!

Robert Knight

Bihon Tibor

Könyvei 16

Robert Knight: Holdfénytolvaj
Robert Knight – Jeffrey Stone: Küzdelem az Éj Kövéért
Robert Knight: Vörösszemű Patkány
Robert Knight: A Sárkányszuka
Robert Knight – Jeffrey Stone: A Nagy Féregfutam
Robert Knight – Jeffrey Stone: Küzdelem az Éj Kardjáért
Robert Knight: Gyilkosnak gyáva
Jeffrey Stone – Robert Knight: Küzdelem az éj könyvéért
Robert Knight: Fekete vér
Robert Knight: Vérnász

Kapcsolódó sorozatok: Éj lapozgatós · Holdfénytolvaj-trilógia · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Harcos Képzelet Játékkönyvek · Osiris Könyvek Cherubion

Antológiák 25

Nemes István (szerk.): Fényhozó
Nemes István (szerk.): Káosz és rend
Nemes István (szerk.): Trollvadászok
Nemes István (szerk.): Boszorkányok
Nemes István (szerk.): Elf mágia
Nemes István (szerk.): A Káosz hősei
Nemes István (szerk.): Démonok
Nemes István (szerk.): Kard és Boszorkányság
Nemes István (szerk.): Lidércek
Nemes István (szerk.): Sárkányok

Népszerű idézetek

Zakkant_Tudós>!

    Az ember sohasem lehet elég óvatos errefelé, mondta közvetlenül a halála előtt Sir Waldon, az Ezüstszív Lovagrend büszke lovagja, amikor szétnyíltak előtte az évszázados falak, sötét csápok nyúltak elő a kavargó porból, s megragadták a szerencsétlent, mielőtt egyáltalán felfoghatta volna, mi történik vele.
    Még hallották dühös ordítását, majd a fal összezárult, és csak a csontok undorító roppanása-cuppanása szűrődött ki.
    Elmbruth megborzongott az emlékek hatására.
     Sohasem lehetsz elég óvatos…Sohasem.
    Halk szisszenés hallatszott jobbról. Avlar türelmetlenül intett az oggunnak, és felfelé mutatott. Fel, a komor gyilokjárók tetejére, ahol egy meglehetősen furcsa alak imbolygott. Lassan járt, mint aki nem biztos önmagában, vagy mint egy dróton rángatott báb. Mozdulatai szögletesek voltak, mint a zombiké. Mégsem volt mágiával mozgásra késztetett halott.
    Más volt. Egészen más.
    Elmbruth mentális képességeit igénybe véve kiterjesztette érzékeit, s látása olyanná vált, mint a sólyomé.
    Csupán egyetlen pillantást vetett a dülöngélő alakra, aztán elfordította a tekintetét, és nyugtató litániákat idézett fel magában, hogy legyűrje a bensőjében ébredező rettegést.
Sir Waldon közeledett; Sir Waldon, a büszke lovag egy magasabb rendű teremtmény porig alázott szolgájaként.

172-173. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Elmbruth
Zakkant_Tudós>!

    Az oggun háta mögött valami megmoccant.
    Elmbruth megpördült, a tőrét védekezően tartva maga elé.A halott gnóm váratlanul megmozdult, és valami nem evilági erőt birtokolva talpra állt. Az arca ocsmány volt, a halál előtti félelem eltorzította vonások még a halál pillanatával sem simultak ki. A szája szélén alvadt vérrögök látszottak, a pupillája mélyén pedig apró, vörös tüzek lobogtak, a nem evilági élet szikrái.
    Csillaghajú Kignol visszatért a halálból. Elmbruthnak eszébe jutottak a gnóm szavai.
     … de ha meghaltam, visszatérek, hogy lássalak porban csúszó féreg módjára megalázkodni a lábam előtt…
    Nos, az illuzionista megtartotta a szavát.

81. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Elmbruth · zombi
Zakkant_Tudós>!

     Sötét, gonoszságot sugárzó képek úsztak az agyába…Egy komor romváros képei… Halidapur?… Egy félig lerombolt szentély… Hirtelen képváltás, majd egy katakomba kusza alagútjai következtek… Az egyik alagút egyenesen egy kör alakú terembe futott, melynek közepén egy rendkívül vén férfi állt vörös palástban. Az arca már csak félig volt emberi, a vonásai valami ősi, gonosz lényére is emlékeztettek… A tekintetét egyenesen a belépőre szegezte, és a szemüregek mélyén vörösen izzó láng világított…

129. oldal

Kapcsolódó szócikkek: gonosz
NyZita >!

Nincs olyan feladat a világon, amelyet ne hajtanál végre cserébe az életedért. Pláne, hogy halott vagy, s így tulajdonképpen semmi veszítenivalód nincs

239. fejezetpont

Robert Knight: Kriptaszökevény Fantasztikus játékkönyv, melyben te vagy a főhős!