggel tesszük újra és újra ugyanazt, mintha először tennénk

>!
Buzánszky_Vírus_Dávid

Mivel az embertelen kozmosz meghaladja az emberi kozmoszt, kell egy szónak jönnie, mely az űr minden iszonyatára válasz. A nyelv, az első mágia nem tudja sem nevekkel, sem számokkal követni az idegen masszívumok préséből kilökött, degenerált bolygótömböket, melyek valójában csak sejtek a sötétség enyésző testében. Az űrbe lépve ki kell terjeszteni a nyelv határait, mintázatokat keresni a káosz gyűrődéseiben, fogalmat találni az üresség női princípiumára, mely vulkánként okádja magából az olvadt égitesteket.
Csak tévedés, hogy ott is mintázatokat látunk, ahonnan valójában még a mintázat alapja, az ismétlődés is hiányzik, egyedül ez tesz elég vakmerővé minket, hogy elébe menjünk a fénynek. A mintázatok utáni vágy, mely az égi harmóniaként emlegetett virtuális valóságot generálja, ezt a burkot, amiben magzatként lebegünk a jéghideg szülőcsatorna felé.

32. oldal

Kapcsolódó szócikkek: nyelv
>!
Buzánszky_Vírus_Dávid

Az idegen az árnyékot követi, az árnyék a bolygót követi,a bolygó pedig az ürességet követi, ami mindannyiukat elnyeli.

48. oldal

>!
petamas P

IV.1.

Amikor a kánnak hírül viszik, hogy a távozó lelkek száma növekszik, míg az érkező lelkeké csökken, a vándorünnepet és a ritkulás okozta pánikot megfékezendő uralkodói kiváltsággá teszi a dobbirtoklást, irányítása alá vonva ezzel a dobtenyésztést, a dobtartást és a dobbőgetést. Attól kezdve a nemi vágyat felkorbácsoló bőgés minden este és reggel felhangzik az utcák felett, párzásra biztatva a kerengő férfiakat és a boltíves nőket.

Ha a birodalomban minden lélek testet talál, a dobokat visszavadítják a sztyeppékre, mert a bevándorló lelkek lesben állnak a határokon, és ha őket sikerül is kívül tartani, a gazdátlan testek elszaporodása a velük együtt születő, egyenlőség utáni vágy elterjedéséhez vezet.

A dobok olykor mégis falkába verődnek. A városfalak alól felhangzó üvöltés kikezdi a kerengőket, megrepeszti a boltíveket, s a gazdátlanok óriásira nőnek, mert minden hanyatlásban közülük támad a szegletkő, közülük a szeg, közülük a harci ív, közülük minden igével lelket sarcoló.

48-49. oldal

>!
tengshilun IP

Van bennem valami sértetlen, és akik ezt hallják, van azokban is.

44. oldal