!

Raffy Ádám magyar

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 9

Raffy Ádám: Heródes
Raffy Ádám: A máglya
Raffy Ádám: A léleklátó
Raffy Ádám: Ha Giordano Bruno naplót írt volna…
Raffy Ádám: A bölcsek köve
Raffy Ádám: Két malomkő
Raffy Ádám: Örök szomjúság
Raffy Ádám: Erdélyi Szent Johanna
Raffy Ádám: Kárhozottak

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Történelmi Életregények

Fordításai 2

André Maurois: Fleming és a penicillin regénye
Henri Lefebvre: Descartes

Népszerű idézetek

Chöpp >!

Ahol pedig az igazságot az erő jelképezi, ott már nincs igazság.

padamak>!

Ez az asszony határozott, erős, céltudatos, mozgékony, tudja, mit akar, és tudja, mit hogyan kell akarni.

147. oldal - MÁSODIK RÉSZ; V. Doris elindul; 2 (Szépirodalmi Kiadó, Kentaur könyvek, Budapest, 1987)

padamak>!

Annak, akinek kormányzói hatalma van, tisztában kell lennie a rábízott emberek életének minden mozzanatával.

156. oldal - MÁSODIK RÉSZ; VI. A templom gyomra és a tan lényege 1-4; 3 (Szépirodalmi Kiadó, Kentaur könyvek, Budapest, 1987)

padamak>!

Ha két ember viseli a hatalmat, akkor a zsidók négy pártra fognak szakadni. Ismerem őket jól. Azt hiszem, azért hisznek csupán egyetlen istenben, mert ha kettő volna, már meggyilkolták volna valamelyiket. És ez az egy is azért láthatatlan, hogy ne veszekedhessenek rajta, melyikőjükhöz hasonlít.

241. oldal - HARMADIK RÉSZ; III. A barátságos Róma; 2 (Szépirodalmi Kiadó, Kentaur könyvek, Budapest, 1987)

padamak>!

– … Nálunk a könyv írója igyekszik ellesni és megrögzíteni azt,a mi az életben van. Akinek ez a legjobban sikerül, az a legnagyobb művész.
– A mi törvényeink isteni eredetűek. Nem ember írta őket, hanem a Láthatatlan véste őket kőbe.
– Te láttad, amikor a Láthatatlan ezt művelte, Azrael? Hát nem érzed, milyen nevetséges dolgokat mondasz művelt ember létedre?
– Hinnünk kell, Sosius. Hisszük, hogy bennünk él, és hisszük, hogy mi benne és által élünk. Ami pedig az íróitokra vonatkozó szavaidat illeti, igazad van, hogy a legnagyobb művészet az élet leghívebb ábrázolása, a betű alkalmazkodása az emberhez. De az ember alkalmazkodása a betű szelleméhez több, mint művészet: alázatosság és tisztaság; az élet felemelése Istenhez.

260-261. oldal - HARMADIK RÉSZ; VI. Az éposz megelevenedik; 1 (Szépirodalmi Kiadó, Kentaur könyvek, Budapest, 1987)

padamak>!

De nehéz helyzetek előtt nem elég az ész. Meg kell érezni inkább, mi a tennivaló. Isten Izrael nagyjainak és a prófétáknak csodatettekben, jelenésekben, mély értelmű álmokban és sugallatokban mutatta meg a tennivalók helyes útját. Ám előtte elzárkózik. Egyetlen álmot sem küld a szemére, és nemcsak hogy tűzoszlopként nem jár előtte, de a bizonytalanság sötétjében halvány kanócot sem gyújt.

336. oldal - NEGYEDIK RÉSZ; VI. Éjféli végrendelet; 2 (Szépirodalmi Kiadó, Kentaur könyvek, Budapest, 1987)

padamak>!

Márpedig a bosszú és a gyűlölet a halál csatlósa; aki életre vágyik, az békét szerez és megbocsát.

427. oldal - ÖTÖDIK RÉSZ; VI. Az elsőszülött; 4 (Szépirodalmi Kiadó, Kentaur könyvek, Budapest, 1987)

József_Pete I>!

– No, mit gondol, Dobrai uram? Lesz még ebből a mentéből prédikációs halott?
– Még a birtokosából sem egyhamar – kacsintott ravaszul a szabómester. – Szolgabíró uram túléli a Garabonciást is.
– Hát Ferenc császárt mindenesetre túléltem. Isten nyugosztalja minden Habsburggal, élővel és holttal egyaránt.
– Nem mondom, jó kívánság – nevetett Dobrai. – Azt ám nem hiszem, hogy nyugta lesz a császárnak odafent. – Finom, hosszú ujjával felfelé bökött, úgyhogy a karjára vetett singmérőszalag lecsúszott a földre. – Gondolja csak el, szolgabíró uram, hogy megszorongatja majd az öreget odaát a veje!

József_Pete I>!

Nem volnánk igazságosak Ercote Sassonia doktorral szemben, ha azt állítanánk róla, hogy gyáva ember volt, vagy pedig, ha olyan színben igyekeznénk feltüntetni, mintha túlozta volna az óvatosságot. Nem, Sassonia doktor nem volt gyáva és azt sem lehetett ráfogni, hogy a mértéken felüli elővigyázatosság hibájába esett volna. Az a tény, hogy most minduntalan kikémlelt a falusi vendégfogadó udvari szobájának apró és piszkos ablakán, megnézni, vájjon ott vannak-e kíséretének fegyveres emberei, csupán a körülmények józan mérlegelésének volt észszerű következménye. Mert bár Orte, az elszórt házakból álló kicsi falu még elég közel volt Rómához, mégis le-lerándultak ide is a közeli hegyek banditái, akik olyannyira megkeserítették Gergely pápa öreg napjait.
Sassonia doktor épen e banditák miatt otthon hagyta nagy smaragdköves gyűrűjét, aranycsatos övét és földigérő bársonyköpenye helyett dísztelen gyapjúgallért kanyarított a vállára. Olyat, amilyent az abruzzói hegyilakók szőnek már ősidők óta és száz-számra hoznak öszvérháton a római vásárra. Kitömött, bő spanyol nadrágját is segoviai posztóból készült, térden alúl érő, buggyos nadrággal cserélte M, amilyet a német zsoldosok viseltek, mikor elözönlötték az Örök Várost; mindenesetre azzal a különbséggel, hogy Sassonia nadrágja egyszerű és sima volt s nem tarkította a csíkokká hasított kelmén bőven kitüremkedő színes selyembélés.