!

Nyíri Tamás

Tudástár · 2 kapcsolódó alkotó

Könyvei 12

Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése
Turay Alfréd – Nyíri Tamás – Bolberitz Pál: A filozófia
Nyíri Tamás: Alapvető etika
Nyíri Tamás: Az ember a világban
Nyíri Tamás: Ki ez az „ember”?
Nyíri Tamás: Antropológiai vázlatok
Nyíri Tamás: Lelkünk démonai és angyalai
Nyíri Tamás: Mélylélektan és ateizmus
Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban
Nyíri Tamás: Az idők jelei

Szerkesztései 1

Cserháti József – Keszthelyi Ferenc – Nyíri Tamás (szerk.): Teológiai évkönyv 1975

Fordításai 1

Gottfried Wilhelm Leibniz: Gottfried Wilhelm Leibniz válogatott filozófiai írásai

Népszerű idézetek

csillagka P>!

Mindenki páratlan, mindenki igazán egyedülálló a maga nemében, kivétel nélkül minden ember. Nincs olyan szegény ember, aki ne tudna adni valamit egy másiknak. És nincs olyan gazdag ember, aki ne fogadhatna el valamit a világ legszegényebb és a legnyomorultabb koldusától.

A Sárga Irigység Démona és a Nemeslelkűség Angyala - 5. A helyes mérték

csillagka P>!

Az irigy a másik létezését érzi nyomasztónak, a maga számára elviselhetetlen megaláztatásnak.

A Sárga Irigység Démona és a Nemeslelkűség Angyala - 1. Az Irigység Démona

csillagka P>!

A bölcs, vagy pedig az önmagában biztos ember, nem az önhitt, az hajlandó párbeszédre, nem fél elviselni a véleménykülönbséget, számára a vita – nem a veszekedés – a vita, a párbeszéd, az eszmecsere, a kölcsönhatás az élet sója.

Az Önhittség Démona és a Szerénység Angyala - 4. Mire jó az önhittség?

csillagka P>!

A cselekedet erkölcsisége nem azon múlik, hogy mit teszünk, hanem hogy miképpen és mi végett tesszük.

53. oldal, 8.1.1 Materiális és formális motiváció (SZIT, 2003)

csillagka P>!

Nem bírok a szójátékoknak ellenállni: ami voltam, az az én mivoltom.

A Sárga Irigység Démona és a Nemeslelkűség Angyala - 5. A helyes mérték

csillagka P>!

A zsinat szakít azzal a felfogással, hogy a házasság csupán valamiféle tenyésztő-intézmény lenne és leszögezi, hogy a szexualitás és szerelem Isten nagy ajándéka. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a testet és a szexualitást is Isten alkotta és az áteredő bűn sem tudta tönkretenni. A Teremtő becsületébe gázol, aki elutasítja a szexualitást mint valami piszkos és szennyes dolgot.

V. Földi valóságok - 3. Mai szemmel a keresztények házasságáról - A házasság személyes kapcsolat

csillagka P>!

Ki volt Jézus? A. Schweitzer szerint az egyik legnagyobb moralista. Nem vallotta magát Messiásnak, még kevésbé Isten Fiának, nem alapított egyházat, követői színezték ki csodáit. Mások misztikus prófétának, esetleg eszkatologikus látnoknak mondják. K. Marx a gyermekek barátját, K. Kautsky a forradalmi-utópista kommunistát tisztelte benne, mi, keresztények egyházunk alapítójának tekintjük. Azért alakult ki Jézusról annyiféle nézet, egymásnak ellentmondó felfogás, azért nem ragasztható rá egyértelmű címke, mert nem tartozik társadalmának egyik csoportjához sem.

2. Jézus és kora - Hová tartozott Jézus?

Kapcsolódó szócikkek: Jézus Krisztus
csillagka P>!

A Sárga Irigység Démonának sok visszataszító tulajdonságáról beszéltem, de az egyik legvisszataszítóbb tulajdonsága, hogy leplezi magát, álruhát ölt.

A Sárga Irigység Démona és a Nemeslelkűség Angyala - 6. A Démon álruhája

csillagka P>!

A nők joggal várják el a férfiaktól, hogy alkalmazkodjanak a női szexualitáshoz, mert az megbízhatóbb, mint a férfié. A nők nem szexuál-mérnököt, nem érzelmi barbárt, vagy erotikus idiótát keresnek a férfiben. Minden nő remekmívű hangszer, ha rezgésbe hozzák a szív húrjait, megszólal a teste is. A nő muzsikálni akar, hálaéneket zengeni annak a férfinek, aki megváltja testét tompa némaságától.

V. Földi valóságok - 3. Mai szemmel a keresztények házasságáról - A házasság személyes kapcsolat

csillagka P>!

A szerelem egyike azoknak a jeles időknek, amikor könnyen találkozunk Istennel.

Miért vagyok keresztény? (A remény jegyében)