Tudástár

>

Ormos Mária (Debrecen, 1930. október 1. – Budapest, 2019. december 8.) Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A 20. századi magyar és egyetemes történelem neves kutatója. 1984 és 1992 között a Janus Pannonius Tudományegyetem rektora, 1996 és 2000 között pedig a Bölcsészettudományi kar megbízott dékánja.

Életpályája

Az érettségi megszerzése után felvették a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem–magyar szakára, ahol egyéves budapesti kitérővel 1952-ben szerzett tanári diplomát. Már 1951-től az egyetemen dolgozott gyakornokként, majd a diploma megszerzése után tanársegédi állást kapott. 1953-tól a Szegedi Tudományegyetem tanársegédje, majd adjunktusa volt, 1957-ben fegyelmi úton eltávolították az intézményből. Ekkor került a Magyar Országos Levéltárhoz, ahol segédmunkásként dolgozott. 1958-tól 1960-ig általános iskolai nevelő volt, majd az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztőségének felelős szerkesztője lett, ahonnan 1963-ban távozott és az MTA Történettudományi Intézetének munkatársaként kezdett dolgozni. Később főmunkatárssá nevezték ki. 1982-ben kezdett el tanítani a Janus Pannonius Tudományegyetemen, 1984-ben annak főállású oktatója lett, egyetemi tanári beosztásban. Ugyanebben az évben az egyetem rektorává választották, ezt a tisztséget 1992-ig töltötte be. 1996 és 2000 között az egyetem Bölcsészettudományi Karának megbízott dékánja volt. 2000-ben professor emeritává nevezték ki. Tudományos pályafutása során több külföldi egyetemen tett tanulmányutakat (Párizs, Bonn).

1968-ban védte meg a történettudományok kandidátusi, 1980-ban akadémiai doktori értekezését. Az MTA Történettudományi Bizottságának és a Pécsi Akadémiai Bizottságnak lett tagja. 1987-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1993-ban rendes tagjává választották. A párizsi Európai Művészeti és Tudományos Akadémia is felvette tagjai sorába. Az 1990-es években az MTA Doktori Tanácsának tagja volt. 2007-ben a Századok című szakfolyóirat szerkesztőbizottságának elnöke lett.

Közéleti pályafutása

1951-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, s annak megszűnéséig tagja volt. Az utódpártnak, a Magyar Szocialista Munkáspártnak csak 1969-ben lett tagja. 1988-ban a Központi Bizottság, majd 1989-ben a Politikai Intéző Bizottság tagjává választották. Még abban az ében a Magyar Szocialista Párt alapító tagja volt, 1990-ig az országos elnökség tagjaként tevékenykedett. Az 1990-es országgyűlési választáson az MSZP országos listájáról szerzett mandátumot, de 1990 szeptemberében lemondott róla.

Munkássága

Adolf Hitler · Benito Mussolini

Kutatási területe a 20. századi magyar és egyetemes történelem volt, fő hangsúllyal az európai szélsőjobboldal történetére. Tudományos munkássága kezdetén Franciaország 20. század eleji történetét kutatta, később több monográfiában foglalkozott Adolf Hitler és Benito Mussolini életével. Foglalkozott a trianoni békeszerződést követő időszakkal is.

Közel kétszázharminc tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője, ebből harmincnyolc könyv, monográfia és több mint húsz könyvfejezet. Munkáit elsősorban magyar, francia, német és angol nyelven adta közre.

Családja

Elvált, két gyermek: Erdélyi Zsuzsanna (1950) és Szekeres László (1954) édesanyja.

Díjai, elismerései

 • Akadémiai Díj (1984)
 • Szent-Györgyi Albert-díj (1995)
 • Széchenyi-díj (1995) – A XX. századi magyar és egyetemes történelem kutatása terén kifejtett munkásságáért, a felsőoktatásban betöltött szerepéért.
 • Pécs díszpolgára (1996)
 • Joseph Pulitzer-emlékdíj (2000)
 • Deák Ferenc-díj (2001)
 • Joseph Pulitzer-emlékdíj (2001)
 • Hazám-díj (2003)
 • Grastyán-díj (2004)
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2008)
 • A XIII. kerület díszpolgára (2008)
 • Húsz éves a Köztársaság Díj (2009)
 • Radnóti Miklós antirasszista díj (2010)

Főbb publikációi

Krausz Tamás · Harsányi Iván · Kosáry Domokos

Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben
Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság
Ormos Mária: Háború Etiópia földjén
Ormos Mária: A Matteotti-ügy
Ormos Mária – Incze Miklós: Európai fasizmusok 1919–1939
Ormos Mária: Padovától Trianonig – 1918–1920
Ormos Mária: Mussolini
Ormos Mária: Nácizmus – fasizmus
Ormos Mária: „Soha, amíg élek!”
Ormos Mária: Civitas fidelissima
Ormos Mária: Hitler
Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában
Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren
Béládi László – Krausz Tamás: Sztálin
Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós I-II.
Ormos Mária: Hitler élete és kora
Ormos Mária: A történelem és a történettudományok
Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja
Ormos Mária: A történelem vonatán
Ormos Mária: Németország története a 20. században
Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században
Ormos Mária: A katedrától a halálsorig
Ormos Mária: Van-e történelem?
Ormos Mária: Múlt a jelenben
Ormos Mária: Remények és csalódások

Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben · Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság · Ormos Mária: Háború Etiópia földjén · Ormos Mária: A Matteotti-ügy · Ormos Mária – Incze Miklós: Európai fasizmusok 1919–1939 · Ormos Mária: Padovától Trianonig – 1918–1920 · Ormos Mária: Mussolini · Ormos Mária: Nácizmus – fasizmus · Ormos Mária: „Soha, amíg élek!” · Ormos Mária: Civitas fidelissima · Ormos Mária: Hitler · Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában · Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren · Béládi László – Krausz Tamás: Sztálin · Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós I-II. · Ormos Mária: Hitler élete és kora · Ormos Mária: A történelem és a történettudományok · Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja · Ormos Mária: A történelem vonatán · Ormos Mária: Németország története a 20. században · Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században · Ormos Mária: A katedrától a halálsorig · Ormos Mária: Van-e történelem? · Ormos Mária: Múlt a jelenben · Ormos Mária: Remények és csalódások

További információk

 • Akadémiai kislexikon. Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989–1990
 • Díjasok és kitüntetettek adattára 1981–1990. Összeáll. és szerk. Csapó Tamásné. Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1994
 • A Kossuth-díj, az Állami-díj és a Széchenyi-díj fél évszázada 1948–1998. Szerk. biz. elnöke Kiss Elemér. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 1998
 • Kortárs magyar írók 1945-1997. Bibliográfia és fotótár. Szerk. F. Almási Éva. Enciklopédia Kiadó, Budapest,1997, 2000
 • Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963–1965
 • Magyar Nagylexikon. Főszerk. Élesztős László (1-5. k.), Berényi Gábor (6. k.), Bárány Lászlóné (8-) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993–
 • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002. Szerzők: Markó László, Burucs Kornélia, Balogh Margit, Hay Diana. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003
 • Az 1990-ben megválasztott Országgyűlés Almanachja. Főszerk. Kiss József. Magyar Országgyűlés, Budapest, 1992
 • Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Babits, Szekszárd, 1996-
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994
 • Új magyar lexikon 8. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959-1962. 6 db. Kieg. kötet, 1962–1980