!

Muraközy Gyula

Könyvei 2

Muraközy Gyula: A Sionnak hegyén…
Muraközy Gyula: A baj, amit az Úr szerez

Szerkesztései 1

Hajdú István – Muraközy Gyula (szerk.): Varietas delectat

Fordításai 27

Hérodotosz: A görög-perzsa háború
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború
Titus Livius: A római nép története a város alapításától
Hajdú István – Muraközy Gyula (szerk.): Varietas delectat
Ifjabb Plinius: Levelek
Publius Ovidius Naso: Hősnők levelei
Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.
Antonio Bonfini: Beszélgetés a szüzességről és a házasélet tisztaságáról I-II.
Persius – Iuvenalis: Szatírák
Hugo Grotius: A háború és béke jogáról

Antológiák 1

Bokor László (szerk.): Kortársak József Attiláról I-III.