!

Pap Gábor

Könyvei 31

Pap Gábor: Jó pásztorok hagyatéka
Pap Gábor: A Napút festője
Pap Gábor: Hazatalálás
Pap Gábor: Nagy Balogh, Nagy István, Tornyai
Pap Gábor: Nefelejts
Pap Gábor: Bánk bán a világdráma színpadán
Pap Gábor: Az Ég mennyezeti
Pap Gábor: Csak tiszta forrásból
Pap Gábor: „Nézz egy kicsit a fejembe”
Pap Gábor: Manitól Rasdiig

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Az én múzeumom, A művészet kiskönyvtára

Szerkesztései 5

Pap Gábor (szerk.): Csodakút
Pór Judit – L. Rádi Judit – Pap Gábor (szerk.): Utak a Föld körül
Kelemen Tiborné – Pap Gábor (szerk.): Magyar-francia rag- és névutószótár
Szántai Lajos – Pap Gábor (szerk.): Fényhozók
Pap Gábor (szerk.): Kálmáncsai graduál

Fordításai 24

Jules Verne: A prémvadászok
Vercors: Tropi-komédia
Honoré de Balzac: Huhogók
Joseph Bédier: Trisztán és Izolda regéje
Guy de Maupassant: Gyöngy kisasszony
Vercors: Vízbarázdák
Maurice Druon: Finom famíliák
Guy de Maupassant: Az ismeretlen asszony
Pascal Lainé: A csipkeverő lány
Guy de Maupassant: Elbeszélések I.

Illusztrálásai 1

Aucasin és Nicolete / Trisztán és Izolda

Antológiák 2

Bajkán László – Berze Nagy János – Bősz Imre Ádám – Grandpierre Attila – Koszecz Sándor – Makoldi Sándor – Pap Gábor – Szakács Attila – Szántai Lajos: „Aki nem hiszi, járjon utána”
Hegedűs Lajos – Szász Károly – Gárdonyi Géza – Háy Gyula – Pap Gábor: Csillag esik, föld reng…

Népszerű idézetek

>!
Qedrák P

Emese szaggatottan, gyorsan, lihegve beszél a körülötte tolongókhoz. Ezek élén férje, Ügyek vezér tűnik fel.
– … És akkor belépett, végtelen fényár ölelte körül és szólott hozzá,.
– Kicsoda? Ki járt itt?
– … És akkor úgy éreztem, hogy lehull rólam minden földi gönc, és emelkedem, emelkedem… Ragadnak fölfelé, a fénybe… Egy hatalmas koronás madár…
– A Turul!…
Gyors vágás: a sátor előtt a turulos zászlót lobogtatja a szél.
Napfelkelte.

15. oldal

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

2 hozzászólás
>!
Qedrák P

Hazatalálás. Eredetileg egy készülő filmnek lett volna ez a címe, végül egy irodalmi műé lett, amely tulajdonképpen kinyomtatott és ilyenformán kézbe vehető irodalmi forgatókönyv.

111. oldal Az utószó jogán

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

>!
Qedrák P

Ennek a hadműveletnek volt része az a két film is, amelyről az imént szó esett. Mindenesetre régi jó szokás szerint úgy tettek a hangadók, mintha a kettő egymással szemben állna. Mintha egyik bevallottan és meghirdetetten magyarellenes koncepciót képviselne, ez a Bereményi-féle, a másik pedig „hú de nagyon magyar” lenne, ez pedig a Koltay-féle. Miután nekem mindkettőt volt alkalmam elolvasni forgatókönyv-állapotban, elárulhatom: alig van különbség a kettő között, pontosan a magyarellenesség szempontjából.

112. oldal Az utószó jogán

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

5 hozzászólás
>!
Qedrák P

Íróasztal mögött görnyedve, adatokat könyvekből kimásolgatva termelékeny lehetett a szerző, egy letűnt régi kort megidézni azonban így nem lehet. Az ismeri az őseit, aki meg tudja rajzolni az arcvonásaikat, aki fel tudja öltöztetni őket, aki be tudja rendezni a házaikat, aki maga előtt látja az egykori tájat, aki fogalmat tud alkotni gondolkodásukról, aki sejti imájukat és maga is hiszi a mindenkori Istent, aki végig tudna menni – lóháton! – Vereckétől Kordováig, aki tudja, hogy egy népet nem az jellemez, amit róla ilyen-olyan idegenek hamisan-hazugan feljegyeztek, hanem amit magáról tart, és amit magában megtart, amit szent hagyományként őriz és ápol.

6. oldal Bakay Kornél: A honalapítás történetisége

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

>!
Qedrák P

Hihetünk-e olyan tudósoknak, akiknek nincs képzeletük, s egyáltalán, érdemes-e hinnünk nekik? Lehet-e bizalmunkra érdemes az a kutató, aki távfűtéses dolgozószobájában arról írogat, hogy őseink a Kászpi-tótól a Kárpát-medencébe úgy jutottak el, hogy a 20-30 fokos hidegben sátoros szekereken és sátrakban kuporogtak, de ahelyett hogy megfagytak volna, mindenkit legyőztek, bár maguk is „szakadatlanul menekültek”? El lehet-e hinni, hogy a szkítáknak, a világbíró Attila húnjainak, az Európát hódoltató avaroknak és nekik, magyaroknak ne lettek volna fűthető, kényelmes házaink?

6. oldal Bakay Kornél: A honalapítás történetisége

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

2 hozzászólás
>!
Qedrák P

A kazár kagán udvarában. Maga a kagán beszél. Az arcán aranyos maszk.
– Turul? Az meg mi az Isten csudája?
Kaftános tanácsadó válaszolgat.
– Szó se essék róla, Kagánom!
– De mégis, mi lehet az?
– Amiről nem esik szó, az nincs, Kagánom.
– S ha mégis? Ha én úgy akarom?
– Parancsodra. A Turul – legyen átkozott az is, aki a szájára veszi a nevét! – a szittyák szent madara. Zavaros meséik szerint még első ősük, Nimród, a nagy vadász – legyen átkozott a neve! – tette királyi jelvényévé, és Atilla – legyen átkozott az ő emléke is! – a Kínai Nagy Faltól a Nyugati Óceánig röptette diadalmas zászlain…
– Ejha!…
– De neked, Uram, gyűlölnöd kell őt! A te ősöd, mióta az Egyedül Igaz Isten tiszteletére tértél, és udvarnépeddel együtt körülmetéltetted magad, immár Ábrahám. Tudnod kell, hogy Nimród – legyen átkozott a neve! – a mi atyánkat, Ábrahámot, tüzes kemencébe vetette.

16. oldal

Pap Gábor: Hazatalálás Művelődéstörténeti írások

1 hozzászólás