!

Sík Sándor magyar

1889. január 20. (Budapest) – 1963. szeptember 28. (Budapest)

Tudástár · 6 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Könyvei 54

Sík Sándor: Esztétika
Sík Sándor: Isten tenyerén
Sík Sándor: Összegyűjtött versei
Sík Sándor: Fekete kenyér
Harmat Artúr – Sík Sándor: Szent vagy, Uram!
Sík Sándor: Szent magyarság
Sík Sándor: Válogatott költemények
Sík Sándor: Hét szép história
Sík Sándor: Csend
Sík Sándor: Sík Sándor összes versei

Kapcsolódó kiadói sorozatok: A Magyar Szemle kincsestára · Magyar írók Franklin-Társulat

Szerkesztései 3

Sík Sándor – Juhász Vilmos (szerk.): A szeretet breviáriuma
Sík Sándor (szerk.): Himnuszok könyve
Sík Sándor (szerk.): Magyar cserkészvezetők könyve

Fordításai 11

Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Lackfi János (szerk.): Száz vers
A zsoltárok könyve
Szepessy Tibor (szerk.): Római költők antológiája
Quintus Horatius Flaccus: Quintus Horatius Flaccus összes versei / Opera omnia Horati
Quintus Horatius Flaccus: Quintus Horatius Flaccus legszebb versei
Sík Sándor (szerk.): Himnuszok könyve
Horatius Flaccus Quintus: Horatius Noster / Magyar Horatius
Kovács András Ferenc (szerk.): Világ világossága
Rónay György (szerk.): Égövek, ábrák, csillagok

Antológiák 18

Vecsei H. Miklós – Horváth Panna (szerk.): Írott kövem dobom a mélybe
Lukács László (szerk.): Innen és túl
Háy János – Gimes Katalin – Kőrössi P. József (szerk.): Karácsonyi történet
Magyar költők – 20. század I–III.
Kosztolányi Dezső – Gyurgyák János (szerk.): Trianon 100
Szigethy Gábor (szerk.): Magyar Húsvét
Háy János – Reményi József Tamás (szerk.): Karácsonyi történet
Ó, örök Isten
Vincze Ferenc (szerk.): Sokunk karácsonya – 2008
Lukács László – Pomogáts Béla – Rónay László (szerk.): Öröktűz

Róla szóló könyvek 4

Tóth Árpád: Minek a lélek balga fényűzése?
Szabó János (szerk.): A százgyökerű szív
Rónay László: Sík Sándor
Máté Zsuzsanna: Sík Sándor

Népszerű idézetek

olvasóbarát>!

Van aki toronynak születik, és van aki remetének,
Van aki őrlő szájnak, és van aki csemegének:
Engem magnak vetett a Magvető,
És kenyérnek, annak is feketének.

Megértettem, hogy kenyérnek születtem

11. oldal

Szürke_Medve>!

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Órám tisztességes csak légyen utolsó,
Akár farkas, akár emésszen meg holló:
Mindenütt felyül ég, a’ föld lészen alsó.

Szürke_Medve>!

Fuss tőlem, verseid mert nekem éles tőr,
Dér virágnak,
Kű búzának,
Horog halnak,
Lép madárnak,
Háló vadnak,
Métely juhnak,
Nyíl szüvemnek,
Bús kedvemnek,
Mirigy életemnek.

Szürke_Medve>!

Nem írom pennával
Fekete téntával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel,
Az én örök híremet.

4 hozzászólás
Roszka>!

Pocsolya

Csendes eső csordogál,
Köves úton folydogál.
Szomjas utat az angyalok
Locsolják.
Ahol eddig keréknyom volt,
Csupa pici pocsolyák.

Morogják a szekerek:
Süppedt kerék nyekereg.
De sikongva járnak rá a
Gyerekek,
Pocsolgatnak, locsolgatnak
Maszatoska tenyerek.

Dörmögnek a bácsikák:
Csupa mocsok a világ!
Verebecskék teleisszák
Magukat,
Becsípetten billegetik
Kettéálló farkukat.

Hűvös tócsavíz felett
Bólogató este lett.
Tócsavízben ezer csillag
Hunyorog.
Keréknyomból ezer szemmel
Nevetnek az angyalok.

olvasóbarát>!

Imádság humorért

Csorgattál hitet fejemre,
(Vajha frissen őrzeném!)
Koszorúztál kegyelemmel
(Volna fogytig bár enyém!)
Hetven éves fiatalnak
Még valami kellene:
Humort, humort önts szívembe,
Meghallgatás Istene!

Nézni tanulj, vaksi lelkem,
Míg csak meg nem láthatod
Emberben az angyal-embert
És az ember-állatot.
Egy szemeddel egyet látni,
Másikkal a másikat.
Nagy az Isten vadaskertje,
A mennyország tágasabb.

Egybelátni mind a kettőt
És eggyé ölelni át:
Erre kérd, míg kérheted még
A Szentlélek humorát.
Több ez, mint távolbalátás,
Közelnél is közelebb,
Ez tanít meg mosolyogni
Szenteket és bölcseket.

Hát az öreg, aki hordoz
Harminchárom nyavalyát
S kétszer annyi gyengeséget,
Honnan vegye mosolyát?
Honnan erőt elviselni,
Kinevetni önmagát,
Megmaradni emberszinten
Éjek éjszakáin át!

Nincs itt más, mint bölcsnek lenni,
Ha csak egy hüvelyknyinek,
Semmi más, csak szentnek lenni,
Ha csak egy babszemnyinek.
Uram, egy babszemnyi lélek
küldi Hozzád sóhaját:
Csorgasd cserepes ajkára
Öregeid humorát.

88-89. oldal

Sík Sándor: Isten tenyerén Sík Sándor-versek Sinkovits Imre előadásában

Jaumijau>!

A béketűrésből kihozza
A bennem élő cinegét

Szamár és cinege

Lunemorte P>!

Egyedül lenni: emberek között
Elátkozott,
Egyedül lenni: az Isten előtt
Elkárhozott,
Egyedül lenni: önmagadnak is
Csak undora, –
Hát ezt is, ezt is megtapasztalod,
Ember Fia!

464. oldal, Sík Sándor: XI. stáció l. · Sík Sándor

Lukács László (szerk.): Innen és túl Versek az Isten-kereső emberről

olvasóbarát>!

A század méhe mélyről háborog.
Uralkodnak új diktátorok.

Ma élünk még

116. oldal

Creusa>!

Akit az ember szeret, arra mindenféle értéket ráruház, és minden illúzió magába hordja a széthullás veszedelmét.

129. oldal