Könyvek 36

  • Szűrés

Magyar nyelvű

Ormos Mária: Hitler
Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren
Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában
Ormos Mária: Mussolini
Ormos Mária: Németország története a 20. században
Ormos Mária: Világháború és forradalmak 1914–1919
Ormos Mária – Krausz Tamás: Sztálin – Hitler
Harsányi Iván – Ormos Mária: Mussolini – Franco
Ormos Mária: Nácizmus – fasizmus
Ormos Mária: Remények és csalódások
Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben
Ormos Mária: Padovától Trianonig – 1918–1920
Hahn István – Szabó Miklós – Kulcsár Zsuzsanna – Hanák Péter – Márkus László – Ormos Mária – Ránki György: Világtörténet képekben I-II.
Ormos Mária: „Soha, amíg élek!”
Ormos Mária: Van-e történelem?
Ormos Mária: A történelem és a történettudományok
Ormos Mária: Gondolatok az ember történetéről
Ormos Mária: Hitler élete és kora
Ormos Mária: A Matteotti-ügy
Ormos Mária: Háború Etiópia földjén
Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós I-II.
Ormos Mária: Múlt a jelenben
Frank Tibor – Gyáni Gábor – Hunyady György – Marosi Ernő – Nyíri Kristóf – Ormos Mária – Romsics Ignác – Ervin Staub – Szegedy-Maszák Mihály – Zsoldos Attila: Történelem és emlékezet
Ormos Mária: A Föld felfedezése és meghódítása
Ormos Mária – Incze Miklós: Európai fasizmusok 1919–1939
Ormos Mária: Civitas fidelissima
Ormos Mária: Mussolini I-II.
Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja
Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században
Ormos Mária: Közép-Európa
Ormos Mária: A történelem vonatán
Ormos Mária – Székely Gábor – Krausz Tamás – Harsányi Iván – Pankovits József – Erényi Tibor: Diktátorok – diktatúrák
Ormos Mária: A Hitler-életrajz buktatói
Ormos Mária: A „barna” birodalom
Ormos Mária: A katedrától a halálsorig
Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság