!

Montesquieu francia

Montesquieu Károly

1689. január 18. (La Brède, Franciaország) – 1755. február 10. (Párizs)

Tudástár · 14 kapcsolódó alkotó

Teljes névCharles-Louis de Secondat, La Brède és Montesquieu bárója
Nemférfi
Facebook@http://hu.wikipedia.org/wiki/Montesquieu

Könyvei 11

Montesquieu: Perzsa levelek
Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása
Montesquieu: A törvények szelleméről
Montesquieu: Igaz történet
Montesquieu: Lettres Persanes
Montesquieu: A törvények szelleméről védelme / Gondolataim
Montesquieu – E. T. A. Hoffmann – Babits Mihály: Igaz történet / A kis Zaches, más néven Cinóber / A gólyakalifa
Montesquieu: Montesquieu hagyatékából
Montesquieu: Európa egységéről
Montesquieu: Wahrhaftige Geschichte

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Sapientia Humana Osiris · Téka Kriterion · A világirodalom klasszikusai · Lektúra könyvek Kriterion · Filozófiai kiskönyvtár Európa · Rezonőr L'Harmattan · Filozófia mesterei Kossuth · Klasszikus írások · Olcsó könyvtár Franklin-Társulat · Officina Könyvtár Officina

Antológiák 7

Gábor György (szerk.): Gondolatok könyve
Ember és polgár
Baróti Dezső (szerk.): A rokokó
György Edit (szerk.): A boldog élet titka
Gyergyai Albert (szerk.): Ima az Akropoliszon
Geréb László – Telegdi Zsigmond (szerk.): Nagy gondolkodók I-II.
Gyergyai Albert (szerk.): A francia felvilágosodás

Róla szóló könyvek 2

Stefano Ballerio: Montesquieu
Louis Althusser: Politics and History

Népszerű idézetek

worsi P>!

A pápaszem tüntetően tanúsítja, hogy aki hordja, avatott minden tudományban, és mélységesen mély olvasmányokba temetkezik, olyannyira, hogy meggyöngült tőle a látása; minden orr, melyet pápaszem ékesít vagy terhel feltétlenül tudós orrnak minősíthető.

LXXVIII. levél

Sli P>!

Elhatároztam, hogy csak jó könyveket olvasok. Aki rossz könyveket olvas, olyan emberhez hasonló, aki rossz társaságban tölti az életét.

235. oldal, Gondolataim (L’Harmattan, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: könyv · olvasás
2 hozzászólás
Sli P>!

Aki olvasni szeret, az az unalom óráit, amelyek elkerülhetetlenek életünkben, gyönyörűséges órákra cseréli fel.

187. oldal, Első rész - Montesquieu (Magvető, 1990) · Montesquieu

Gábor György (szerk.): Gondolatok könyve Az aforizma francia mesterei

Kapcsolódó szócikkek: olvasás · unalom
Sli P>!

Ha valami nemzetemnek hasznos volna, de egy másiknak ártana, nem ajánlanám uralkodómnak, mert elsősorban ember vagyok, csak azután francia, vagy mondjuk: szükségszerűen vagyok ember s csak véletlenül francia.

14. oldal, Önmagáról (Officina, 1943)

Kapcsolódó szócikkek: emberek · francia · nemzet
tgorsy>!

Elismerem, a történelem tele van vallásháborúkkal; de vigyázzunk: nem a vallások sokfélesége okozta a háborúkat, hanem a magát uralkodónak tartó vallás türelmetlensége.

… ez az a részegség, melynek terjedését úgy kell tekintenünk mint az emberi értelem teljes napfogyatkozását.

199. oldal (Európa, 1981)

Sli P>!

A művelődés volt örök gyógyszerem az élet csömöre ellen; egy órai olvasás minden bánatomat lecsillapította.

10. oldal, Önmagáról (Officina, 1943)

Kapcsolódó szócikkek: élet · olvasás
Sli P>!

Félénkségem volt életem nagy csapása; elhomályosította az érzékeimet, megakasztotta a nyelvemet, elködösítette a gondolataimat, szétzilálta a szókészségemet. De gátlásaim inkább az ostoba, mint okos emberek társaságában jelentkeztek. Feltételeztem, hogy az okosak megértenek; ebből önbizalmat merítek.

14. oldal, Önmagáról (Officina, 1943)

Kapcsolódó szócikkek: butaság, ostobaság · félénkség · megértés · okosság · önbizalom
tgorsy>!

Ki merjem mondani? Egy becstelen miniszter nem azzal okozza a legnagyobb kárt, hogy rossz szolgálatot tesz uralkodójának és tönkreteszi népét; van valami, ami szerintem ezerszerte veszedelmesebb ennél: az, hogy rossz példát mutat.
Tudod, mily sokáig utazgattam Indiában. Ismertem ott egy természete szerint nemes lelkű nemzetet, melyet a legelső alattvalótól a legutolsóig egyetlen szempillantás alatt megrontott egy miniszter rossz példája; láttam amint egy nép, melynek szemében a tisztesség, nagylelkűség, nyíltság és jóhiszeműség természetes dolog volt, egyik napról a másikra a világ alja népe lett; láttam, amint a baj elharapódzik, s a legegészségesebb tagokat sem kíméli meg; láttam, amint a legderekabb emberek méltatlan üzelmekre adják magukat, és sorra sértik meg az igazságosság elemi törvényeit, azzal az ürüggyel, hogy az ő igazságukat is sérelem érte.
Gyalázatos törvényekre hivatkoztak hitvány gaztetteik fedezésére, s a galádságot a basáskodást szükségszerűségnek nevezték ki….


Lehet-e nagyobb bűn, mint azé a miniszteré, aki egy egész nemzet erkölcsét rontja meg, a legnemesebb lelkeket is elzülleszti…
Mit szól majd az utókor, ha pirulnia kell apái miatt?

p.: 353-355 (Európa, 1981)

Sli P>!

Én azt tartom, amíg valaki nem olvasott el minden régi könyvet, semmi jogcíme sincs rá, hogy az újakat többre becsülje.

249. oldal, CVIII. levél (Európa, 1981)

Kapcsolódó szócikkek: könyv · olvasás
Sli P>!

Olvasni annyi mint: életünk elkerülhetetlenül beköszöntő unalmas óráit tündöklő órákra felcserélni.

30. oldal, Emberi dolgokról (Officina, 1943)

Kapcsolódó szócikkek: olvasás