!

Raoul Renier magyar

Kornya Zsolt

Könyvei 12

Raoul Renier: Acél és Oroszlán
Raoul Renier: A hitehagyott
Raoul Renier: Korona és kehely
Raoul Renier: Pokol
Raoul Renier: A kárhozott
Raoul Renier: A kívülálló
Raoul Renier: Az exorcista
Raoul Renier: Setét álmok
Raoul Renier: Éjfél Kapitány
Raoul Renier: Krán

Kapcsolódó sorozatok: Sötét Mersant világa · Legendák és Enigmák · Geor dar Khordak-ciklus · Összes sorozat »

Szerkesztései 1

Raoul Renier (szerk.): A vér öröksége

Antológiák 33

Kornya Zsolt (szerk.): Kráni krónikák
Gáspár András (szerk.): A Holtak Légiója
Gáspár András (szerk.): Hideg karok ölelése
Gáspár András (szerk.): Átkozott esküvések
Járdán Csaba – Kleinheincz Csilla (szerk.): 77 – Hetvenhét
Kornya Zsolt (szerk.): A fogadás
Gáspár András (szerk.): Vihar Ibara felett
Novák Csanád (szerk.): Holdak és vándorok
Nemes István (szerk.): Fényhozó
Kornya Zsolt (szerk.): Ármányok és álcák

Kiemelt alkotóértékelések

Voorhees>!

Raoul Renier

A Sötét Mersant világában játszódó kötetek elolvasása után kijelenthetem, Kornya Zsolt a magyar rémtörténet írás kiemelkedő alakja. A Hitehagyottal maradandót alkotott, de a többi kötettel sem maradt szégyenben. Bátran nyúl a műfaj legjobb hagyományaihoz, és azt saját, egyedi stílusával ötvözi. Képes a legnagyobb borzadály előidézésre, és könnyed humorral mosoly fakasztására az olvasó arcára.

Hibájakánt róható fel, hogy bizonyos novelláig kissé túlírtak, mások épp ellenkezőleg, befejezetlenek, ugyanakkor távol áll az alacsony színvonaltól. Szerencse, hogy van egy írónk, aki ilyen minőséget tud hozni.


Népszerű idézetek

Shanara>!

A filozófia a gondolatok csűrésének-csavarásának művészete, a jog mások rászedéséé, mondja. Hasznos dolog kitanulni őket, mert az előbbivel az okos, az utóbbival a buta embereknek lehet fölé kerekedni.

(Delta Vison, 2012)

Shanara>!

Egy rendíthetetlen akaratú ember, ha megvan benne a kellő eltökéltség, képes rákényszeríteni hitét a környezetére, és tetszése szerint formálhatja a valóságot maga körül. Csak keveseknek adatott meg a képesség, és még kevesebben tudták, hogy rendelkeznek vele. A régmúlt idők legendás hősei és vezérei a hitüknek köszönhették diadalaikat. Nem értették honnan fakad a hatalmuk, de éltek vele.

(Delta Vision, 2012.)

Razor P>!

– Nem lesz boszorkányégetés? – kérdezte csalódottan a plébános. – Pedig úgy készültek rá…
Az apátúr olyan tekintettel mérte végig, mintha valami különösképp undorító varangyfajzat lenne.
– Máglyáról szó sem lehet – mondta szárazon. – Drága a tűzifa. […]

110. oldal, Negyedik fejezet: A domínium (Delta Vision, 2010)

Kapcsolódó szócikkek: plébános
Shanara>!

A szürke tucatelmék mindenkor ösztönös borzadással tekintenek a magasabbra emelkedőre, nyüzsögve ellene törnek, hogy visszarántsák maguk közé. […] Ha nem sikerül nekik, igyekeznek meghamisítani az emlékét, hazugságokból összenyálazott gubót szőni köré. A gubó azonban csak elfedni képes a hatalom és az akarat egyéni igazságát, elpusztítani nem.

(Delta Vision, 2012)

Shanara>!

Amikor az ember már tökéletesnek véli a tervét, a sors keze mindig belehímez néhány díszfonalat.

(Delta Vision, 2012)

Shanara>!

A kapitány viszont a világ egyik legostobább időfecsérlésének vélte az aszkézist, gyakorolják bár vallásos vagy egyéb okokból; gyakran mondogatta, hogy csak az leli örömét önmaga sanyargatásában, aki sohasem tapasztalta meg igazából milyen az, ha mások sanyargatják.

(Delta Vison, 2012)

1 hozzászólás
Voorhees>!

Lilith leánya vagyok, a hatalmasok magjából; Nód földjén fogantam, Édentől keletre – búgta neki az apáca mély galambhangon, ahogy a szerelmes asszony szól választottjához. – Nincs részem sem Ádám bűnében, sem a Fényhozóéban. A te istened nem parancsnol nekem, mert elfordult az én fajtámtól; és Jézus nevének nincs hatalma rajtam, mert nem értem halt meg a kereszten.

1 hozzászólás
Tom_mester>!

– Mert, ha előre látom, hogy mekkora ostobaságokat csinálok a mai napon, hát engem még a nazarénusok mindhárom istene sem tudott volna iderángatni az összes arkangyalával!
– Csak egy – helyesbített Bayard. – Egyfajta lényeg, háromfajta megnyilatkozás.
– Mint a tyúk, a tojás meg a rántotta – bólintott Louise asszony. – Mindig csodáltam a teológusokat!

183-184. oldal

Shanara>!

A sápadt lidércláng engedelmesen átlebegett a feje fölé a másik olvasóállványtól; Mersant ajka pedig, miközben felütötte az óriási fóliánst, halvány mosolyra húzódott. Steinhardt mogorva válasza jutott az eszébe, amikor egy ízben a szemére hányta, hogy alábecsüli az írott szó erejét. „Becsüli ám a rossznyavalya!” – csattant föl az öreg zsoldos dühösen. „Ott voltam a walesi Owainnel, amikor felprédálta Fécamp kolostorát. Az az átokverte apát két jó legényemet verte agyon a Summa Theologiae-vel!”

(Delta Vison, 2012)

Kapcsolódó szócikkek: Mersant le Sinistre
Ornicar>!

– A szavadat adtad – mondta csendesen.
– Most visszaveszem – bólintott rá az exorcista.

39. oldal