!

Samuel S. Morten magyar

Ungváry Zsolt

Könyvei 2

Samuel S. Morten: Egy kardhoz öt hüvely
Samuel S. Morten: Gyilkos fogócska

Népszerű idézetek

>!
Chrissie

Hirtelen elhatározással felállt az ágyról, az ablakhoz lépett, és kinyitotta.
– Van itt valaki? – kérdezte. Nem kiabálva, inkább csak egyszerűen érdeklődve. Egy fej bukkant elő a sötétségből, s amikor ez a fej közelebb nyomult és egy kéz is megjelent az ablakpárkányba kapaszkodva, Elisabeth apró sikkantással vette tudomásul, hogy Richard Wilcox csüng a fenyőfán, csuromvizesen, csapzottan, a haja szerteszét áll, és a máskor mindig oly elegáns férfi ruhája enyhén szólva is kívánnivalót hagy maga után.
– Na de az istenért, Richard! Kérem, mit csinál itt?
Elisabeth zavarban volt. A nevelőnője olyan aprólékos gonddal készítette fel az életre, hogy a lány biztos volt afelől, soha a legkisebb problémája sem akad, minden adott helyzetben feltalálja magát, és a legtökéletesebben viselkedik, bármilyen szituációba sodorja is a sors. Ezúttal azonban némi nehezteléssel gondolt a jó öreg Maggy nénire, akinek a figyelme nem terjedt ki egy ennyire nyilvánvaló esetre, mint hogy mi a teendő, ha viharos éjszakán – a szívünknek egyébként meglehetősen kedves – férfi zörget az ablakunkon.
– Engedjen be, könyörgöm! – panaszkodott a férfi, és különös kérésének alátámasztására végigmutatott ázott külsején.
– De hát hogyan képzeli, uram? – kérdezte a hölgy megrovóan, és közelebb hajolt a férfihoz.
– Úgy, hogy félreáll. És természetesen elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy bemásszak, mivel nem szokásom betörni ifjú hölgyek hálószobájába.

5-6. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Elisabeth Blackship · Richard Wilcox