!

Sági Kiss Dániel

Fordításai 5

Nick Kyme – Lindsey Priestley (szerk.): Az eretnekség történetei
Dan Abnett: A Kígyó Testvérisége
Sandy Mitchell: A Császárért
Sandy Mitchell: Jégbarlangok
Sandy Mitchell: Az Áruló Keze