!

Marguerite Yourcenar francia

1903. június 8. (Brüsszel, Belgium) – 1987. december 17. (Mount Desert Island, Maine, USA)

Teljes névMarguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour
Nem
Wikipédiahttps://hu.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Yourcenar
Életrajz

Könyvei 13

Marguerite Yourcenar: Hadrianus emlékezései
Marguerite Yourcenar: Opus Nigrum
Marguerite Yourcenar: Mint a futó víz
Marguerite Yourcenar: Nouvelles orientales / Keleti történetek
Marguerite Yourcenar: Én szép kastélyom
Marguerite Yourcenar – Michel Tournier – Marguerite Duras – André Pieyre de Mandiargues – Annie Ernaux – Patrick Modiano – J. M. G. Le Clézio – Marc Petit: A halál betegsége
Marguerite Yourcenar: Emléklapok
Marguerite Yourcenar: Mémoires d'Hadrien
Marguerite Yourcenar: Eine Münze in neun Händen
Marguerite Yourcenar: L'Œuvre au noir

Antológiák 4

Szávai János (szerk.): A Notre-Dame tornyai
Karig Sára (szerk.): Égtájak – Öt világrész elbeszélései – 1974
Karig Sára (szerk.): Égtájak – Öt világrész elbeszélései – 1973
Mark Mitchell (szerk.): The Penguin Book of International Gay Writing

Népszerű alkotóértékelések

>!
Hollócska

Marguerite Yourcenar

Az egyik legnagyszerűbb történelmi regény-író. Nagyon letisztult, már-már hűvös alkotó, a történelmi figurái mégis lebilincselőek. Többnyire nem lázadókat mutat be, hanem olyan hősöket, akik adekvátnak veszik a saját történelmi valóságukat, és a körülmények elfogadásával próbálnak a legteljesebb lelki életet élni.


Népszerű idézetek

>!
giggs85 P

Városainkat ellepik a szobrok, festett vagy megmintázott műalkotások hemzsegnek mindenütt, ám ez a bőség megtévesztő; folyvást ötven-hatvan remekművet utánzunk, de kitalálni már egyet sem tudnánk közülük.

>!
giggs85 P

Ezerszer és ezerszer megéltünk és újraéltünk már mindent azokon az elhunytakon keresztül, akiket a rostjainkban hordozunk, mint ahogy mi is itt hordjuk magunkban azt a sok ezer lényt, akik egy nap majd megszületnek.

>!
giggs85 P

A fáradt császár Kharaxba érkezése után kiült a tengerpartra, szembe a Perzsa-öböl roppant vizével. Akkor még nem kételkedett győzelmében, de életében először nyomasztóan hatott rá a világ beláthatatlan nagysága, az idő múlása, a valamennyiünket körülvevő korlátok szorítása. S nagy könnycseppek jelentek meg mélyen barázdált arcán annak a férfinak, akiről mindenki azt hitte, hogy nem is tud sírni. A hadvezér, aki addig még senki által fel nem derített tájakig vitte a római sast, rádöbbent, hogy hajója soha nem fogja átszelni álmai tengerét : India, Baktria, s az egész ködbe vesző Kelet, amelytől a távolból úgy megrészegedett, csak nevek és álmok maradnak számára. /…/ Valahányszor nemet mondott nekem a sors életemben, mindig eszembe jutottak e könnyek, amelyeket egy este távoli partokon egy öregember hullatott, aki talán először nézett szembe az életével.

>!
_ada 

Elhagyatott temető a legtöbb ember emlékezete, telve azoknak gondozatlan sírjával, akiket immár nem szeretnek. Minden fájdalom, amely sokáig tart, merénylet feledékenységünk ellen.

274. oldal, SAECULUM AUREUM

>!
alaurent P

…Krisztus püspöke előbb-utóbb megveti lábát Rómában, és a pontifex maximus székébe ül. Ha eljön ez a rettenetes nap, a vatikáni parton helyembe lépő utódom már nem egy maroknyi hivő vagy egy szekta főnöke lesz, hanem egyike a hatalom egyetemes vezéreinek. Megörökli palotáinkat, levéltárainkat, s korántsem fog annyira különbözni tőlünk, mint hinnők.

375. oldal

>!
_ada 

Igazi szülőhelyünk az, ahol első ízben nézünk szembe önmagunkkal; az én első hazámat a könyvek jelentik.

47. oldal, VARIUS MULTIPLEX MULTIFORMIS

>!
daniagi

Kétlem, hogy a világ minden bölcsességének sikerülne megszüntetnie a rabszolgaságot: legfeljebb új nevet találnak majd neki. Sőt, el tudom képzelni a szolgasornak a mi rabszolgaságunknál rosszabb, mert fondorlatosabb változatait is; az egyik ostoba és elégedett gépekké fogja változtatni az embereket, akik szabadnak hiszik magukat, noha szolgák, a másik elveszi kedvüket a pihenés örömétől meg a gyönyöröktől, és a munkának a barbárok harci dühéhez hasonlatos szenvedélyét fejleszti ki bennük. Az emberi szellem vagy képzelet efféle rabságánál még a mi valóságos szolgaságunkat is jobbnak tartom.

155. oldal

>!
Nóra

Az aranykor is csak olyan, mint Damaszkusz vagy Konstantinápoly: messziről szép, de ha utcáit járod, észreveszed a leprásokat meg a döglött kutyát is.

115. oldal

>!
langimari

Animula vagula, blandula,
hospes comesque corporis,
quae nunc abibis in loca
pallidula, rigida, nudula,
nec, ut soles, dabis iocos…
P. Aelius Hadrianus imp.
Lelkecske, te lengeteg, ingatag,
testem vendége, útitárs,
sápatag, sivatag, hallgatag
helyekre visz most utad,
játékaidnak vége már…
Várady Szabolcs fordítása

2 hozzászólás
>!
Azazello

Majd megkérdezi: Mit akar tulajdonképpen?
Azt mondod, ki akarod próbálni, meg akarod kísérelni, próbálod megismerni ezt is, hozzá akarsz szokni, a testéhez, a melléhez, az illatához, a szépségéhez, a testében rejtőzködő veszélyhez, hogy gyermekeket hozhat a világra, meg akarod szokni ezt a csupasz formát, amelyen nincs fölösleges izomzat, nincs erő benne, az arcát, a meztelenségét, a bőrét és az életet, amelyet valami véletlen folytán éppen ez a bőr fed be.

Marguerite Duras: A halál betegsége