!

Sinkovics István

Könyvei 1

H. Balázs Éva – Ember Győző – Heckenast Gusztáv – Sinkovics István – Wellmann Imre – Wellmann Tibor: Magyarország története 1526–1790

Szerkesztései 3

Sinkovics István (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény I-II.
Unger Mátyás – Sinkovics István (szerk.): Történelmi olvasókönyv 3. – Forrásszemelvények az egyetemes történelem (1640-1849) és Magyarország története (1526-1849) tanításához
Sinkovics István (szerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története