!

P. D. Ouspensky

Tudástár · 9 kapcsolódó alkotó

Nemférfi

Könyvei 6

P. D. Ouspensky: Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája
P. D. Ouspensky: Egy ismeretlen tanítás töredékei
P. D. Ouspensky: A negyedik út
P. D. Ouspensky: A Tarot szimbolizmusa
P. D. Ouspensky: The Fourth Way
P. D. Ouspensky: Talks with a Devil

Kiemelt alkotóértékelések

abraxa P>!

P. D. Ouspensky

Becsületes ember volt.
Gurdijeff szerintem többet tudott.
Nehezebben is adta át.
A kutya fáját!
:)


Népszerű idézetek

risto>!

…az embernek nagyon nehéz hallgatni azokról a dolgokról, amelyek érdeklik. Szeretne róluk beszélni mindazokkal, akikkel meg szokta osztani gondolatait. Az összes kívánságok közül ez a legmechanikusabb, és ebben az esetben a hallgatás az önmegtartóztatás legnehezebb formája. De ha ezt megérti az ember, vagy legalábbis követi ezt a szabályt, ez lesz a legjobb gyakorlat az ön-emlékezésre és az akarat kifejlesztésére. Csak az az ember lehet a saját ura, aki csendben tud maradni, mikor szükséges.

224. oldal

risto>!

Az emberek többsége, akikkel a nagyvárosok utcáin találkozunk, belül üresek, valójában már halottak.

164. oldal

1 hozzászólás
risto>!

Az energiát főleg szükségtelen és kellemetlen érzelmekre használjuk, lehetséges vagy lehetetlen jövendő kellemetlen események miatti aggodalomra, rosszkedvre, szükségtelen sietségre, idegességre, ingerlékenységre, képzelődésre, álmodozásra és így tovább. Az energia a központok rossz munkájára van elvesztegetve, az izmok haszontalan feszültségére, mely egyáltalán nincs arányban az elvégzett munkával, az állandó fecsegésre, ami óriási energiát nyel el: az „érdeklődésre”, amit minden iránt tanúsítunk, ami körülöttünk történik, vagy az emberekre, akikhez semmi közünk nincs, akik teljesen érdektelenek: a „figyelem” erejének állandó pazarlására, és így tovább.

179. oldal (kiemelés általam)

Daru>!

Miss R: Az eszmék megmaradnak?
Mr. Ouspensky: Az eszmék nem tudnak repülni. Emberi fejekre van szükségük. […]

123. oldal

Melankólia P>!

    Megpróbálom elmagyarázni, hogyan vizsgálható a tudatosság. Vegyenek kézbe egy órát, és nézzék a másodpercmutatót, eközben próbáljanak tudatában lenni önmaguknak, és koncentráljanak a gondolatra: „Péter Ouspensky vagyok." „Itt vagyok." Ne gondoljanak semmi másra, egyszerűen kövessék a másodpercmutató mozgását, és legyenek tudatában önmaguknak, a nevüknek, a létezésüknek és a helynek, ahol vannak. Tartsanak távol minden más gondolatot.
    Ha kitartóak, akkor két percig képesek végezni ezt. Ez tudatosságuk határa. És ha rövidesen megismétlik, nehezebbnek találják majd, mint az első alkalommal.
    Ez a kísérlet azt mutatja, hogy természetes állapotában az ember egy dologról (önmagáról) nagy erőfeszítéssel két percig, vagy annál rövidebb ideig képes tudatos maradni.
    A legfontosabb következtetés, amire ez után a kísérlet után helyes gondolkozással juthatnak: az ember nincs tudatában önmagának. Az illúziót, hogy tudatában van önmagának, az emlékezet és a gondolati folyamatok hozzák létre.
    Például valaki színházba megy. Ha ez szokásos, akkor nincs különösebben tudatában annak, hogy ott van, amikor ott van, bár lehet, hogy lát és észrevesz dolgokat, élvezi az előadást, vagy elégedetlen vele, emlékszik rá, emlékszik az emberekre, akikkel találkozott és így tovább.
    Amikor hazamegy, emlékszik, hogy színházban volt, és biztosan azt hiszi, hogy tudatos volt, amíg ott volt. Nem kételkedik tehát saját tudatosságában, és nem fogja fel, hogy az teljes mértékben hiányozhat, miközben ő még mindig ésszerűen cselekszik, gondolkozik és megfigyel.

3 hozzászólás
Andaxin>!

De sok embernek, különösen azoknak. akik önmagukat komoly, értelmes és hallgatag embereknek tekintik, olyannak, akik a magányt és az elmélkedést szeretik, nehéz beismerni, hogy a fecsegés a legjellemzőbb sajátosságuk. Éppen ezért különösen fontos ez a követelmény. Erre emlékezve és ezeket végrehajtva az ember kezdi felismerni azokat az oldalait, amelyeket azelőtt sohasem vett észre.

224. oldal

1 hozzászólás
jano_andriska >!

A valódi szimbólumok állandóan a teremtés folyamatában vannak, de mikor elnyerik határozott jelentésüket, hieroglifákká válnak, és végül egy egyszerű ábécévé. Mivel egyszerűen átlagos fogalmakat fejeznek ki, megszűnnek az Istenek, vagy a beavatás nyelveként funkcionálni, és az emberek nyelvévé válnak, melyet mindenki megtanulhat.

21. oldal, Mi a Tarot? (Hermit, 2004)

P. D. Ouspensky: A Tarot szimbolizmusa Az okkultizmus filozófiája képekben és számokban

7 hozzászólás
Melankólia P>!

Alapgondolatunk az, hogy az ember, ahogyan ismerjük, nem befejezett lény; hogy a természet csak egy bizonyos pontig fejleszti, az után hagyja, hogy saját erőfeszítései és eszközei révén fejlődjön, vagy éljen és meghaljon, úgy ahogy született, vagy elfajuljon és elveszítse a fejlődés képességét.

SayanKimblee>!

De mikor a valódi alkimista az arany kereséséről beszélt, valójában az ember lelkében lévő aranyról beszélt. Ő aranynak hívta azt, amit az Újszövetség Mennyei Királyságnak, és a Buddhizmus Nirvánának nevez. És mikor a valódi asztrológus csillagképekről és bolygókról beszélt, akkor az ember lelkében található csillagképekről és bolygókról szólt, az emberi lélek képességeiről, és Istennel és a világgal fennálló kapcsolatáról.

12-13. oldal

P. D. Ouspensky: A Tarot szimbolizmusa Az okkultizmus filozófiája képekben és számokban

Melankólia P>!

    Bevezetőül el kell mondanom, hogy a történelem során a pszichológia sosem állt oly alacsony szinten, mint jelenleg. Elvesztett minden kapcsolatot eredetével és értelmével, úgyhogy már a fogalmát is nehéz meghatározni: azt, hogy mi
a pszichológia és mit tanulmányoz. Mindez annak ellenére van így, hogy a történelem során sosem volt ennyi pszichológiai írás és elmélet.
    A pszichológiát néha új tudománynak nevezik. Ez tévedés. A pszichológia talán a legősibb tudomány, és leglényegibb vonásait tekintve sajnos elfelejtett tudomány.
    Ahhoz, hogy értsük, miként lehet meghatározni a pszichológiát, fel kell ismerni, hogy a modern időket kivéve sosem szerepelt a saját nevén. Különböző okok miatt mindig vallásos, politikai és morális szempontból ártó vagy felforgató hajlammal gyanúsították, és ezért különféle álruhákat kellett öltenie.

Kapcsolódó szócikkek: pszichológia
1 hozzászólás