!

Philip Zimbardo

Könyvei 11

Philip Zimbardo – Nikita D. Coulombe: Nincs kapcsolat
Philip Zimbardo: A Lucifer-hatás
John Boyd – Philip Zimbardo: Időparadoxon
Philip Zimbardo – Robert Johnson – Vivian McCann: Pszichológia mindenkinek 1.
Philip Zimbardo – Nikita D. Coulombe: Man (Dis)connected
Philip Zimbardo – Robert Johnson – Vivian McCann: Pszichológia mindenkinek 2.
Philip Zimbardo: The Lucifer Effect
Philip Zimbardo: The Time Paradox
Philip Zimbardo: The Demise of Guys
Robert Johnson – Vivian McCann – Philip Zimbardo: Pszichológia mindenkinek 3.

Népszerű idézetek

>!
mate55 

A nők egyszerűen csak vannak, de férfivá válni kell. (afrikai közmondás)

64. oldal

10 hozzászólás
>!
mate55 

A szó a kardnál is gyilkosabb fegyver.

23. oldal

Philip Zimbardo: A Lucifer-hatás Hogyan és miért válnak jó emberek gonosszá?

1 hozzászólás
>!
mate55 

A jó és a gonosz nem választható szét, nem tudjuk csupán az egyiket látni és a másikat nem, ha ezt tudatositjuk magunkban.

10. oldal

Philip Zimbardo: A Lucifer-hatás Hogyan és miért válnak jó emberek gonosszá?

>!
Ross P

Azon mai fiatal férfiak nagy része, akiknek sikerült társra lelniük, feljogosítva érzi magát arra, hogy puszta jelenlétén túl semmit ne kelljen a kapcsolatába fektetnie. Új kifejezések jelentek meg az olyan hímnemű egyedek férfiatlan viselkedésének leírására – ide tartoznak az angol man-child (kb. „férfigyermek") és moodle (azaz man-poodle vagyis "ölebszerű férfi") szavak –, akik érzelmileg éretlenek maradtak, vagy más tekintetben képtelenek gondoskodni magukról. (…) A férfitermészet azon jellemzője, hogy jogosultnak érezzük magunkat bizonyos dolgokra anélkül, hogy keményen megdolgoznánk értük, nemcsak a protestáns munkaerkölccsel megy szembe, de Vince Lombardi amerikaifoci-edző győzelemről vallott nézetének is ellentmond, mely szerint a "győzelem nem a legfontosabb, csak a győzelem a fontos.” Elvárni azt, hogy mások megtegyenek helyettünk vagy értünk bizonyos dolgokat anélkül, hogy mi magunk megdolgoznánk értük, csupáncsak férfi mivoltunk jogán – ez a hozzáállás bármely nővel zsákutcába juttatja majd a kapcsolatunkat; kivéve, ha a szóban forgó nő annyira kétségbeesetten próbálja elkerülni az egyedüllétet, hogy bárkivel hajlandó összeállni, még egy igazi vesztessel is.

27-28. oldal

>!
palastim

Embertársainkkal rosszabbat ritkán tehetünk, mint ha megfosztjuk őket emberi mivoltuktól, ha a dehumanizáció lélektani folyamatának következtében értéktelennek tartjuk őket. Ez akkor következik be, ha a „másikra” úgy gondolunk, mint akinek nem ugyanolyan érzései, értékei és szándékai vannak, mint nekünk. Kisebbítünk, a tudatunkból kitörlünk minden emberi tulajdonságot, amely közös bennünk és „azokban”. Mindez az intellektualizálás, a tagadás és az izoláció énvédő lélektani mechanizmusai révén jön létre. A szubjektív, személyes, érzelmi alapú emberi kapcsolatokkal ellentétben a dehumanizált kapcsolatokra a tárgyiasítás, az elemzés és az érzelmi, empátiás tartalom hiánya a jellemző.
Martin Buber kifejezésével élve, a humanizált kapcsolatok „ÉN-TE” kapcsolatok, míg a dehumanizált kapcsolatok „ÉN-AZ” kapcsolatok. Idővel gyakran a dehumanizáló személyt is áthatja a tapasztalat negatívsága, ekkor az „ÉN” megváltozik, és tárgyak közötti, vagy közvetítő és áldozat közötti „AZ-AZ” kapcsolat jön létre. A címkék, sztereotípiák, jelszavak és propagandaképek megkönnyítik mások rossz emberként, alsóbbrendűként, nem egészen emberi lényként, „állatként” való hamis beállítását.

237. oldal

Philip Zimbardo: A Lucifer-hatás Hogyan és miért válnak jó emberek gonosszá?

1 hozzászólás
>!
jendre

A depressziós ember nem a jövőbe tekint, hanem a múltba, így próbálja enyhíteni depresszióját, úgy érzi, valamiképpen segíthet problémái megoldásában, ha újra és újra eltöpreng tünetei okain. … Ez a fajta gondolkodásmód, gyorsan fajul kártékony, lefelé tartó spirállá, amely súlyosbítja és elnyújtja a depressziót.

269. oldal

>!
mate55 

Az embertelenségnek semmi nem szabhat határt.

26. oldal

Philip Zimbardo: A Lucifer-hatás Hogyan és miért válnak jó emberek gonosszá?

>!
palastim

Amire ember valaha képes volt, legyen az bármilyen borzalom, a körülményektől függően mi magunk is képesek vagyunk rá. Ez a tudás nem menti a gonoszságot, hanem demokratizálja, a felelősséget a hétköznapi emberek közt osztja meg, nem hárítja kizárólag deviáns személyekre vagy zsarnokokra – őrájuk, de nem miránk.

227. oldal

Philip Zimbardo: A Lucifer-hatás Hogyan és miért válnak jó emberek gonosszá?

1 hozzászólás
>!
jendre

Kutatásaink szerint azonban az emberek elégedettebbek, ha nem anyagi javakba, hanem élményekbe, például vakációkba, illetve értelmes társadalmi kapcsolatok kialakításába ruháznak be.

35. oldal

>!
Chrissie

A fizikai világ közös időtöltésének az alternatívája a társas szükségletek kielégítésének egyszerűbb módját nyújtja. Ebből pedig egyenesen következik, hogy az ember való életbeli társas készségei visszafejlődnek. Különösképpen, amikor új emberekkel kell találkozni, és még inkább akkor, ha a szóban forgó friss ismeretség nőnemű. Nincs közös érdeklődési körünk, amire felfűzhetnénk a társalgás fonalát. Senki sem kíváncsi arra, mi újság a játékbeli karaktereinkkel, hogyan zajlott le a legutóbbi online csatánk, vagy éppen milyenre terveztük a virtuális házikónkat, így aztán lassanként eltávolodunk azoktól, akik nálunk kevésbé érdeklődnek az online játékok iránt.

1 hozzászólás