!

Luther Márton német

Martin Luther

1483. november 10. (Eisleben, Németország) – 1546. február 18. (Eisleben, Németország)

Teljes névMartin Luther
NemFérfi
Életrajz

Képek 1

Könyvei 25

Luther Márton: Asztali beszélgetések
Luther Márton: Luther Márton Kis Kátéja
Martin Luther: Asztali beszélgetések
Luther Márton: Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske
Luther Márton: Erős vár a mi Istenünk!
Luther Márton: Luther megmondja
Luther Márton: Levelek
Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez
Luther Márton: Nyílt levél a fordításról
Luther Márton: Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését? / Így imádkozzál! – Egyszerű útmutató az imádkozásra

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Füveskönyvek · Luther válogatott művei · Helikon Zsebkönyvek

Fordításai 2

Die Bibel
Lutherbibel für dich

Antológiák 4

Becze Gábor – Gryllus Dániel – Huzella Péter – Radványi Balázs (szerk.): Szabad-e bejönni ide betlehemmel?
Komlós Aladár (szerk.): Külföldi versek könyve
Halász Előd – Domokos Mátyás (szerk.): Klasszikus német költők I-II.
Rónay György (szerk.): Égövek, ábrák, csillagok

Róla szóló könyvek 3

Péter Katalin: Hitújítók és hitvédők
Hans Lorbeer: A wittenbergai menyegző
Dieter Forte: Luther Márton és Münzer Tamás

Népszerű idézetek

>!
Juci P

Egyszer egy nemesúrtól megkérdezte a felesége, hogy szereti-e. Az pedig így felelt: „Úgy szeretlek, mint egy jó szarást.” Ettől megharagudott az asszony. Egy idő múlva a nemesember lóra ültette az asszonyt, és arra kényszerítette, hogy egy egész nyári napon át mögötte lovagoljon, és nem engedte leszállni, hogy elvégezhesse szükségét. Végül az asszony így szólt hozzá: „Kedves tekintetes uram, szeret engem épp eléggé, csak ennél jobban ne szeressen!”

504. oldal, 4203. sz. - Az egészséges test Isten adománya (Luther Kiadó, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: széklet, székelés · szerelem
8 hozzászólás
>!
Juci P

Luther doktor így szólt:
– A világ, mint egy részeg paraszt; ha egyik oldalról nyeregbe segítik, lefordul a másik oldalon. Nem lehet rajta segíteni, bárki bárhogyan iparkodjék. Így hát a világ az ördögé is lesz.

146. oldal, 631. sz. - A világ jelképe (Luther Kiadó, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: ördög · részegség · világ
>!
Juci P

Újszülött gyermekéhez, akit a kezében tartott, így szólt:
– Mivel érdemelted ki és adtál okot rá, hogy annyira szeresselek, hogy örökösömmé tegyelek arra nézve, amim csak van? Azért, mert kakálsz, pisálsz, bömbölsz, és a sírással az egész házat fölvered, legyek a gondviselőd?

176. oldal, 1004. sz. - [Luther a fiához] (Luther Kiadó, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: gyermek · széklet, székelés
2 hozzászólás
>!
Juci P

A törvény egyetlen rendben vagy mesterségben sem tesz igazságot; lehetetlenség, hogy minden hajszálpontosan a törvényhez igazodjék és a szerint történjék. Ahogy a gyermeknek való tudományban, amit az iskolában tanítanak, a grammatikában látjuk: nincs az a szabály, bármily általános és hajszálpontos, amelynek ne volnának kivételei. Ezért hát a bűnbocsánat az élet minden területén minden ténykedésben, működésben és mesterségben mindenfelé kiterjed és érvényesül. Mert az, hogy egy poéma vagy költemény vagy dal az általános nyelvi szabályok alól ki van véve, és nem úgy van megformálva, mint valamiféle közönséges beszéd, maga a bűnbocsánat.

84. oldal, 134. sz. - A bűnbocsánatnak mindenre ki kell terjednie (Luther Kiadó, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: bűnbocsánat · törvény
>!
Juci P

Martinus doktor maga mellé vette kisgyermekét, és játszadozott vele, és így szólt:
– Ó, milyen nagy áldása Istennek ez; meg sem érdemlik azok a bunkó parasztok azzal a hülye fejükkel; ők csak tartsanak disznót!

176. oldal, 978. sz. - A gyermek Isten adománya (Luther Kiadó, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: gyermek
>!
Juci P

– Bizony – mondta Martinus doktor –, olyan fejedelmünk van, akit sok jó adománnyal áldott meg az Isten! Tisztességtudó szája van: nem hallani tőle méltatlan, bárdolatlan, tisztességtelen szót, sem átkozódást. Szereti Isten igéjét, szintúgy az egyházat és az iskolákat. Nagy, súlyos áldozatot is vállal értük, méghozzá egymaga. Amit ígér, azt híven megtartja és beváltja. […] Jó volna ő szívesen mindenkihez, de nem tud mindent jóra fordítani, sem egykettőre megváltoztatni. Egyetlen hibája van, az, hogy szeret építkezni és inni. De hát az olyan nagy testnek, mint az övé, valamivel többre van szüksége, mint egy kicsinek. Ahogy mondani szokás: ő még le sem vizelte a falat, amikor én már holtrészeg vagyok. Különben annyit dolgozik, mint egy szamár. Aztán pedig, akármennyit iszik is, és még ha külföldi vendégei vannak is, akkor sem mulasztja el, hogy mielőtt aludni megy, még olvasson, főleg a Szentírásból. Ha nem imádkozunk buzgón érte, nem is vagyunk jó keresztények.

570-571. oldal, 5137. sz. - János Frigyes szász választófejedelem jó tulajdonságai (Luther Kiadó, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: részegség
1 hozzászólás
>!
Juci P

– Aki a sörfőzést kitalálta, az a romlást hozta Németországra. Ettől van tartományainkban ilyen nagy drágaság. A gabonának egy részét megeszik a lovak, mert több zabot szokás vetni, mint búzát; aztán a derék parasztok és polgárok megisszák sör alakjában a maradék gabonának majdnem a nagyobbik hányadát. Ugyanezért a nemes Türingia tartományban, ahol fölöttébb termékeny a föld, a gazdák ezt a kópéságot művelik: ahol régebben jóféle gabona termett, ott most csüllengnek kell nőnie, amely a földet annyira kiperzseli és kiszívja, hogy az minden mértéken túlmegy.

211-212. oldal, 1281. sz. A sörfőzés (Luther Kiadó, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: Németország · sör · Türingia
1 hozzászólás
>!
Juci P

A kedves kisgyermekek ártatlanságban élnek, nem tudnak a bűnről, nincs bennük irigység, harag, fukarság, hitetlenség stb., ezért hát vidámak és jó a lelkiismeretük, nem félnek semmilyen veszedelemtől, sem háborútól, sem dögvésztől, sem a haláltól stb., jobban ízlik nekik az alma, mint az érme. És amit hallanak Krisztusról, az eljövendő életről, abban együgyűen hisznek, minden kételkedés nélkül, és vidáman beszélnek róla. Ezért Krisztus minket, időseket komolyan arra int, kövessük a gyermekek példáját, amikor így szól: „Aki nem úgy fogadja Isten országát, mint gyermek, semmiképpen be nem megy abba.” (Mk 10,15) Mert a gyermekek igaz módon hisznek, és ezért Krisztus szerette őket és az ő gyermeki tréfáikat.

148-149. oldal, 660. sz. - A gyermekek hitéről (Luther Kiadó, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: gyermek · hit · Jézus Krisztus
>!
deardurr

Egyedül Isten az, aki az alázatot felismeri, megítéli és kinyilatkoztatja, ugyhogy az ember akkor tud legkevesebbet az alázatosságról, amikor éppen valóban alázatos.

18. oldal

Luther Márton: Magnificat Mária éneke – Magasztald az én lelkem az Urat

Kapcsolódó szócikkek: alázatosság
>!
Juci P

Azt hiszem, Szent Lukács, a héber és görög nyelvben egyaránt járatos lévén, azt a héber szót, amellyel az angyal szólott, adta vissza a görög kecharitómenével, s tette világossá. Azt kell gondolnom, Gábriel arkangyal ugyanúgy beszélt Máriával, mint Dániellel, midőn chammudóthnak, is chammudóthnak, vir desideriorumnak nevezi, ami „kedves Dániel”-t tesz (Dán 9,23; 10,11.19). Mert ilyen módon beszél Gábriel, ahogy azt Dániel könyvében is láthatjuk. Ha a betűkhöz ragaszkodva, a szamarak tudománya szerint akarnám ezt lefordítani, így kellene írnom: Dániel, te embere a sóvárgásoknak, vagy: Dániel, te embere az örömöknek. Ez volna még csak az ékes németség! Érezni, hogy az „ember” (Mann), „örömök” (Lüste), „sóvárgások” (Begierungen) ugyan német szavak, bár nem igazán tiszták, és jobb volna helyettük „kedvet” (Lust) vagy „vágyat” (Begier) használni. Az olyan szókapcsolatot, mint „embere a sóvárgásoknak”, nem érti a német, és végül még azt gondolja, hogy Dánielben bűnös öröm lakozik. Ez volna ám a remek fordítás! Ezek után búcsút kell mondanom a betű szerinti olvasatnak, és törnöm a fejemet, hogy is mondják németül azt, amit a héber is chammudóth kifejez: úgy találom, a német ezt így mondja: Dániel, te kedves; Mária, te kedves; vagy: te kegyes leány, te édes szűz, te gyenge nő, vagy más, ehhez hasonló fordulattal. Mert nagy tartalékai legyenek szavakból annak, aki fordításhoz kezd, hogy ha rászorul, mindig kéznél találja a legmegfelelőbbet.

633. oldal, Nyílt levél a fordításról

Kapcsolódó szócikkek: fordítás