!

Pitroff Pál

Könyvei 2

Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája
Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Szent István könyvek Szent István Társulat


Népszerű idézetek

Szelén>!

Ennek a könyvecskének a célja az, hogy a művelt nagyközönséget tájékoztassa az esztétika világában.
Az esztétika a filozófia egyik ága és mint ennek a világnézeteket is átölelő tudománynak a része, belekapcsolódik mindabba, ami az emberi érzéssel összefüggésbe kerül. Elsősorban az érzéssel foglalkozik s innen kapta nevét. is. (Aisthanomai = érzek, észreveszek; aisthétiké = érzésekkel foglalkozó tudomány.) Az esztétika végső fokon a művészettel összefüggő érzésekre nézve olyan szabályokat elvonó tudomány volna, mint az ismerésekre nézve a logika.
Lelkünknek háromirányú megnyilatkozása van: az ismerés, az érzés és az akarás. Az ismerés elvezet bennünket az igazhoz, az érzés a széphez, az akarat a jóhoz. Az igaz szabályait a logika, a szép szabályait az esztétika, a jó szabályait pedig az etika (erkölcstan) óhajtja megállapítani.
A léleknek ez a három iránya egységben jelenik meg, de vagy az egyik, vagy a másik látszik benne homloktérben állónak. Az igaz, a szép és a jó az a három főérték, amelynél a bölcselet racionálisan, vagyis ésszerűen nem jut tovább.