!

Németh György magyar

1956. június 25. (Kaposvár) –

NemFérfi

Könyvei 16

Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem
Németh György: A polisok világa
Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet
Németh György: Karthágó és a só
Németh György: Görög-római szöveggyűjtemény
Németh György: A zsarnokok utópiája
Németh György: Mesék Thészeuszról
Havas László – Németh György – Szabó Edit: Római történeti kézikönyv
Németh György – Kovács Péter: Bevezetés a görög és a római felirattanba
Németh György: Ókori játékok könyve

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Osiris tankönyvek · Electa · Osiris iniciálé · A Kozmosz Könyvek elsőkötetes költői

Szerkesztései 6

Németh György – Hegyi W. György (szerk.): Görög–római történelem
Németh György (szerk.): Államéletrajzok
Németh György (szerk.): Görög történelem
Németh György (szerk.): Földreszállt mítoszok
Németh György (szerk.): Ércnél maradóbb…
Németh György (szerk.): A gyógyító számok

Fordításai 12

Claude-Catherine Ragache: A világ teremtése
Németh György (szerk.): Államéletrajzok
Xenophón: Emlékeim Szókratészról
Quintus Horatius Flaccus: Ódák
Xenophón: Xenophón történeti munkái
Angelika Vahlen: Az ókor világcsodái
Apollodóros vádbeszéde Neaira ellen
Appianos: Róma története
Xenophón: Xenophón filozófiai és egyéb írásai
Lysias: Lysias beszédei

Népszerű alkotóértékelések

>!

Németh György

Alig elfogultan: a jelenleg élő legnagyobb magyar ókortudós! Emellett – és ez nem elhanyagolható kvalitás – képes arra, amire a legtöbb tudós-szakbarbár nem, hogy színesen és szórakoztató módon írjon (ld. pl.: Karthágó és a só).

>!
Szabó_Andi_Theo P

Németh György

Csillagos ötös minden általam olvasott könyve. Élvezetes, olvasmányos, szakszerű és pontos. Nagyon szeretem a könyveit. Legutóbbi olvasmányom tőle: Sötét varázslatok. Imádom. Akit érdekel ez a téma, mindenképpen olvassa el, mert nagyszerű könyv… 5 csillagos nálam <3
Imádom a „varázsbabák” szóhasználatot is. Perecíz, pontos, hiteles, olvasmányos – mint minden könyve.
Ha teheti, olvassa el mindenki „iam, iam, cito, cito, facias ex oc die ex ac oram iam, iam, cito, cito, facias”. ("most, most, gyorsan, gyorsan, tedd meg ettől a naptól, ettől az órától kezdve, most, most, gyorsan, gyorsan, tedd meg!" 76. p.)


Népszerű idézetek

>!
Turms

Phaisztoszt 1900-ban kezdte ásni az olasz Luigi Pernier, aki meglehetősen későn kelő volt, így a fontosabb leletek megtalálásánál sosem volt jelen.

38. oldal, 2. fejezet - A phaisztoszi korong

1 hozzászólás
>!
Turms

Bár a rómaiak egyre kevésbé érdeklődtek a birodalmuk határain túl élő barbár népek iránt, s nem is rokonszenveztek velük különösebben, azok egyre tömegesebben tódultak az országba, növelve annak amúgy is feszítő problémáit. Hiába fogadták azonban őket barátságtalanul, pontosan tudták, hogy ebben a fejlett országban jobban élhetnek, mint saját vidékükön. A népvándorlás népei felfedezték maguknak új hazájukat, a Római Birodalmat.

69. oldal, 5. fejezet - Ókori felfedezők

>!
Turms

Sztrabón, a nagy geográfus, Caesar és Augustus kortársa hatalmas művében, a Geógraphikában leírja az egész ismert világ valamennyi országát, népét, s azt hinnénk, tudásvágya korlátlan volt. Ezért is meglepő az a megjegyzése, hogy csak az emberek által lakott földterület leírásával érdemes foglalkozni, ami attól délre vagy északra húzódik, még a tudomány számára is érdektelen. Nem is beszélve a kormányzati szempontokról. A Római Birodalom – Sztrabón szerint – már meghódította a világ legértékesebb területeit, s ami határain kívül maradt, az nemcsak érdektelen, hanem értéktelen is.

68. oldal, 5. fejezet - Ókori felfedezők

1 hozzászólás
>!
Zsani

Arra mindenesetre semmi jel sem mutat, hogy a homérosi kor hallgatósága különösnek, netán nevetségesnek tartotta volna, hogy az öldöklő csata közepén két harcos megáll, és a családfájáról mesél.

48. oldal (Osiris, 2011)

>!
madárka

praetores: az egyik vezető római magisztrátus viselői. A klasszikus időkben ez a tisztség fontos része volt a cursus honorum-nak, felette állva a kötelező quaestura-nak és a nem kötelező aedilitas-nak, de alatta maradt a consulatus-nak.

386. oldal (Korona, 2001)

1 hozzászólás