!

Németh György

Könyvei 21

Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem
Németh György: A polisok világa
Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet
Németh György: Karthágó és a só
Németh György: Görög-római szöveggyűjtemény
Németh György: A zsarnokok utópiája
Frankl András – Németh György: Forma-1 sztorik
Havas László – Németh György – Szabó Edit: Római történeti kézikönyv
Németh György: Mesék Thészeuszról
Németh György: Ókori játékok könyve

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Osiris tankönyvek, Osiris iniciálé, Electa, A Kozmosz Könyvek elsőkötetes költői

Szerkesztései 6

Németh György – Hegyi W. György (szerk.): Görög–római történelem
Németh György (szerk.): Államéletrajzok
Németh György (szerk.): Görög történelem
Németh György (szerk.): Földreszállt mítoszok
Németh György (szerk.): Ércnél maradóbb…
Németh György (szerk.): A gyógyító számok – Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban

Fordításai 15

Claude-Catherine Ragache: A világ teremtése
Németh György (szerk.): Államéletrajzok
Xenophón: Emlékeim Szókratészról
Quintus Horatius Flaccus: Ódák
Xenophón: Xenophón történeti munkái
Angelika Vahlen: Az ókor világcsodái
Apollodóros vádbeszéde Neaira ellen
Appianos: Róma története
Xenophón: Xenophón filozófiai és egyéb írásai
Lysias: Lysias beszédei

Illusztrálásai 30

Darvasi László: Trapiti
Darvasi László: Trapiti és a borzasztó nyúl
Nagy Erika – Seres Krisztina: Colores Spanyol munkafüzet 1.
Nagy Erika – Seres Krisztina – Ana Orenga Portolés: Colores Spanyol nyelvkönyv 2.
Nagy Erika – Seres Krisztina – Ana Orenga Portolés: Colores Spanyol munkafüzet 2.
Hernádi Sándor: Szórakoztató szóra késztető
Gajdos Zsuzsanna – Nagy Erika – Seres Krisztina: Colores – Spanyol nyelvkönyv 3.
Kis Tamás: Bakaduma
Gajdos Zsuzsanna – Nagy Erika – Seres Krisztina: Colores 3.
Újszászy László: Hasfájás, puffadás – irritábilis bél szindróma?

Népszerű alkotóértékelések

>!

Németh György

Alig elfogultan: a jelenleg élő legnagyobb magyar ókortudós! Emellett – és ez nem elhanyagolható kvalitás – képes arra, amire a legtöbb tudós-szakbarbár nem, hogy színesen és szórakoztató módon írjon (ld. pl.: Karthágó és a só).


Népszerű idézetek

>!
Turms P

Phaisztoszt 1900-ban kezdte ásni az olasz Luigi Pernier, aki meglehetősen későn kelő volt, így a fontosabb leletek megtalálásánál sosem volt jelen.

38. oldal, 2. fejezet - A phaisztoszi korong

1 hozzászólás
>!
Turms P

Bár a rómaiak egyre kevésbé érdeklődtek a birodalmuk határain túl élő barbár népek iránt, s nem is rokonszenveztek velük különösebben, azok egyre tömegesebben tódultak az országba, növelve annak amúgy is feszítő problémáit. Hiába fogadták azonban őket barátságtalanul, pontosan tudták, hogy ebben a fejlett országban jobban élhetnek, mint saját vidékükön. A népvándorlás népei felfedezték maguknak új hazájukat, a Római Birodalmat.

69. oldal, 5. fejezet - Ókori felfedezők

>!
Turms P

Sztrabón, a nagy geográfus, Caesar és Augustus kortársa hatalmas művében, a Geógraphikában leírja az egész ismert világ valamennyi országát, népét, s azt hinnénk, tudásvágya korlátlan volt. Ezért is meglepő az a megjegyzése, hogy csak az emberek által lakott földterület leírásával érdemes foglalkozni, ami attól délre vagy északra húzódik, még a tudomány számára is érdektelen. Nem is beszélve a kormányzati szempontokról. A Római Birodalom – Sztrabón szerint – már meghódította a világ legértékesebb területeit, s ami határain kívül maradt, az nemcsak érdektelen, hanem értéktelen is.

68. oldal, 5. fejezet - Ókori felfedezők

1 hozzászólás
>!
Zsani

Arra mindenesetre semmi jel sem mutat, hogy a homérosi kor hallgatósága különösnek, netán nevetségesnek tartotta volna, hogy az öldöklő csata közepén két harcos megáll, és a családfájáról mesél.

48. oldal (Osiris, 2011)

>!
madárka

praetores: az egyik vezető római magisztrátus viselői. A klasszikus időkben ez a tisztség fontos része volt a cursus honorum-nak, felette állva a kötelező quaestura-nak és a nem kötelező aedilitas-nak, de alatta maradt a consulatus-nak.

386. oldal (Korona, 2001)

1 hozzászólás