!

Pálinkás Jenő magyar

Könyvei 7

Pálinkás Jenő: Marketing ismeretek
Hajdu Péter – Pálinkás Jenő – Szász Gábor – Vámosi Zoltán: Az információs kor sajátosságai
Pálinkás Jenő: Piacfejlesztési döntések
Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció
Pálinkás Jenő: Piacfejlesztés
Pálinkás Jenő: Vállalkozások szervezése
Pálinkás Jenő – Vámosi Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment

Népszerű idézetek

Szelén>!

A marketing szakma differenciálódásának vagyunk tanúi. Ágazati marketing területek jöttek létre (pl. agrármarketing, bankmarketing, szolgáltatás-marketing), szakterületi marketing sajátosságok jelennek meg tudományos munkákban, szakkönyvekben (pl. termelési eszközök, az oktatás vagy az idegenforgalom sajátos marketing jegyei). Ezen túl fő jellemzőként az tapasztalható, hogy a marketing tartalmi és formai jegyeinek átalakulásában az ezredfordulón az informatika tölt be meghatározó szerepet. Ezért nem az ágazati, vagy szakterületi differenciáltság és az abból levezethető követelmények kielégítésére, hanem az informatikai alkalmazások lehetőségeinek bemutatására helyezzük a könyvben a hangsúlyt. Ebből következik, hogy az informatikai aspektus és támogatottság nem csupán a marketing információs rendszernél jelenik meg (mint ez számos szerzőnél tapasztalható), hanem több fejezetben is bemutatásra kerül, hangsúlyt kap a kapcsolatrendszer és az egymásra épülés. Az információ a modern társadalmi és gazdasági élet kulcsfontosságú eleme. Ha gyorsan célba ér, ha minden érintett szereplő számára könnyen felhasználható és hatékonyan kezelhető, az a piaci siker lehetőségeit jelentősen növeli.

Előszó

Szelén>!

Kialakulóban van egy új nemzedék, amely éppoly könnyedén kommunikál a billentyűzeten, mint a telefonon keresztül, vagy a személyes találkozás során. Ez az új nemzedék már nem csak ismeri, de munkája során természetességgel használja is pl. az elektronikus adatcserét. Így nem a hagyományos szállítási értesítőt küldi külföldi üzleti partnerének, hanem valamelyik számítógépes alkalmazási programból nyert elektronikus változatot, esetleg a legfeljebb EDI Szabvány szerint készített dokumentumot. Törekednünk kell, hogy ők képezzék az írástudók többségét. Cronin (1997) könyvében a bekövetkezett alapvető változást érzékelteti: „A vállalkozások szükségletei már tükröződnek a felhasználás módjában, az új erőforrások fejlesztésében, a biztonsági és titkossági szolgáltatások növekedésében:” Majd így folytatja: „…nem kell már gurunak lenni ahhoz, hogy navigálni tudjunk.”