!

Saki brit

Hector Hugh Munro

1870. december 18. (Akyab, Burma) – 1916. november 13. (Beaumont-Hamel, Franciaország)

Teljes névHector Hugh Munro
Nemférfi

Könyvei 9

Saki – Rosemary Border: Tooth and Claw (Oxford Bookworms)
Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések
Saki: Saki novellák
Saki: The Best of Saki
Hector Hugh Munro: The Complete Stories of Saki
Saki: The Westminster Alice
Saki: The Unbearable Bassington
Saki: The Secret Sin of Septimus Brope
Saki: The Chronicles of Clovis

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Oxford Bookworms Library angol · Penguin Popular Classics angol

Antológiák 11

Koppány Márton (szerk.): Angolszász rémtörténetek
Sárközy Bence (szerk.): Düledék palota
Borbás Mária (szerk.): 21 rémes történet
Hunyadi Csaba (szerk.): Poe és követői
Whodunit?
Louise Welsh (szerk.): Ghost
John Escott – Jennifer Bassett (szerk.): The Eye of Childhood
British and American Short Stories (Penguin Readers)
Jorge Luis Borges – Adolfo Bioy Casares – Silvina Ocampo (szerk.): Antología de la literatura fantástica
Leslie S. Klinger (szerk.): In the Shadow of Edgar Allan Poe

Népszerű alkotóértékelések

Kkatja P>!

Saki

Saki, eredeti nevén Hector Hugh Munro, 1870-ben született Burmában. Sokáig rendőrtisztként dolgozott, de súlyos betegsége kerékbe törte karrierjét. Angliába költözött, ott kezdett el komolyabban írni. 1900-ban jelent meg első könyve The Rise of the Russian Empire címmel. Az ismertséget azonban nem a történelem, hanem a humor hozta meg számára, a „Westminster Gazette”–ban publikált politikai szatírái révén. Tudósítóként is dolgozott, járt a Balkánon és Oroszországban is, az utazások közben szerezett élmények később prózájának fontos forrásává váltak. Legtermékenyebb időszaka 1904-14 közé tehető, amikor a világtól elvonultan, csak az írásnak élt. Negyvenhat évesen, 1916-ban érte a halál a fronton, ahol mindvégig hazájának hű és lelkes katonája volt.
Álnevét egy XII. századi perzsa költőtől Omar Khayyám Rubáiyátjából kölcsönözte, s e névválasztás jól megmutatja személyiségének kettősségét, mely egész életét végig kísérte: egyszerre volt felelőtlen, szórakozni vágyó, romantikus és egyúttal katonás, konzervatív alkat.
    Az Edward korabeli társalgókban találkozhatunk a csípős nyelvű Clovis-szal, aki a novellák állandóan visszatérő szereplője, s mellette számos tehetős és gazdag angol úriemberrel és hölggyel, grófnőktől és nagyasszonyoktól a nagynénikig, valamint gyereklányokkal és egy saját véleménnyel bíró macskával. Saki finom gúnnyal festi le a szereplők szokásait és gyarlóságait. Oscar Wilde szellemességét, Swift szatíráját és Evelyn Waugh hátborzongató humorát idézheti fel bennünk. Mindezzel együtt Saki stílusa sajátságosan egyedi: gonoszul szórakoztató, mindamellett csiszolt üveghez hasonlatosan csillogó és éles.


Népszerű idézetek

lzoltán IP>!

     – Ki fog hűlni a tea. Csengess, hogy hozzanak még! – szólt Lord Beanford özvegye.
     Susan Lady Beanford életerős, idős hölgy volt, aki élete nagy részét képzelt betegségekkel való kacérkodással töltötte; Clovis Sangrail egyszer tapintatlanul megjegyezte, hogy az asszonyság Viktória királyné koronázásakor hűlt meg, és azóta sem engedett fel. (…)

83. oldal, Louise (Paginarum, 1999)

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    Egbert idegesen méricskélte a cvikkerén keresztül. Hogy a Lady Anne-nel folytatott viták során a rövidebbet húzza, azt már megszokhatta. De hogy a saját monológjában is alulmarad, az megalázó újdonságot jelentett a számára.

11. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

lzoltán IP>!

     – De ha időközben megette, és részben már meg is emésztette egy hiéna, – mondta Clovis, aki szenvedélyesen ragaszkodott a vadállat teóriájához –, ennek minden bizonnyal lennének észrevehető nyomai.
     Miss Gilpet eléggé megdöbbent a kérdés ilyetén fordulatán.
     – Biztosra veszem, hogy nem ette meg egy hiéna – mondta erőtlenül.
     – Lehet, hogy egy hiéna viszont éppen ennyire biztos abban, hogy igen. Tudja, lehet, hogy a hite épp annyira erős, mint Önnek, csak kissé pontosabb elképzelései vannak Baba jelenlegi tartózkodási helyét illetően.

93. oldal, A kutatás (Paginarum, 1999)

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

lzoltán IP>!

     – Agyamra megy annak a nőnek az ál-műértő halandzsája – mondta Clovis az újságíró barátjának. – Mániája, hogy úgy beszél egy-egy képről, hogy „hatása a szemlélőre nőttön-nő”, mintha valami gombaféle lenne.

113. oldal, A hátkép (Paginarum, 1999)

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    Hogy megtörje a jeget, már ha egyáltalán volt ilyen, Egbert megjegyzést tett a tompa, templomi fényviszonyokra. Ez a megjegyzés minden téli és késő őszi estén elhangzott 4.30 és 6 óra között; ez házaséletük szerves részét képezte. Nem volt rá bevett válasz, és Lady Anne nem is válaszolt.

7. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    EGBERT úgy lépett be a tágas, félhomályos szalonba, mint aki nem biztos abban, hogy madárházba vagy bombagyárba kerül-e, s ezért aztán mindkét eshetőségre felkészült.

(első mondat)

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

lzoltán IP>!

     – Most örökre meg kell tartanom? – kérdezte gyászosan Rose-Marie.
     – Nem örökre, – vigasztalta Clovis –, tizenhárom évesen beállhat a tengerészethez.

97. oldal, A kutatás (Paginarum, 1999)

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    Don Tarquinio kinyújtózva feküdt a perzsaszőnyegen, a tűznél sütkérezett, a uralkodói közönnyel viseltetett Lady Anne esetleges rosszkedve iránt. Családfája éppoly makulátlanul perzsa volt, akár a szőnyeg, nyakszőrzete pedig lassan második telének pompájába lépett. Don Tarquinio-nak a reneszánsz beállítottságú szállodainas keresztelte el. Ha rajtuk múlik, Egbert és Lady Anne kétségtelenül Cirminek hívta volna, de nem ragaszkodtak volna hozzá mindenáron.

7. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

    Továbbra is csönd. Négypercnyi bevezető hallgatás után Lady Anne szokás szerint hangot adott a neheztelésének. Egbert fogta a kancsót, és öntött egy kis tejet Don Tarquinio tányérjába; lévén, hogy a tányér már eleve csurig volt, egy csúf tócsa lett az eredmény. Don Tarquinio nem mozdult, csak bámult, tekintetében meglepett kíváncsisággal, mely aztán lassan kihunyt, s helyébe a teljes érdektelenség lépett, mikor Egbert a kifolyt matéria fellefetyelésére invitálta. Don Tarquinio az élet kínálta sokféle szerepet kész volt eljátszani, de a szőnyegtisztító berendezés nem tartozott ezek közé.
     – Szerinted nem vagyunk bolondok? – kérdezte Egbert fogyatkozó jókedvvel.

9. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény

Kkatja P>!

     – Szerinted nem viselkedünk szörnyen ostobán?
     – Mint a komplett idióták – kommentálta magában Don Tarquinio, ahogy a visszavonuló Egbert mögött becsukódott az ajtó. Azután fölemelte bársonyos elülső mancsát, és könnyedén felszökkent közvetlenül a kanári kalitkája alatt lévő könyvespolcra. Látszólag csak most figyelt fel a madár jelenlétére, valójában azonban már régóta kész akcióterv szerint cselekedett, jól megérlelt elhatározás jegyében. A kényúr szerepében gyakran tetszelgő kanári egy csapásra normális méretének egyharmadára húzta össze magát, majd kétségbeesett szárnycsapkodásba és fülsiketítő rikácsolásban tört ki.

11. oldal Lady Anne nem válaszol

Saki: Selected stories / Válogatott elbeszélések Kétnyelvű – magyar-angol novellagyűjtemény