!

Michelangelo Buonarroti

Könyvei 2

Michelangelo Buonarroti: Michelangelo Buonarroti versei
Michelangelo Buonarroti: Még ha kőből lennél is

Kapcsolódó kiadói sorozatok: A líra gyöngyszemei

Antológiák 9

Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Somlyó György (szerk.): Szonett, aranykulcs
Vas István (szerk.): Vallomás
Rába György (szerk.): Olasz költők antológiája
Benyhe János (szerk.): Dél-európai népek irodalma
Horváth Loránd (szerk.): Szent szonettek
Kormos István (szerk.): Szerelmes arany kalendárium
Rónay György (szerk.): Égövek, ábrák, csillagok
Kemény Ferenc: Tengertől tengerig

Róla szóló könyvek 6

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom
Irving Stone: The Agony and the Ecstasy
Pierluigi de Vecchi: Michelangelo
Timár László: Michelangelo
Renée Arbour: Michel-Ange
Johannes Jahn: Michelangelo

Népszerű alkotóértékelések

>!
LNB

Michelangelo Buonarroti

A lángelme rejtélyes fátumként, egy világ fölötti, névtelen erő kisugárzásaként vonul át a világon, mely erő nemritkán benne magában is borzongást kelt: így érezte élete egy-egy csúcsán Goethe és Nietzsche, Michelangelo és Beethoven; a nép is mindig így tekintett nagy hőseire; Bismarck volt az utolsó ilyen legendás alak, akit Európa megélt.
(…)
Beethoven tökéletesen magányos fenomén maga is. Nem sorolható sem a romantikához, sem a klasszicizmushoz, noha mind a kettő szeretett volna igényt tartani rá. Emberfölötti időtlenségben Michelangelóra emlékeztet, amint vele osztozik még számos más jellegzetességében is, ilyen démoni csúnyasága; érintkezési formáinak durva nyersesége és bizalmatlan kiszámíthatatlansága; életvitelbeli igénytelensége és kuszasága; tépelődő magába nézése és mizantróp emberkerülése; a pénz imádattal vegyes megvetése, ravaszsága és tanácstalansága üzleti téren, ami pénzsóvár rokonok áldozatává tette; végül, Michelangelóval osztozik Beethoven reménytelen félreismertségében is. Megkülönbözteti viszont amattól érzelmi mélysége, valamint mindent elsimító, felszabadító humora: e két tulajdonságot a latin ember igazi kifejletében nem birtokolja, nem ismeri és nem értékeli.

(Egon Friedell: Az újkori kultúra története I-VI.)


Népszerű idézetek

>!
B_Tünde P

Hogy lehet, hölgyem, hogy, mit bárki láthat
s tapasztalhat, hosszabb ideig élnek
a szobrok, miket a nyers kőbe vésnek,
mestereiknél, akik porra válnak?

Az ok meghódol itt okozatának,
s a természet fölött győz a művészet.
Tudom, mert szobraim adják az érvet,
hogy a műnek halál s idő nem árthat.

175. oldal (Magyar Helikon, 1980)

>!
B_Tünde P

Az ép érzék méltán rajong a legszebb
művészetért, mely arc és mozdulat
nyomán élőbb tagokkal gyúr s farag
gipszből, földből, kőből emberi testet.

S a galád idő csonkíthat, leverhet,
szétzúzhat egy-egy szobrot: az alak
szépségének emléke megmarad
s méltóbb célt ad a hiú élvezetnek.

73. oldal (Magyar Helikon, 1980)

3 hozzászólás
>!
B_Tünde P

GIOVANNI STROZZI, BUONNAROTO ÉJ-SZOBRÁRA:

Az Éjt, amint édesen szendereg
előtted itt, egy angyal véste kőbe.
Alszik, tehát él. Nem hiszed felőle?
Ébreszd föl, és beszélni fog veled.

BUONNAROTO VÁLASZA:

Aludni jó, és kőből lenni még jobb,
míg szégyen s gyalázat úr a világon.
Mily szerencse: se éreznem, se látnom!
Ne kelts föl hát, s ó! csendesen beszélj ott.

105. oldal (Magyar Helikon, 1980)

>!
Enola87

Csak egy vágyam van, a te óhajod,
gondolataim szívedből teremnek,
leheleted élteti szavamat.

152. oldal, Michelangelo Buonarroti: Szép szemeddel édes fényt láthatok (részlet) · Michelangelo Buonarroti

Lator László (szerk.): A világirodalom legszebb versei Az ókortól a XX. századig / Az ókortól a XIX. századig / XX. század

>!
imma AP

Michelangelo Buonarroti
Az én szemeim

Az én szemeim vének és vakok,
a te szemeddel látom csak a fényt meg;
te viszed súlyát terhem nehezének,
te támogatsz, ha összeroskadok.

Tollam kihullt: szárnyaddal szárnyalok,
a te szellemed ragad engem égnek;
tél fagya dermeszt, nyarak heve éget,
s úgy váltok színt, ahogy te akarod.

Szívembe vágyat is csak vágyad olt már,
benned születnek gondolataim,
szavaim lángját lelked tüze szítja;

nem érek többet nélküled a holdnál,
amely az égbolt éji útjain
csak a leszállt nap fényét veri vissza.

Rónay György fordítása

93. oldal · Michelangelo Buonarroti

>!
Sli SP

MICHELANGELO

Szonett

A legnagyobb művésznek sincs oly álma,
amit ne zárna bármely kocka márvány
önnön fölöslegébe: míg, kitárván,
a lélek által vont kéz megtalálja.

Igy benned, asszony, szép és büszke bálvány,
rejlik szivemnek minden titka s vágya,
de művészetem gyenge hogy kivájja
a boldogság szobrát ahogy kivánnám.

Nem szépséged hibás hát, s nem szerelmem
sok bánatomban, nem a sorskeménység
vagy balszerencse, végzet, vagy akármi…

Mert halál lakik – és lakik szivedben
irgalom is; de nékem nincs reménység,
mert csak a halált tudom megtalálni.

Babits Mihály fordítása

450. oldal, Áll ércnél maradóbb művem (Európa, 1965) · Michelangelo Buonarroti

Rónay György (szerk.): Égövek, ábrák, csillagok Válogatás a világlírából tárgykörök szerint

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

ÉVEKKEL RAKVA…

Évekkel rakva, bűnnel teljesen,
rossz szokásokba gyökerezve mélyen,
itt vagyok mindkét halál közelében,
s szívem most is méreggel etetem.

Nincs erőm, hogy szokásom, életem,
vágyam, sorsom önként jobbra cseréljem,
ha égi oltalmad nem lesz vezérem,
s nem lesz zabola tévelygésemen.

Uram, nem elég, hogy hívsz, s hogy sietnék
hozzád, csak mert lelkem – nem mint elébb:
semmiből – újrateremted az égben.

Mielőtt halandó terhem levennéd,
rövidítsd meg utam meredekét,
s tedd tisztává, biztossá visszatértem.

213. oldal

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Vigadtak s búsultak

Vigadtak s búsultak az égi lelkek,
hogy nem ők, hanem te haltál halállal,
s a földi ember előtt véred által
megnyitottad zárt kapuját a mennynek.

Vigadtak, mert látták, hogy a teremtett
ember bukása poklából kilábal,
búsultak, mert a kínok garmadával
a szolgák szolgájává lett kereszted.

Honnét s ki voltál, jelezte szemének
hunytával az ég, föld kitárta vemhét,
hegyek rendültek, tajtékzott a tenger.

Sírjaikból az ősatyák kiléptek,
a démonok nyíttak, de a keresztség
Új életében ujjongott az ember.

217. oldal

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Bölcsőtől sírig, melynek küszöbéhez

Bölcsőtől sírig, melynek küszöbéhez
lassan már közel érek,
kinek jutott olyan keserű végzet,
mint e fényes-vad csillagtól nekem?
Rossznak nem nevezem,
de bár látnám galádnak,
mert haragom véget vetne a vágynak.
Ám ha csodálom, édes
békét igér, s szivéhez
irgalomnak még árnya sem találhat.
Áhított, drága láng! csak
hitvány férfi tud győzni ellenedben;
s én, hogy vakja lettem,
az első és utolsó látomásnak
köszönöm: – s győzelme bárcsak
tébolyom: lenne velem szünhetetlen,
ha erőm s erényem csak vele vesztem.

98. oldal