!

Makk Ferenc magyar

1940. december 1. (Baja) – 2018. április 21.

Tudástár · 6 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Nemférfi

Könyvei 14

Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók
Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpádok
Makk Ferenc: Magyarország a 12. században
Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896-1196)
Kristó Gyula – Makk Ferenc: A kilencedik és a tizedik század története
Makk Ferenc: A tizenkettedik század története
Kristó Gyula – Makk Ferenc: Károly Róbert emlékezete
Makk Ferenc: A turulmadártól a kettőskeresztig
Makk Ferenc: A királyság első százada
Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpád-ház uralkodói

Kapcsolódó sorozatok: Magyar századok · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Magyar História Gondolat · Magyarország Krónikája Adams

Szerkesztései 1

Kristó Gyula – Makk Ferenc (szerk.): Európa és Magyarország Szent István korában

Fordításai 1

Kristó Gyula (szerk.): Középkori históriák oklevelekben (1002-1410)

Antológiák 1

Bende Lívia – Lőrinczy Gábor (szerk.): Koronák, koronázási jelvények / Crowns, Coronation Insignia

Népszerű idézetek

apple_pie>!

Az emberi gyengeségről éppúgy példa alapján alkotunk képet, ahogy a pecsétnyomó lenyomatot hagy a viaszon.

126. oldal - Károly Róbert adománylevele Szécsi Péter, Miklós és Beke számára (1322. március 16.)

Creusa>!

Salamon és László akadályozták meg azt , hogy a nomád (besenyő,úz és kun) törzsek elfoglalják Magyarországot, és etnikailag megsemmisítsék a magyarságot.E királyok győzelmeik révén biztosították a magyar nép fennmaradását és további létét a Kárpát- medencében.

121.

apple_pie>!

Midőn egy Zdenc nevű várat ostromolt, egy napon, magára öltve harci fegyverzetét, személyesen rohamra indulva a falakhoz közeledett, ahol az ostromlottak felismerték, és több nyíltól eltalálva lábán és kezén súlyos, halált okozható sebeket kapott, ennek ellenére a kitartás erényével övezve, bár fájdalmas sebei nagyon meggyötörték, úgy tett, mintha sértetlen lenne, és nem mutatta ki állapotát övéi előtt sem. Elfoglalta az említett várat, és még sok másfajta, nagyszerű és nagyszabású hűséges szolgálatot nyújtott nekünk […]

112. oldal - Károly Róbert adománylevele Babonic János számára (1317. december 20.)

1 hozzászólás
Szelén>!

Miközben Géza erőfeszítéseket tett, hogy mind nagyobb területre terjessze ki az Árpádok fennhatóságát, belső riválisa támadt saját nemzetségén belül. Meg kellett osztoznia a hatalmon … Koppánnyal, aki a somogyi országrész kormányzását nyerte el, és megmaradt a pogány hiten. Ez az osztozás Géza főhatalmát még nem csorbította, de 997-ben bekövetkezett halálakor komoly veszély forrásává lett.

30. oldal

Szelén>!

Gézának, az Árpádok egyik jelentős uralkodójának nevéhez fűződik … az új „irányvonal” kimunkálása, … amely a magyarság fennmaradásához szükséges volt. A sors furcsa fintora, hogy e számottevő uralkodó mégsem elsősorban „saját jogán” vált az Árpádok történetének fontos szereplőjévé, hanem azáltal, hogy apja volt az államalapítónak, …

30-31. oldal

Szelén>!

A korábbi döntés és eskü értelmében Gézát fiának, Istvánnak kellett követnie a főhatalomban. Ám ekkor váratlan esemény történt. Bejelentette igényét a hatalomra Koppány…

Uralma jogcíméül azt tekintette, hogy 997-ben ő számított az Árpád-nemzetség legidősebb férfitagjának…

35. oldal

Szelén>!

István és Koppány összecsapásával és István győzelmével eldőlt a kérdés:az Árpádok nyugat – magyarországi területén István az úr.

37. oldal

Creusa>!

minden olyan ügyet, melyet jelenlétebben tárgyalnak meg, az írás bizonyságával erősítsék meg.
(1181, III. Béla)

217

Creusa>!

A halotti beszéd és a vele együtt könyörgő imádság magyar szövege a XII. század közepén keletkezett, ránk azonban 1195 táján jegyzett formában maradt. Az első hosszabb, összefüggő szöveget tükröző nyelvemlék hű tükre a korabeli magyar nyelv állapotának.
Ugyanakkor a temetési beszéd és imádság is annak a bizonyítéka, hogy a klerikusoknak egyházi feladataik ellátása során a kötelező latin mellett használniuk kellett a magyar nyelvet is,hogy a laikus hallgatóság megértse.

218.