!

Síklaki István magyar

Tudástár · 1 kapcsolódó alkotó

Könyvei 5

Síklaki István: Előítélet és tolerancia
Síklaki István: Szóbeli befolyásolás
Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája
Síklaki István: Vélemények mélyén
Siklaki István: Szóbeli befolyásolás II.

Szerkesztései 1

Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés

Fordításai 5

Richard Dawkins: Az önző gén
Richard Dawkins: A vak órásmester
Miles Hewstone – Wolfgang Stroebe: Szociálpszichológia
Hunyady György (szerk.): Szociálpszichológia
Daniel M. Wegner: A tudatos akarat illúziója

Antológiák 1

Kanyó Zoltán – Síklai István (szerk.): Tanulmányok az irodalomtudomány köréből