!

Pósa Lajos magyar

1850. április 9. (Nemesradnót) – 1914. július 9. (Budapest)

Tudástár · 7 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 38

Pósa Lajos: Egyszer egy királyfi…
Pósa Lajos: Arany ABC
Pósa Lajos: Madaras könyv
Pósa Lajos: A fenyőfa álma
Pósa Lajos: Macska mondja…
Pósa Lajos: Három szép pillangó
Pósa Lajos: Világszép Nádszál kisasszony
Pósa Lajos: A tulipántos láda
Pósa Lajos: Mese a kis kanászról és más történetek
Pósa Lajos: Pósa bácsi legszebb téli versei Karácsonyra

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Pósa bácsi Táltoskönyvek · Filléres Könyvtár · Címeres könyvek Franklin-Társulat

Szerkesztései 4

Pósa Lajos (szerk.): Nagyapó meséskönyve I.
Pósa Lajos (szerk.): Kis tükör
Pósa Lajos (szerk.): Nagyapó meséskönyve II.
Havas István – Pósa Lajos (szerk.): Olvasókönyv az elemi népiskolák II. osztálya számára

Antológiák 9

Bodor Ferenc (szerk.): Nagymama képeskönyve
Bodrits István (szerk.): Meseország kapuja
Endrei Zalán (szerk.): A magyar költészet remekei
G. Büttner Julia (szerk.): Rózsák könyve
Méhner Vilmos (szerk.): Költők lugasa
A Petőfi Társaság tagjai: Költemények
Balogh Beatrix (szerk.): Röpülj madárka
Rónaszegi Éva – Lengyel János – Szakonyi Csilla (szerk.): Március idusa
Margócsy István – Pozsvai Gyöngyi (szerk.): A századforduló költészete

Népszerű idézetek

Szelén>!

Én Istenem, jó Istenem!
Becsukódik már a szemem,
De a tied nyitva, Atyám,
Amíg alszom, vigyázz reám!

Vigyázz kedves szüléimre,
Meg az én jó testvérimre!
Mikor a Nap újra felkel:
Csókolhassuk egymást reggel.

sophie P>!

„Ha öreg anyádnak
Nem szólitasz, fiam,
Csúfúl jártál volna,
Mint jártak annyian.
Ide, hol nem hallasz
Soha madárhangot,
Mondd: ily messze földre
Micsoda szél hajtott?”

5. oldal

Kuri_Szilvia P>!

A kis kanász egyet gondolt,
A lajbiján egyet gombolt.
Csinál megint nagy galibát,
A fatetőn nagyot kiált:
– Forró! vizet! Forró vizet!
A kis kanász evvel fizet!
Forró vizet a kopaszra!
Pusztúljon el a mihaszna!

Mese a kis kanászról.

Kuri_Szilvia P>!

A kis kakas haragudt már
S fölszállott a török császár
Kerítése tetejére,
Kiabálja hevenyébe:
"Kukoríkú, török császár!
Gyémántrabló, itt vagyok már!
Kukoríkú, koronásom!
Add vissza a félkrajcárom!"

A kis kakas meg a török császár.

Piper>!

Oh, én boldogtalan,
Bujdosó királyi!
De szeretnék most a
Világból kiszállni!

Boríts be, teríts be,
Életemnek árnya!
Fekete búbánat
Nagy sugohó szárnya!

Te fekete holló,
Csak suhogj felvettem!
Két gyöngyadta szép lányt
A sírba fektettem.

Két kedves virágnak
Én miattam vége:
Én tűztem a halál
Jéghideg keblére.

Fájdalmat okoztam,
Hej, az aranyosnak,
Világszép, világjó
Nádszál kisasszonynak.

Hogy zokog utánok
Panaszos halk hangon!
Oh, ezt a siralmat
Mindörökre hallom!

Rózsákkal hímezett
Álmom is elűzi.
Homlokomra a kín
Töviseit tűzi.

Repülj, lovam, repülj!
Nincs itt maradásom.
Vígy egy más világba!
Sírok ott megásom.

Szelén>!

Ki asztalt terítesz az égi madaraknak:
Teríts asztalt, teríts, szegénynek, árvának!
Nyisd meg, Atyánk, nyisd meg jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret!
Ételben, italban legyen ma is részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk!

dittta>!

Hahó! Hahó!
Esik a hó.
Itt a tél hidege,
Fázik a cinege.

(első mondat)

Kek P>!

Volt egyszer egy ember,
Csingi, lingi, lánga,
Nem volt semmije se,
Csak egy vas baltája.

Ez a kis balta volt
Az ő jótevője,
Ez a kis balta volt
Kenyérkeresője.

3. oldal

Kek P>!

„Itt van, szegény ember!”
Szól hozzája szépen.
Fényes ezüst baltát
Tart föl a kezében.

Szól a szegény ember,
Ezt látván és hallván:
"Oh, vizek királya,
Ez nem az én baltám!"

19. oldal

Kek P>!

Megcsóválta fejét,
Csingi, lingi, lánga,
S habokba lemerült
A vizek királya.

Majd újra megjelent,
Mintha most is látnám,
Harsogó hullámok
Nagysörényes hátán.

21. oldal