!

Ormos Mária

1930. október 1. – 2019. december 8.

Tudástár · 5 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Nem

Könyvei 36

Ormos Mária: Hitler
Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren
Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában
Ormos Mária: Mussolini
Ormos Mária: Világháború és forradalmak 1914–1919
Ormos Mária: Németország története a 20. században
Ormos Mária – Krausz Tamás: Sztálin – Hitler
Ormos Mária: Padovától Trianonig – 1918–1920
Harsányi Iván – Ormos Mária: Mussolini – Franco
Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Magyarország története · Osiris tankönyvek · Népszerű történelem · Fekete-fehér

Szerkesztései 5

Engel Pál – Ormos Mária (szerk.): Világtörténet évszámokban I-III.
Ormos Mária (szerk.): Megroppan a világrend 2.
Ádám Magda – Ormos Mária (szerk.): Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről – 1918–1919
Ádám Magda – Ormos Mária (szerk.): Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről
Ferch Magda – Ormos Mária (szerk.): Hommage à Kosáry Domokos

Róla szóló könyvek 1

Herzka Ferenc (szerk.): Ormos Mária történész

Népszerű idézetek

Kuszma P>!

„Látott már valaha is óvatos, számító diktátorokat? Valamennyien megőrülnek, elvesztik az egyensúlyt a fellegek, a bősz ambíciók, a megszállottság közepette.”

Mussolini 1945 márciusában egy Maddalena Molliernek adott interjúban

617. oldal, Az "olasz megoldás"

Kapcsolódó szócikkek: diktátor
9 hozzászólás
Wiggin77 P>!

Mindent összevéve az utolsó német választásokon a felnőtt lakosság azzal búcsúzott el a véleménynyilvánítás jogától, hogy 56,1%-ban nem a nemzetiszocialistákra és nem Hitlerre szavazott.

203. oldal

2 hozzászólás
Wiggin77 P>!

Hitler eljutott arra a következtetésre, hogy számukra végeredményben minden kérdést, minden problémát egyetlen alapkérdésre kell visszavezetni. Minden párt és mozgalom, minden propaganda tévedett és téved, amikor egyszerre több okot jelöl meg, vagy több célt tűz ki. "Tudni kell – írja – hogy az embernek ahhoz, hogy egyátalán eredményt érhessen el, már tisztán lelki megfontolásokból kifolyólag sem szabad a tömegeknek soha két vagy több ellenfelet mutatnia, mivel ez a harci erő teljes szétaprózódásához vezet… Minden igazán nagy népvezér művészete abban áll elsősorban, hogy egy nép figyelmét ne szétszórja, hanem mindig csak egyetlen ellenségre összpontosítsa… Egy nagy vezér zsenialitásához hozzátartozik, hogy még egymással ellentétben álló ellenfeleket is úgy jelenítsen meg, mint amelyek egyetlen kategóriához tartoznak, mert különböző ellenségek felismerése a gyenge és bizonytalan kategóriáknál könnyen vezethet ahhoz, hogy kételkedni kezdjenek saját igazukban.'

99. oldal

2 hozzászólás
Kuszma P>!

Horthy 1943 elején Hitler vádjaival szemben, amelyek között szerepelt a zsidók lágy kezelése, azzal védekezett, hogy „nem verheti agyon őket”. Ezzel pontosan kijelölte azt a határt, amely a magyar konzervativizmust a nemzetszocializmustól elválasztotta. Ezt nyilvánvalóan pontosan tudta is. Sem ő, sem a többi „szelektív” antiszemita nem akarta közvetlenül „agyonverni” a zsidókat.

147. oldal, A konzervativizmus és a Horthy-korszak

Ormos Mária: A történelem vonatán Európa és Magyarország a 20. században

Wiggin77 P>!

Hitler számára a legkellemesebb, a német társadalom szempontjából pedig a legszomorúbb valóban az volt, hogy a nácik a hatalomátvételt és az új hatalom megszervezését békésen, ellenállás nélkül és ráadásul a vezető csoportok együttműködése miatt 'legálisan' hajthatták végre.

209. oldal

Wiggin77 P>!

Hitler az alsó és a középső néprétegeknek semmit sem ígért Németország felemelésén kívül.

150. oldal

Wiggin77 P>!

Ebben Hitler tökéletesen elszánt és határozott.
'Minden esetben, azokban is, amelyekben látszólag lehetetlen követelmények vagy feladatok teljesítéséről van szó, egy nép teljes figyelmét csak erre az egy kérdésre kell irányítani, úgy, mintha annak megoldásától tényleg a lét vagy nemlét függene.'

110. oldal

Wiggin77 P>!

A tömeg megnyerése érdekében az ellenséggel nem szabad vitatkozni: az ellenséget ütni kell.

111. oldal

9 hozzászólás
Wiggin77 P>!

Nem tudni, hogy mi indította Hitlert éppen ebben a pillanatban arra, hogy kirohanást rendezzen a kisállamok ellen. Kijelentette, hogy ezeket a 'Dreckstaat'-okat (szemét vagy szar államok) le kell törölni a térképről. A megbeszélésről fennmaradó jegyzőkönyvtöredék szerint névvel csak Hollandiát és Magyarországot említette, mint olyanokat, amelyek csak azért léteznek, 'mert néhány európai hatalom nem tud megegyezni felfalásukról'.

454. oldal

1 hozzászólás
Brigi007>!

Nagyobb volt a füstje, mint a lángja, de az emberek a füstöt szívták mellre.

92. oldal