!

Molnár Miklós magyar

Nemférfi

Könyvei 21

Molnár Miklós: Processzusok
Molnár Miklós: Ha velem jössz, veled megyek
Molnár Miklós: Bolond Istók bölcsessége
Molnár Miklós: Nincs/van tovább
Molnár Miklós: Filmszakadás
Molnár Miklós: Vezérfonal felnőttek konfirmációi előkészítéséhez
Molnár Miklós: Ébredés egy rémálomból
Molnár Miklós: A szovjet film
Molnár Miklós: Orwell évadján
Molnár Miklós: Egy vereség diadala

Kapcsolódó kiadói sorozatok: JAK-füzetek

Fordításai 26

Raymond Chandler: Kedvesem, isten veled!
Ambrose Bierce: Bagoly-folyó
Elizabeth Gaskell: Phillis
Oscar Wilde: Lord Arthur Savile bűne
Ambrose Bierce: Ambrose Bierce összes novellái
Oscar Wilde: Az élet titka a művészet
Hunyadi Csaba (szerk.): Poe és követői
Mark Twain: Vizet mindenki iszik
T. O. Daria: Dása naplója
Dan Rhodes: Timoleon Vieta hazatér

Antológiák 2

Király Levente (szerk.): Körkép 2014
Réz Pál (szerk.): Körkép 2000

Népszerű idézetek

Rahamim P>!

„Vesd le a szandálodat!” A szent helyek őrei ezt kérik minden látogatótól. Magyarán: ne hidd, hogy volt valamid, van valamid, netán vagy valami. Rakd le az összes koloncodat. Szabadulj meg málhádtól, a személyiségedtől, a rangodtól, hogy nincstelen lehess.
A szufi olyan értelemben is nincstelen, hogy nincs nagyra a szellemi képességeivel. A tulajdon képességeinkkel való hivalkodás meggátol bennünket a továbbhaladásban. Egyszersmind a szufi semmit sem utasít el. „Jöjjön, ami jön! És menjen, ami megy.”
Megkérdezték egyszer egy szufitól: – Hol élnek Isten barátai? – Azt felelte: – Isten barátai a sorspillanataik áramlásában élnek.
Szufinak lenni annyi, mint egyes-egyedül a pillanatból élni. A szufit ezért „a pillanat fiának” is mondják. Csak azt cselekszi, amire a teljességében fölfogott pillanat ihleti, vagyis nem kell okoskodás szülte cselekedetekre „vetemednie”.
Frithjof Schuon: „A szufi »a pillanat fia«. Ez elsősorban azt jelenti, hogy ráeszmél az örökkévalóságra, és Istenre emlékezve a mennyei valóság időtlen pillanatában él. … Tudatosult benne, hogy Isten a jelen pillanatot kéri tőle; épp ezért nem is vágyik előtte vagy utána lenni, vagy olyasmit élvezni, ami az isteni most határain kívülre esik. … A szufi az időtlen jelenben él, ahol már nincs mit megbánni és nincs mitől félni; a végtelen középpontban, ahol külső és belső összeforr vagy átlényegül. A szufi titka az örök-érintetlen Végső Lényeg egyszerűsége. Ő »az, ami«, egyszersmind »mindaz, ami van«.”

94-95. oldal, 75 (Kairosz, 2009)

Lunemorte P>!

Talán még annyit: ha jó mulatságban akarsz részesülni, Olvasó, ugrándozva olvasd ezt a fejezetek helyett bakugrásokra osztott regényt, tetszésed szerint elölről hátra vagy hátulról előre haladva, hogy meg ne áporodj olvasása közben. Az unalmasnak látszó részekre rá se hederíts, ne pazarold rájuk a drága idődet. Ess túl a könyvön minél hamarabb: a könyvön túli világ sokkal érdekesebb.

5. oldal

Ninácska P>!

Ez a hittankönyv serdülőknek készült. Olyanoknak, akik már nem gyerekek, de még nem ifjak. A küszöbön vannak. Ebben a korban nehezen tudják hova tenni magukat. Az eddig elismert tekintélyektől…