!

Rokay Zoltán magyar

Képek 1

Könyvei 7

Rokay Zoltán: Filozófiatörténet I.
Rokay Zoltán: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) élete és műve
Rokay Zoltán: Etika / Tudományelmélet
Rokay Zoltán: Adventi útmutató
Rokay Zoltán: Filozófiatörténet III.
Rokay Zoltán: Filozófiatörténet II.
Rokay Zoltán: Filozófiai antropológia

Szerkesztései 1

Rokay Zoltán (szerk.): Egység a különbözőségben

Fordításai 8

Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
Johann Gottlieb Fichte: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete
René Descartes: Descartes levelei Pfalzi Erzsébet hercegnőhöz 1643–1649
Søren Kierkegaard: Utóirat
Iszokratész: Iszokratész attikai rétor művei
Paschasius Radbertus – Ratramnus: Az Úr testéről és véréről
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Clara, vagyis a természet összefüggése a szellemvilággal

Antológiák 4

Kránitz Mihály (szerk.): Istenkereső tudósok
Puskás Attila – Perendy László – Hoványi Márton (szerk.): A hét főbűn
Kuminetz Géza (szerk.): A klerikusi életszentség bölcseleti, teológiai alapjai és kánonjogi garanciái
Puskás Attila – Perendy László (szerk.): Az ember krízise: vágyódás és megkísértettség között