!

Pilch Jenő magyar

1872. május 29. (Pécs) – 1937. szeptember 12. (Budapest)

Tudástár · 6 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
Életrajz

Könyvei 1

Pilch Jenő: Horthy Miklós

Szerkesztései 6

Pilch Jenő (szerk.): A magyar katona – Vitézségünk ezer éve 1-2.
Pilch Jenő (szerk.): A kémkedés története I-III.
Baja Benedek – Lukinich Imre – Pilch Jenő – Zilahy Lajos (szerk.): Hadifogoly magyarok története I-II.
Pilch Jenő – Berkó István – Gyalókay Jenő – Markó Árpád (szerk.): A magyar katona vitézségének ezer éve 1-2.
Pilch Jenő (szerk.): A hírszerzés és kémkedés története I-III.
Pilch Jenő (szerk.): A világháború története

Népszerű idézetek

Fisu>!

A magyar nemzet történetében 1920. március 1-én fordult, elő harmadszor az a nagyjelentőségű esemény, hogy a királyi hatalomban foglalt jogok alkotmányos gyakorlása végett ideiglenes minőségben Magyarország élére kormányzót választottak.
A választás azt eredményezte, hogy a kormányzói székbe: Nagybányai Horthy Miklós jutott. A legteljesebb általános, titkos, egyenlő, közvetlen és kötelező választójog elve alapján egybegyűlt Nemzetgyűlés a következőleg iktatta törvénybe a választást:
«A Nemzetgyűlés, méltányolván azokat a nagy érdemeket, amelyeket nagybányai Horthy Miklós úr, a magyar nemzeti hadsereg fővezére, volt cs. és kir. altengernagy, a II. oszt. Katonai Érdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-rend és a III. oszt. Vaskorona-rend lovagja, a III. oszt. Katonai Érdemkereszt, a bronz Katonai érdemérem, a Károly-csapatkereszt és a Sebesülési Érem tulajdonosa a háború nehéz küzdelmei között a haza védelmezésében, majd a nemzeti hadsereg megszervezésével a belső rend és biztonság helyreállításában és fenntartásában és így á pusztulás és végenyészet szélére jutott ország megmentésében szerzett, s áthatva attól a bizalomtól, hogy a nemzetet súlyos megpróbáltatásai között a Nemzetgyűléssel egyetértésben az alkotmányosság ösvényén megerősödés, fejlődés felé fogja vezetni, őt a Nemzetgyűlés 1920. március 1-én tartott ülésén Magyarország kormányzójává választotta, s miután Horthy Miklós úr a kormányzói esküt a Nemzetgyűlés ugyanazon ülésében letette, a Nemzetgyűlés őt a kormányzói tisztbe beiktatta.

Pilch Jenő: Horthy Miklós A tízéves kormányzói évfordulóra