!

Martin Luther King, Jr. amerikai

1929. január 15. (Atlanta, Georgia) – 1968. április 4. (Memphis, Tennessee)

Tudástár · 24 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Nemférfi

Könyvei 6

Martin Luther King, Jr.: Nem hallgathattam
Martin Luther King, Jr.: Erő a szeretethez
Martin Luther King, Jr.: Letter from Birmingham Jail
Martin Luther King, Jr.: Letter from the Birmingham Jail
Martin Luther King, Jr.: A Testament of Hope
Martin Luther King, Jr.: The Autobiography of Martin Luther King, Jr.

Kapcsolódó kiadói sorozatok: 50 Modern Penguin angol

Róla szóló könyvek 3

Alan C. McLean: Martin Luther King (Oxford Bookworms)
Isabel Sánchez Vegara: Martin Luther King Jr.
Coleen Degnan-Veness: Martin Luther King (Penguin Readers)

Népszerű idézetek

padamak>!

Az élet célja nem az, hogy boldogok legyünk, sem az, hogy gyönyörökben legyen részünk, és elkerüljük a fájdalmat, hanem az, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, de Isten akaratát beteljesítsük a világban.

174. oldal - XIV. Pál apostol levele az amerikai keresztényekhez (Casparus Kiadó, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: boldogság · életcél
padamak>!

Mindabból, amit a fentiekben mondani akartam, már nyilvánvalóan világos lehet, hogy a jóhiszeműség és a lelkiismeretesség önmagában nem elég. A történelem bizonyította, hogy ezek a nemes erények tragikus gonoszságokká silányulhatnak. Nincs veszélyesebb a jóhiszemű tudatlanságnál és az állhatatos ostobaságnál. Shakespeare azt írta:
”Édes mézet ecetté ront a kontár;
Rothadt liliom büdösebb a gyomnál.”33a
33a William Shakespeare, 94. szonett, Szabó Lőrinc fordítása

57. oldal - IV. Cselekvő szeretet III. (Casparus Kiadó, 2016)

padamak>!

A gyűlölet és a keserűség sosem gyógyíthatja meg a félelem betegségét, arra csak a szeretet képes. A gyűlölet megbénítja az életet, a szeretet felszabadítja. A gyűlölet összezavarja az életet, a szeretet harmóniát teremt. A gyűlölet elsötétíti az életet, a szeretet megvilágosítja.

149. oldal - XII. A félelem ellenszere III. (Casparus Kiadó, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: félelem · gyűlölet · szeretet
padamak>!

Nem a halál a gonosz végső megnyilvánulása, hanem az az állapot, amikor Isten szeretetén kívül rekedünk.

152. oldal - XII. A félelem ellenszere IV. (Casparus Kiadó, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: gonosz · halál
padamak>!

Az elképzelés, amely szerint Isten mindent megtesz az ember helyett, ugyanúgy tarthatatlan és védhetetlen, mint az, hogy az ember mindent meg tud tenni magáért. Ez is a hit hiányán alapul. Tudnunk kell: az, hogy Istentől várunk mindent, míg mi semmit nem teszünk, nem hit, hanem babona.

162. oldal - XIII. Válasz egy nyugtalanító kérdésre II. (Casparus Kiadó, 2016)

padamak>!

Az igazságtalan rendszerrel való passzív együttműködés az elnyomóhoz hasonlatosan gonosszá teszi az elnyomottat.

113. oldal - IX. Összetört álmok II. (Casparus Kiadó, 2016)

padamak>!

Hány keresztény van annyira elkötelezett, hogy másokat is meg akar nyerni Krisztusnak? Gyakran nincs bennünk sem Krisztus iránti hevület, sem az Ő királysága iránti vágy. Nagyon sok keresztény számára a kereszténység vasárnapi program, aminek hétfőn már semmi jelentősége nincsen, és a templom alig több mint valami világi társasági klub, ami valahogy egy kis vallásos színezetet kapott. Jézus csak egy ősi szimbólum, akit megtisztelünk azzal, hogy megváltó Krisztusnak nevezzük, ám azt, hogy ő a mi Urunk, üres életünkkel nem tanúsítjuk, nem igazoljuk. Bárcsak a kereszténység lángja (…) hevesen égne a keresztények szívében!

127-128. oldal - X. Hogyan tekintsen egy keresztény a kommunizmusra? IV. (Casparus Kiadó, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: elkötelezettség
padamak>!

Victor Hugo a Nyomorultakban a waterlooi csata leírásában így írt:
„Lehetséges volt, hogy Napóleon megnyerje ezt a csatát? Azt feleljük, hogy nem. Miért? Wellington miatt? Blücher miatt? Nem. Isten miatt. […] Napóleont a határtalan törvényszéke elé idézték – bukása eleve el volt rendelve. Felbosszantotta Istent. Waterloo nem egy csata volt; hanem az univerzum közbelépése.”88
88 Victor Hugo: A nyomorultak II. kötet IX. rész, Ami váratlanul következett be.
Waterloo a szó valódi értelmében szimbolizálja minden Napóleon vesztét, és örök mementó egy olyan generációnak, amely annyira megrészegült a katonai erőtől: a történelem hosszú folyamán az erőszak nem tesz semmi jót, és a kard ereje nem győzhet a szellem ereje fölött.

134-135. oldal - XI. Istennek pedig van hatalma II. (Casparus Kiadó, 2016)

1 hozzászólás
padamak>!

Isten szerető Atya, aki oly sok áldással halmozza el gyermekeit, amennyit ők fogadni hajlandók. Az embernek mindig kell tennie valamit.

161. oldal - XIII. Válasz egy nyugtalanító kérdésre II. (Casparus Kiadó, 2016)

padamak>!

Ügyeljetek arra, hogy eszközeitek ugyanolyan tiszták legyenek, mint a cél, amit el kívántok érni. Soha ne engedjetek a megkeseredés kísértésének. Az igazságra minden körülmények között méltósággal és fegyelmezetten törekedjetek; fő fegyveretek a szeretet legyen. Ne engedjétek, hogy akár egy ember is olyan alacsonyra rántson titeket, hogy gyűlöljétek. Feltétlenül kerüljétek az erőszakot. Ha küzdelmetekben elvetitek az erőszak szelét, a még meg nem született generációk aratják le a társadalmi széthasadás viharát.

173. oldal - XIV. Pál apostol levele az amerikai keresztényekhez (Casparus Kiadó, 2016)