!

Németh Norbert magyar

Tudástár · 2 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
Életrajz

Könyvei 4

Németh Norbert: A buddhizmus eszméi
Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1.
Fellegi Miklós – Bozsik Sándor – Korándi Márta – Németh Norbert – Luttenberger Zoltán – Németh Rita: Pénzügytan / Pénzügyi és biztosításmatematikai ismeretek / Pénzügyi tervezés
Németh Norbert: Haemorheologiai alapismeretek

Fordításai 5

Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók
René Guénon: Általános bevezetés a hindu doktrinák tanulmányozásához
Julius Evola (szerk.): Bevezetés a mágiába I-III.
Rády Sándor Zsolt (szerk.): Az antikommunista
Julius Evola – Frithjof Schuon: Zen – A szamurájok vallása

Népszerű idézetek

aled P>!

Nem mindegy, hogy egy hűség és egy szeretet miből fakad…

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

aled P>!

A Yoni-tantra (… ) olyan tantra, amelyet olvasva, mint Julius Evola szellemesen megjegyezte, még minden érték átértékelője, Nietzsche is „elsápadt volna”.

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

Kapcsolódó szócikkek: Friedrich Nietzsche · Julius Evola · tantra
aled P>!

…az elveszítettség következtében minden erő végül ellenséggé formálja önmagát.

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

aled P>!

…magasabb világoknak – vagyis a magasabb szellemi állapotoknak – is van valamilyen asztrológiája. Azt az asztrológiát, amely az időben érkezett hozzánk: a beavatásig lehetséges az emberre vonatkoztatni; magasabb fok esetén – a korábban említett okokból – nagyon kétséges a vonatkoztathatósága. Tudva, hogy több más, alacsonyabb fokozat elérését is joggal nevezhetjük egy beavatásnak, a beavatásnak a hominális pimordialitásba – a Paradicsomba – érkező öntranszmutációt nevezzük. Ez a földi ember eredeti állapota, amelyben mindent tökéletesen birtokol, ami emberi. A Paradicsom a beavatás első nagy célja, és a szorosan vett metafizikai realizáció – mint a yōga – a Paradicsomban indul. Az az asztrológia, amelyet a korábbi korok könyveiből megismerhetünk, az ebben az értelemben ’beavatás alatti’ emberre vonatkoztatható.

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

aled P>!

A Brahma-sanhitāban, amit több felsorolás vaisnava tantrának tekint, egyebek között annak leírását találhatjuk, hogy a Teremtés feladatának beteljesítésén kívül Brahmā milyen spirituális gyakorlást folytat. A Teremtés hátterében – bensőleg és Visnu segítségével – az Abszolútumhoz (Mahā-Visnu stb.) kapcsolódik.
Ehhez yoga-nidrāt gyakorol, amit a szentirat istennőként személyesít meg, ám magának Visnunak a Mindenség teremtése előtti állapotával azonos. Az Úr Visnu ezen állapot révén haladja meg a Teremtés világának egészét, és az istenek születésekor – így Brahmā megjelenésekor – is abban tartózkodik. Látható, hogy milyen mélységesen félreértett és alulértékelt a yoga-nidrā napjainkban, ahol félálomként fordítják és egyfajta relaxációs gyakorlatként végzik.

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

aled P>!

Túl azon, hogy a sādhaka meglehetősen szabadon választhatja ki śaktiját, kemény megszorítások kötik. […] soha nem űzhet gúnyt egy yoniból, nem érezhet ellenszenvet iránta vagy szégyent miatta (VI. 27ab). Nem lehet támadó a hozzáállása nők irányában (VII. 14cd). Soha nem vitelezhet ki maithunát világi élvezet miatt, csakis rituális célokból. Ellenkező esetben pokolbeli büntetés az osztályrésze (V. 3.).

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

Kapcsolódó szócikkek: tantra
aled P>!

Jonathan Parrynek van egy figyelemre méltó tanulmánya, amely a némely tekintetben tantrikus, halottégető helyen élő aszkéták, de spirituális szempontból ma már ambivalens aghorik élettevékenységét úgy interpretálja, mint az advaita, a nem-kettős tudatosság megvalósításának kísérletét. Véleménye szerint az emberi koponyából evés, annak megszerzése, a máglyaravatal másán való alvás, a holtak testébe kóstolás, a vizeletivás és mindaz, ami az aghori életforma jellegzetességeit képezi, nem más,
„mint olyan próbálkozás, mely az eredeti, nem megkülönböztetett állapotra és az ellentétek egységének a helyreállítására való törekvés, mely a teremtett világ előtti állapotot jellemezte.”

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

aled P>!

Mind a tudás, mind a nem-tudás felemésztődik a totalitásban, semmi nem marad ki.

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

aled P>!

A Sāturnus továbbá az Aranykor ős-istenkirálya. Ez a tény ellentmondani látszik annak, hogy a Sāturnus-t az asztrológiában elsősorban az idővel szokás szoros összefüggésbe hozni. Ezt az ellentmondást az oldhatja fel, aki meglátja, hogy az időt nem csupán úgy ragadhatjuk meg, mint ami eltelik, elmúlik, mint amiben a lehetőségek és átmeneti aktualitások tovatűnnek és lezáródnak, hanem egy az időfeletti örökkévalóságból kigördülő ’aranyfonalként’ is, amelynek bár egyik iránya valóban a lezáródás princípiumával áll a legszorosabb kapcsolatban, másik iránya azonban visszavezethet az idő forrásához, és azon is túl…

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

aled P>!

…felidézte azt az állapotot, melyben Platón androgynosainak megfelelően mozgunk; nemcsak a két nem egységeként, hanem az ásványi, a növényi és az állati világ egységeként, az anyagszerűség, az illatok, a nedvek, az állatiasság és a legmélyebb emberség együttes egységeként; a teljesség eredeti és normális állapotát…

Horváth Róbert – Németh Norbert – Szmorad Csaba: A Tradíció ösvényei 1. Előadások és tanulmányok a világvallások szellemi hagyományai kapcsán

Kapcsolódó szócikkek: Platón