!

Simoncsics Péter magyar

Könyvei 7

Simoncsics Péter: A kínai akupunktúra régen és ma
Simoncsics Péter: Az akupunktúra csodája
Simoncsics Péter: Akupunktúra, életenergia, egészség
Simoncsics Péter: Betegségeink jelei
Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben
Simoncsics Péter: Nyelvészekről, nyelvészetről
Simoncsics Péter: Nyelv – művészet – társadalom

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához Tinta

Fordításai 8

Domokos Péter (szerk.): Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I-II.
Eileen Goudge: Hazugságok kertje
Hajdú Péter (szerk.): Tundraföldi öreg
Per Nyholm: Európaiak
Nagy Katalin (szerk.): „Hét határon hallik húros daru hangja”
Nagy Katalin – Fehérvári Győző (szerk.): Dalom, dalom, hej! Regém, regém, haj!
Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja II.
Henrik Nordbrandt: A Finckelstein-féle véres bazár