!

Paul Verlaine francia

1844. március 30. (Metz, Franciaország) – 1896. január 8. (Párizs)

Tudástár · 20 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Könyvei 9

Charles Baudelaire – Paul Verlaine – Arthur Rimbaud: Versek
Paul Verlaine: Paul Verlaine versei
Paul Verlaine: Femmes / Nők
Paul Verlaine: Paul Verlaine válogatott versei
Paul Verlaine: Nők
Paul Verlaine: Szaturnuszi költemények
Paul Verlaine: Szaturnuszi költemények / Poèmes saturniens
Paul Verlaine: Poèmes saturniens
Paul Verlaine: Chansons pour elle

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Sziget Verseskönyvek Sziget · Európa Diákkönyvtár Európa · Lyra Mundi Európa · Kentaur könyvek Noran · Kétnyelvű klasszikusok Corvina

Antológiák 32

Szerb Antal (szerk.): Száz vers
A romlás virágai
Kosztolányi Dezső (szerk.): Idegen költők
Lakits Pál (szerk.): Századvég és avantgarde
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud válogatott versei
Dornbach Mária – Végh György (szerk.): Az álomtündérek
Somlyó György (szerk.): Szonett, aranykulcs
Komlós Aladár (szerk.): Külföldi versek könyve
Lator László (szerk.): Klasszikus francia költők
Vas István (szerk.): Vallomás

Róla szóló könyvek 2

Stefan Zweig: Verlaine
Jean-Marie Carré: Autour de Verlaine et de Rimbaud

Népszerű idézetek

Katze>!

Nagy fekete éj

Nagy fekete éj
száll szívemre lágyan
aludj, minden kéj,
aludj minden vágyam!

Már semmi se fáj,
ó szomorú óra!
nem gondolok már
se rosszra, se jóra.

Bölcső vagyok én,
ringat egy kéz engem
sírom peremén –
Hallga, hallga, csendben…

59. oldal, Babits Mihály fordítása · Paul Verlaine

abstractelf>!

Őszi chanson

Ősz húrja zsong,
jajong, busong
a tájon,
s ont monoton
bút konokon
és fájón.

S én csüggeteg,
halvány beteg,
mig éjfél
kong, csak sirok,
s elém a sok
tűnt kéj kél.

Óh, múlni már,
ősz! húllni már,
eresszél!
Mint holt avart,
mit felkavart
a rossz szél…

Tóth Árpád fordítása · Paul Verlaine

Anibell P>!

s ha jön az este, langyos szél susog,
fátylaid játékosan megsuhognak,
s baráti mosolyát a csillagoknak
együtt nézzük majd, ifju házasok.

Nyár lesz tehát, Szabó Lőrinc fordítása · Paul Verlaine

abstractelf>!

Érzelmes párbeszéd

A vén parkban didereg a magány,
s két árnyék suhant át az éjszakán.

Ajkuk puha, szemükben semmi élet,
alig érteni, halkan mit beszélnek.
A vén parkban didereg a magány,
s multat idéz két boldogtalan árny.

– Gondolsz régi mámorunkra szerelmem?
– Mi köze hozzá? minek érdekeljen?

– Arcom álmodban ma is megjelen?
Feldobog szíved a nevemre? – Nem.

– Óh szép napok! milyen forró s igaz volt
csókunk és gyönyörünk! – Lehet, hogy az volt.

– És kék az ég s a remény végtelen.
– A remény eltünt, egünk fénytelen.

Riadt bokrok közt jártak, két kisértet,
és csak az éj hallotta, mit beszéltek.

Szabó Lőrinc fordítása · Paul Verlaine

Kapcsolódó szócikkek: magány
Cneajna>!

Holdfény

Különös táj a lelked: nagy csapat
álarcos vendég jár táncolva benne;
lantot vernek, de köntösük alatt
a bolond szív mintha szomorú lenne.

Dalolnak, s zeng az édes, enyhe moll:
életművészet! Ámor győztes üdve!
De nem hiszik, amit a száj dalol,
s a holdfény beleragyog énekükbe,

a szép s bús holdfény, csöndes zuhatag,
melyben álom száll a madárra halkan,
s vadul felsírnak a szökőkutak,
a nagy, karcsú szökőkutak a parkban.

39. oldal, ford.: Szabó Lőrinc

krlany IP>!

A zongora, mit gyenge ujja csókdos

A zongora, mit gyenge ujja csókdos,
    a rózsaszürke estbe felragyog,
és egy dal ébred, fájó és bolondos,
    a szárnya surran és beszél-gagyog,
bolyong, zokog és sír és meg-megáll,
hol csendesen az ő parfüme száll.

Miért ez az együgyű, édes ének,
    mely altatgatja álmatlan szivem?
Mit adhatsz, kis bolond dal, a szegénynek,
    és mit akarsz, hogy félve, szeliden
kiszállsz az ablakon és hallgatag
meghalsz a fák között a kert alatt?

Kosztolányi Dezső fordítása · Paul Verlaine

Kapcsolódó szócikkek: zene
charlotte_smtms P>!

A többieknél kik szerettek,
nem voltál bájosabb, se szebb; –
a sok izes gyümölcs között nem
te voltál legizletesebb;

de megőrizlek – szép maradtál
emlékeim közt s azt hiszem,
hogy néha szerettük is egymást
– s többet nem kiván senki sem!

15. oldal (Hozzá, akit túlhidegnek mondanak - részlet)

Filippino P>!

Csak menj tovább

Csak menj tovább és ne emészd magad!
Az út jó, s egy a dolgod: hogy haladj
s vidd az egyetlen kincset, ami drága,
s puszta fegyvered a hadakozásra:
a lelki szegénységet s Istened.

És főként föl ne add szived reményét.
Mit számit egy kis szenvedés s sötétség?
Utad jó, s végén a halál fogad.
Igen, főként a reményt föl ne add,
hogy holtod öröm-ágyat vet neked.

Tedd jóvá magad, ahogy csak tudod.
Az élet rút, de mégis a hugod.
Menj fölfelé, egyszerűn, sőt dalolj hát,
s távol legyen tőled az az okosság,
mely sunyin megkisérti hitedet.

Menj, gyermek-egyszerűn, és megalázva
magad, mint bűnös, ki a bűnt utálja,
dalolj, sőt légy víg, nehogy utadon
álomba merítsen az unalom,
mit az ellenség küldhet ellened.

Nevess a vén Csábítón s vén Cselén,
mert a Béke vár a hegy tetején
harsonás, diadalmi ragyogásban.
Fuss a fehér-fekete éjszakában.
Már kiterjeszti a fejed felett

győztes szárnyát az Őrangyal vidáman.

Rónay György fordítása · Paul Verlaine

Katze>!

Arthur Rimbaud-nak

Halandó, angyal és démon, te, te, aki
könyvem első helyét vagy méltó bírni: Rimbaud,
van bár kontár hülye, ki úgy hív: kurafi
s zöldfülü szörnyeteg s iskolás boroskancsó,

tömjénspirálisok és lanthúrhangzatok
jelzik emlékezet-templomba te belépted,
hol is fényes neved dicsdalt nyerend azért, mert
szerettél engem, úgy, miként kivántatott.

Bámulják majd a nők, izmos, szálfa kamasz
szépségedet, mely oly ravasz, paraszti szépség,
hogy nem vágyhat reá csak indolens merészség.

Lebírtad a halált, – szobornak így maradsz:
a tiszta gyönyörök felső fokát elérve
fehér lábbal tiporsz az Irigység fejére!

73-74. oldal, Illyés Gyula fordítása · Paul Verlaine

Kapcsolódó szócikkek: Arthur Rimbaud
Cneajna>!

Brüsszel
(Egyszerű freskók)

I.

Lámpák ködösen derengő
alkonyában elbüvölten
váltakozó rózsazöldben
menekül a domb s a lejtő.

Csöndes vérpirosba játszik
az arany és fut a völggyel;
kis fákon – hegyük se látszik –
lankadó madár gügyög fel,

alig-alig szomorúan,
mert ma még nem hisz az ősznek;
bús álmaim a borúban
ringatóznak, kergetőznek.

85. oldal, ford.: Szabó Lőrinc