!

Orosz István magyar

1951. október 24. (Kecskemét) –

Tudástár · 9 kapcsolódó alkotó · 10 film

Életrajz

Képek 1

Könyvei 27

Orosz István: Pótszarv
Orosz István: Páternoszter
Angi János – Bárány Attila – Orosz István – Papp Imre – Pósán László: Európa a korai középkorban
Orosz István: A követ és a fáraó
Orosz István: Válogatott sejtések
Orosz István: Sakkparti a szigeten
Angi János – Bárány Attila – Barta János – Orosz István – Papp Imre – Pósán László: Európa az érett és a kései középkorban
Dániel Ferenc – Orosz István: Ah, Amerika!
Orosz István: Egy szem eper
Orosz István: Örömajkon örömének

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Katolikus Könyvtár Ős-Kép · Typotex Világirodalom Typotex

Szerkesztései 3

Orosz István – ifj. Barta János – Angi János (szerk.): Európa az újkorban
Orosz István – Mazsu János – Pallai László – Pósán László (szerk.): Magyarság és Európa – tegnap és ma
Orosz István – Für Lajos – Romány Pál (szerk.): Magyarország agrártörténete

Fordításai 8

Martin Heidegger: Lét és idő
Daniel C. Dennett: Micsoda elmék
Victor Turner: A rituális folyamat
Steve Jones: Darwin szelleme
Leszek Kołakowski: Metafizikai horror
Anthony De Jasay: Az állam
Vjacseszlav Ivanov: Nyelv, mítosz, kultúra
Lev Kulesov: Filmművészet és filmrendezés

Illusztrálásai 33

Charles Dickens: Karácsonyi ének
Weöres Sándor: A teljesség felé
Hermann Hesse: Demian
Oscar Wilde: A boldog herceg
Gaston Leroux: Az operaház fantomja
Lao-ce: Tao Te King
Erich Kästner: Emil és a három iker
Weöres Sándor: Füves könyv
Jules Verne: A prémvadászok
Bálint Ágnes: Lepke az írógépen

Antológiák 6

Joung-Jung Róbert (szerk.): Szilánkok
Csűrös Miklós (szerk.): Világol tiszta fénye
Katona Klára – Schlett András (szerk.): Fejlesztési stratégiák, finanszírozási alternatívák
Gunst Péter (szerk.): A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig
Hajnal Éva (szerk.): Tollászkodó
Hajnal Éva (szerk.): Hová?

Népszerű idézetek

gesztenye63 P>!

Ha elvesztünk valamit, jelképesen megjelenik a halál, de vajon ha valamit megtalálunk, az feltámadás-e?

79. oldal, A gukker

gesztenye63 P>!

Alkonyodott már, amikor kilépett. Összetört felhőcserepek hevertek az ég sötétvörös tálalóján.

65. oldal, Újrajátszás

gesztenye63 P>!

Hogy a valóságot utánozza egy regény, az megszokott dolog, de hogy a valóság másolja a regényt…?!

48. oldal, Különös történetek (In memoriam Edgar Allan Poe)

gesztenye63 P>!

– […] A művészet célja nem a valóság ábrázolása – ha tetszik, másolása –, hanem a „másik oldal”, egy láthatatlan és rejtett világ felfedése, amit látni nem, legfeljebb megsejteni lehet.

54. oldal, Különös történetek (In memoriam Edgar Allan Poe)

Kapcsolódó szócikkek: René Magritte · tükör
gesztenye63 P>!

A hullámok halandók, de a hullámzás halhatatlan – rég elfeledte, hol hallhatta, talán egy verssor lehetett, de most újabb emlékrögök szakadtak föl benne.

7. oldal, Agyagnyíl s madárhinta

Ottilia P>!

– Meg kell, hogy ajándékozzam… – húzta elő Baudelaire kisvártatva köpenye zsebéből a Különös történeteket, Castille először azt hitte, ő maga lesz a kedvezményezett, ami a kocsi igénybevételére való tekintettel nem is lett volna idokolatlan, ám a mondat folytatása világossá tette, hogy Castille helyett egy nyilvánosház madámját szeretné megajándékozni az előző napon megjelent kötettel.

35. oldal

3 hozzászólás
olvasóbarát>!

Szenvedélyes tusrajzok, burjánzó perspektíva, a tér- és az idősíkok önkényes keverésével.

60. oldal, Újrajátszás

Kapcsolódó szócikkek: tusrajzok
ppeva P>!

Rettegett tőle, a halottól is. Tudta, hogy nem törölheti ki a nép tudatából, pedig mindent megtett, titokban, álnéven temettette el (Borbíró Piroska), ismeretlen helyen, mert a sírhanttól is félt, sőt el sem temettette, mert lehet-e temetésnek nevezni, ha valakit összedrótozott végtagokkal, kátránypapírba csavarva arccal lefelé földelnek el. A temetetlen halott aztán elkezdett visszajárni, ahogy a sorstragédiákban szokás. Valahogy elfelejtették kivenni a gimnáziumok kötelező olvasmányai közül Szophoklész Antigonéját, szegény tanároknak főtt is a feje, hogyan magyarázzák a cselekményt, nehogy a diákoknak eszébe találjon jutni a temetetlen halott és az elvakult diktátor kapcsán valami aktualitás. Egy vidéki irodalmi lapban megjelent egy vers: „egyszer majd el kell temetNI és nekünk nem szabad feledNI a gyilkosokat néven nevezNI!” Úgy lett nyomtatva, hogy a szavak utolsó két betűje, az N és az I nagybetű volt. N és I, érted, a megölt miniszterelnök nevének kezdőbetűi. Nehezen esett le a Kádáréknak a tantusz, de amikor rájöttek, azonnal bezúzatták a lapot, és a költő – Nagy Gáspárnak hívták – nem publikálhatott tovább. De egy Szophoklészt mégsem lehetett csak úgy betiltani, mint a fiatal költőt. Furcsa lenne azt mondani, hogy mostantól Szophoklész-szilencium lesz.

275. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Kádár János · Nagy Imre
gesztenye63 P>!

Megyehármas parafrázis béelcsukában. Elfelejtünk nevetni. Mindenki sápadt, fehér, áttetsző. Minden mozdulat bejön, mindegyik labdaérintés szépségdíjas. Képtelenek vagyunk hibázni. De gólt rúgni sem tud senki. Lelassított mozgások, közeli, álomszerű részletek. Másodpercekig szitál a labda, és hangtalanul indul vissza a felső lécről.

76. oldal, Műfű

Kapcsolódó szócikkek: futball
1 hozzászólás
robinson P>!

Állítólag már az elvtársak se hallgatják le a telefonokat. Sőt állítólag már elvtársak sincsenek, vagy legalábbis nem elvtársnak hívatják magukat.