!

Magay Tamás

Könyvei 14

Magay Tamás – Országh László: Magyar-angol kéziszótár
Országh László – Magay Tamás – Futász Dezső – Kövecses Zoltán: Angol-magyar kéziszótár
Magay Tamás – Lukácsné Láng Ilona: Anglicizmusok, Amerikanizmusok
Magay Tamás: Angol és amerikai kifejezések szótára
Országh László – Magay Tamás: Angol-magyar nagyszótár
Magay Tamás – Kiss László: Magyar-angol, angol-magyar kisszótár
Kiss László – Magay Tamás: Angol-magyar szótár / English-Hungarian dictionary
Kiss László – Magay Tamás: Magyar-angol szótár / Hungarian-English dictionary
Magay Tamás – Országh László: Angol-magyar szótár + NET + E-szótár
Magay Tamás – Országh László: Magyar-angol szótár + NET + E-szótár

Szerkesztései 11

Magay Tamás (szerk.): Idegen nevek kiejtési szótára
Magay Tamás – Mentlné Láng Ilona – Skripecz Sándor – Rátz Ottó – Végh Béla (szerk.): Angol magyar / magyar angol útiszótár
Magay Tamás (szerk.): Angol-magyar szólásszótár
Magay Tamás – Havas Lívia (szerk.): Angol-magyar miniszótár / English-Hungarian minidictionary
Magay Tamás – Havas Lívia (szerk.): Minidictionnaire français-hongrois / Francia-magyar miniszótár
Magay Tamás – Mentlné Láng Ilona – Rátz Ottó – Skripecz Sándor – Végh Béla (szerk.): Angol-magyar / Magyar-angol útiszótár
C. M. Schwarz – M. A. Seaton – Magay Tamás – Zigány Judit (szerk.): Magyar Chambers
Magay Tamás – Lukács Margit (szerk.): A magyar szótárirodalom bibliográfiája
Magay Tamás (szerk.): Szótárak és használóik
Magay Tamás – Havas Lívia (szerk.): Magyar-angol miniszótár / Hungarian-English minidictionary

Fordításai 2

John Eastwood – Ronald Mackin: A basic english grammar with exercises
Leopold Infeld: Einstein műve és hatása korunkra