!

Sík Sándor magyar

1889. január 20. (Budapest) – 1963. szeptember 28. (Budapest)

Tudástár · 6 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Könyvei 53

Sík Sándor: Esztétika
Sík Sándor: Isten tenyerén
Sík Sándor: Összegyűjtött versei
Sík Sándor: Fekete kenyér
Harmat Artúr – Sík Sándor: Szent vagy, Uram!
Sík Sándor: Sík Sándor összes versei
Sík Sándor: Hét szép história
Sík Sándor: Szent magyarság
Sík Sándor – Schütz Antal: Imádságoskönyv, egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára
Sík Sándor: A magam módján

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Magyar írók Franklin-Társulat · A Magyar Szemle kincsestára

Szerkesztései 3

Sík Sándor – Juhász Vilmos (szerk.): A szeretet breviáriuma
Sík Sándor (szerk.): Himnuszok könyve
Sík Sándor (szerk.): Magyar cserkészvezetők könyve

Fordításai 11

Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Lackfi János (szerk.): Száz vers
Szepessy Tibor (szerk.): Római költők antológiája
A zsoltárok könyve
Quintus Horatius Flaccus: Quintus Horatius Flaccus összes versei / Opera omnia Horati
Quintus Horatius Flaccus: Quintus Horatius Flaccus legszebb versei
Kovács András Ferenc (szerk.): Világ világossága
Sík Sándor (szerk.): Himnuszok könyve
Horatius Flaccus Quintus: Horatius Noster / Magyar Horatius
Rónay György (szerk.): Égövek, ábrák, csillagok

Antológiák 13

Vecsei H. Miklós – Horváth Panna (szerk.): Írott kövem dobom a mélybe
Lukács László (szerk.): Innen és túl
Háy János – Gimes Katalin – Kőrössi P. József (szerk.): Karácsonyi történet
Szigethy Gábor (szerk.): Magyar Húsvét
Ó, örök Isten
Lukács László – Pomogáts Béla – Rónay László (szerk.): Öröktűz
Mirk László (szerk.): 101 vers és ének Csíksomlyóról
Háy János – Reményi József Tamás (szerk.): Karácsonyi történet
Vincze Ferenc (szerk.): Sokunk karácsonya 2008
Pomogáts Béla (szerk.): Querela Hungariae

Róla szóló könyvek 3

Tóth Árpád: Minek a lélek balga fényűzése?
Szabó János (szerk.): A százgyökerű szív
Rónay László: Sík Sándor

Népszerű idézetek

olvasóbarát P>!

Van aki toronynak születik, és van aki remetének,
Van aki őrlő szájnak, és van aki csemegének:
Engem magnak vetett a Magvető,
És kenyérnek, annak is feketének.

Megértettem, hogy kenyérnek születtem

11. oldal

Jaumijau>!

A béketűrésből kihozza
A bennem élő cinegét

Szamár és cinege

olvasóbarát P>!

Imádság humorért

Csorgattál hitet fejemre,
(Vajha frissen őrzeném!)
Koszorúztál kegyelemmel
(Volna fogytig bár enyém!)
Hetven éves fiatalnak
Még valami kellene:
Humort, humort önts szívembe,
Meghallgatás Istene!

Nézni tanulj, vaksi lelkem,
Míg csak meg nem láthatod
Emberben az angyal-embert
És az ember-állatot.
Egy szemeddel egyet látni,
Másikkal a másikat.
Nagy az Isten vadaskertje,
A mennyország tágasabb.

Egybelátni mind a kettőt
És eggyé ölelni át:
Erre kérd, míg kérheted még
A Szentlélek humorát.
Több ez, mint távolbalátás,
Közelnél is közelebb,
Ez tanít meg mosolyogni
Szenteket és bölcseket.

Hát az öreg, aki hordoz
Harminchárom nyavalyát
S kétszer annyi gyengeséget,
Honnan vegye mosolyát?
Honnan erőt elviselni,
Kinevetni önmagát,
Megmaradni emberszinten
Éjek éjszakáin át!

Nincs itt más, mint bölcsnek lenni,
Ha csak egy hüvelyknyinek,
Semmi más, csak szentnek lenni,
Ha csak egy babszemnyinek.
Uram, egy babszemnyi lélek
küldi Hozzád sóhaját:
Csorgasd cserepes ajkára
Öregeid humorát.

88-89. oldal

Sík Sándor: Isten tenyerén Sík Sándor-versek Sinkovits Imre előadásában

Lunemorte P>!

Egyedül lenni: emberek között
Elátkozott,
Egyedül lenni: az Isten előtt
Elkárhozott,
Egyedül lenni: önmagadnak is
Csak undora, –
Hát ezt is, ezt is megtapasztalod,
Ember Fia!

464. oldal, Sík Sándor: XI. stáció l. · Sík Sándor

Lukács László (szerk.): Innen és túl Versek az Isten-kereső emberről

olvasóbarát P>!

A század méhe mélyről háborog.
Uralkodnak új diktátorok.

Ma élünk még

116. oldal

Creusa>!

Akkor lesz az ember reális, igazi emberré, ha az én-en túl fölfedezi a mi-t.

106. oldal

Creusa>!

Akit az ember szeret, arra mindenféle értéket ráruház, és minden illúzió magába hordja a széthullás veszedelmét.

129. oldal

olvasóbarát P>!

Mint a Mátra

Állani, némán, mint a Mátra,
Nem nézni előre, se hátra.

Nem erőlködni befelé sem,
Csak bámulni a létezésen,

A parttalanban elmerülni
És úszni benne és örülni

Az egyetlen csodának: annak,
Hogy valamik, valakik vannak,

És mindent köszönteni szépen,
Minden valók testvéreképpen;

Kontraktust kötni szent közönnyel,
Kánikulával, vízözönnel,

Szem-lehunyva és kar-kitártan
Felolvadni a napsugárban,

Ha jő Medárd, negyvennap ázni,
De csorgó hajjal is nótázni;

Orrszarvúként egyedül járván
Nem dideregni mégsem árván,

Mert egybering közel és távol
Szíved hullámzó ritmusával,

Amely magát némán kitárta
A mindenségnek, mint a Mátra.

78-79. oldal

Sík Sándor: Isten tenyerén Sík Sándor-versek Sinkovits Imre előadásában

1 hozzászólás
Creusa>!

Széchenyi nagyszerű mondása szerint: csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz keblében.

144. oldal

Creusa>!

(…) ha már Bohrnak vagy Einsteinnek elméje elkápráztat bennünket erejével, hogyan kezdjünk bele Isten dicsőségének magasztalásába, aki őket is teremtette?

72. oldal