!

Molnár Tamás magyar

1921. június 26. (Budapest) – 2010. július 20. (Richmond, Virginia, USA)

NemFérfi
Életrajz

Könyvei 21

Molnár Tamás: A liberális hegemónia
Molnár Tamás: Az ellenforradalom
Molnár Tamás: Az atlanti kultúra kibontakozása
Molnár Tamás: A pogány kísértés
Molnár Tamás: Én, Symmachus / Lélek és gép
Molnár Tamás: A modernség politikai elvei
Molnár Tamás: Az autoritás és ellenségei
Molnár Tamás: Az értelmiség alkonya
Molnár Tamás: A jobb és a bal
Molnár Tamás: A gondolkodás archetípusai

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Mérleg · Szent István könyvek

Róla szóló könyvek 1

Járai Judit: A beszélő Isten

Népszerű idézetek

>!
[névtelen]

A modern mítoszok a „mesemondó funkció” bizonyítékai, amelyről Henri Bergson beszél. „Mítifikáljuk” a dolgokat és az eseményeket, mert kizárólagosan konkrét megjelenési formájuk különben elviselhetetlen súllyal nehezednék ránk. Ugyanakkor, más szempontból, a modern mítosz a szent történelem és a bibliai elbeszélés pótlékául szolgál. A modern ember gúnyolódik a premodern ember hiszékenységén, miközben naivan szó szerint veszi az új mítoszokat, amikor a koktélpartikon (a szociabilitás rituális templomaiban) az Oedipus-komplexus eredetéről, a természetes kiválasztódásról, az ősidők jó vademberéről vagy az erőszaktól félő emberek társadalmi szerződéséről cseveg.

Megkönnyítette e mítoszok megjelenését állítólagos tudományos jellegük. A tudomány ugyanúgy elégíti ki kortársainkat, mint valamikor a vallás a régieket. Maguk a tudósok is, noha jóval szkeptikusabbak az átlagembernél, engednek a korszellemnek, mert hízelgő számukra, hogy úgy bálványozzák őket, mint a hajdani prófétákat.

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek

>!
[névtelen]

Valódi politikai teológia körvonalai rajzolódnak itt ki, amely azt jelzi, hogy korunk embere egyfajta emésztési zavarból adódóan az üdvösség azonnali elnyerésére irányuló étvágyat érez, és tragikusan alkalmatlan elviselni azt a régi természetfeletti reményt, amely átjárja azokat a lelkeket, akik máskülönben erősek, és akik, főként, megvetik a tömegtermékek paradicsomát.

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek

>!
[névtelen]

A politikai gondolkodás egyik buktatója az absztrakció szelleme. E szellem már nincs tekintettel a konkrét helyzetekre (a földrajzi, vallási, gazdasági, történelmi vagy kulturális viszonyokra), és előnyben részesíti a tiszta (gyakran romantikus) spekulációt, a (csupán valamiféle filozófiai elefántcsonttoronyban létező) tiszta demokrácia alapján, amelynek az Ember (nagy kezdőbetűvel) a polgára, aki maga is nagyon tiszta, olyannyira tiszta, hogy még soha senki nem találkozott vele.

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek

>!
[névtelen]

Bernanost a gép rémisztette el. E rémületével nem volt egyedül, de szinte csak ő látta meg a gépben a „hülyék” kísértését arra, hogy egy technikai paradicsomba helyezzük magunkat. Bernanos félt ettől a gép és a lélek technicizálása közötti nehezen észrevehető kapcsolattól, melyek közül az előbbi idézi elő az utóbbit. A kiszáradt lélek merevsége megfelel a könyörtelen technikának, amely körülveszi őt, és halálos eszközöket szolgáltat a számára ambíciói és tervei megvalósításához.

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek

>!
[névtelen]

A politikai korrektség, a progresszista cenzúra széplelkűsködő álcázása.

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek

>!
[névtelen]

JEAN RENAUD — A század nagy csalódásai után az utópizmusnak milyen metamorfózisai képzelhetők el? Hallottam, amint egy régi kommunista bevallotta, hogy nem a politikai struktúrákkal van baj, hanem az emberi természettel, s hogy az egyetlen megoldást a genetikai manipulációk jelentik. Értékes vallomás – Prométheusz megsejti az eredendő bűnt –, de a javasolt megoldás félelmetes. Mit tart Ön a közeljövő új khiliasztikus tervének, feltéve, hogy az utópiák forrása nem apadt ki?

MOLNÁR TAMÁS — Az Ön régi kommunistája még mindig nem ért semmit. Az emberi természet genetikai manipulálása azt jelentené, hogy új rasszt állítanak elő, amely a maga mesterséges összetételében idegen volna az emberitől. És mi célból kellene manipulálni? Ki lenne a Nagy Manipulátor? Konszenzus állna mögötte, vagy a maga szeszélyei szerint hozná létre ezt az új rasszt? Vagy netán egy szakértői bizottság javaslatai alapján? Vagy egy Politikai Bizottság döntései szerint? Visszajutunk Huxley világához, ahol központi laboratóriumokban gyártják az alfa és béta dolgozókat. Megváltoztatni a genetikai kódot egy más erkölcs érdekében? De ki fog dönteni erről? S milyen erkölcs nevében? Én el fogom-e fogadni ezt az új erkölcsöt, vagy úgy döntenek, hogy nem kérdeznek meg róla? Az ilyen totalitárius rendszer rosszabb lenne, mint Maóé vagy Pol Poté. Ami az új khiliasztikus tervet illeti: ilyen nem lehetséges. Boldog lennék, ha azt látnám, hogy az új globalista terv kivitelezése leáll, s hogy a biogenetikusokat ártalmatlanná teszik, és kényszerszabadságra küldik.

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek

>!
[névtelen]

Ön azt mondja, a társadalom már nem fogad el spirituális hatalmat. De mit tud erről a társadalom? E pillanatban a történelem szemétdombjain guberál, hogy megtalálja a hamis spiritualitás – például a „New Age”-hez tartozó szekták – hulladékait.

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek

>!
[névtelen]

A modernitás ege zárt; a hajdani bizonyosságoknak rossz sajtójuk van. Bújjunk a modern ember bőrébe: két jelzőkarója az utópia és a technika, a politikai csoda és az anyagi csoda; mulandó eszmékért lelkesednek, amelyeket pillanatok alatt újabbak váltanak föl. Meghalt a marxista álom, éljen a liberalizmus! Nincs többé holdutazás, éljen a biotechnológiai beavatkozás! A kozmosz, amelyet hajdan istenek népesítettek be, ma csak néhány nagy kődarabot jelent, amelyek keringenek és világítanak, születnek és elpusztulnak. Marad a történelem, vagy inkább (hiszen a történelemnek nincs többé értelme) események sora, logika és Gondviselés nélkül, naponta tucatszor elbeszélve a televízióban.

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek

>!
[névtelen]

A halálbüntetés kérdése alkalmat ad Molnárnak, hogy bevezessen egy igen fontos, számára kedves gondolatot: az intézmények egymással való kapcsolatát:

„…ténylegesen nem csupán az a közvetlen következménye a jogi és bírói engedékenységnek, hogy megnövekszik a bűnelkövetők aránya, hanem az is, hogy felbomlanak más intézmények.”

Ez az intézményeket összefűző viszony arra a kapcsolatra emlékeztet, amely, Aquinói Tamás szerint, az erényeket szabályozza. Mint tudjuk, őszerinte egy erény tökéletes állapotban való birtoklása azt jelenti, hogy az összessel rendelkezünk, legalábbis mint habitussal. Molnár, ehhez hasonlóan, úgy látja, az egyik intézmény meggyengítése előre jelzi, hogy a többi is erőtlenné válik. E folyamat még ennél is kiterjedtebb. A régiek nem tévesztették szem elől az erények és a politikai intézmények közötti kapcsolatot. Nem mintha ez utóbbiak rendszeresen igényelnék a hősiességet és a szentséget – kivéve a különösen válságos időszakokat, amelyeket Jeanne d'Arc [Szent Johanna] példájával szemléltethetünk –, ám fennmaradásukhoz nemeslelkű elitre és tisztességes népre van szükségük. Itt a dekadencia circulus vitiosusát érintjük, amelyet nagyszerűen mutat be és bírál Molnár Tamás a beszélgetéseink során. A rossz intézmények elgyengítik az embereket, akik pedig, a maguk részéről, aláássák és megmételyezik az intézményeket.

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek

>!
[névtelen]

Magnus amicus Plato, magis veritas.*

* ["Nagy barátom Platón, de inkább (barátom) az igazság." Arisztotelész egy állítólagos mondásából eredő szállóige.]

Molnár Tamás: A modern-kór Tünetek és ellenszerek