!

Ludvig Holberg dán norvég

1684. december 3. (Bergen, Norvégia) – 1754. január 21. (Koppenhága)

Nemférfi

Könyvei 3

Ludvig Holberg: Klimius Miklósnak föld alatt való útja
Ludvig Holberg: A politikus csizmadia
Ludvig Holberg: Niels Klim's Journey Under the Ground

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Galaktika Baráti Kör Könyvklub Móra

Antológiák 2

Bernáth István (szerk.): Skandináv költők antológiája
Bernáth István (szerk.): Észak-európai népek irodalma

Népszerű idézetek

gybarbii P>!

HENRIK. A lánykérésnek legnehezebb része kiagyalni, hogy is kezdje az ember a szavalást; egyszer magam is voltam már kérősorban, de kéthétig se tudtam kiszabni a mondókámat.

49. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban

gybarbii P>!

A kormányt szídni nem nehéz,
De mit tudunk mi tenni…?!..
Ki térképről lett tengerész,
Az kapitánynak semmi.
Lehet, hogy nyelvünk jól forog
Könyvből okoskodásra,
De más és sokkal több dolog
Egy ország kormányzása.
Legyen hát példám okulás
Közrendű nép számára:
Nagyszájú kormányszapulás
Nem képesít kormányra.
Kit rang, tisztség nem illetett,
Csúfos bukás a díja;
Polgármesterből sem lehet
Sebtében… csizmadia…

106. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban

gybarbii P>!

ENGELKE. Inkább parasztlány szeretnék lenni, akkor bizonyosan ahhoz mehetnék feleségül, akit szívből, igazán szeretek.

77. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban

gybarbii P>!

GESKE. Ugyan igyék mán egy kupica pájinkát, mindjárt jobban lesz tüle, olyan jó szélhajtó. Ugorj Henrik, hozz csak egy flaska kisüstöst; a hőgy nem érzi jól magát.

82. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban

gybarbii P>!

BREMENFELD. […] Hát mégse tudsz kihúzni valamicskét ebből a csávából, Henrik?
HENRIK. A legjobb tanács, amit a polgármester úrnak adhatok az, hogy kösse fel magát, kérem alássan.

98. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban

gybarbii P>!

ANTONIUS. Márpedig von Bremen uram esküdözik, hogy a lányát csak politikushoz adja.
GESKE. Én pedig inkább kicsavarom a nyakát, semhogy politikushoz adjam. Hiszen a régi jóvilágban a szélhámost hívták politikusnak.

52. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban

gybarbii P>!

ABRAHAMSNÉ (hosszas nevetés után). Igazán nem tudom, kedves, ki húzza a rövidebbet, ez a csizmadiáné, akit szívünk szerint jól kinevetünk, vagy pedig mi, akik nádmézszörpös kávét kell, hogy igyunk.
SANDERUSNÉ. Az isten szerelmére, ne emlegesd azt a nádmézszörpöt, szívem; hacsak rágondolok, máris kóvályog a gyomrom.

80. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban

gybarbii P>!

GESKE. Ippeg az emént vót itt kegyelmednek néhány kollegatársnője, s jól bekávéztak velem. Azt hiszem, maradt még egy pár findzsijával, ha tetszik; úgyis a fenekin van a legjava. De én már igazán nem tudok innya; úgy teleszíttam magam, hogy a hasam feszül, mint egy felfújt hólyag.

83. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban

gybarbii P>!

MÁSODIK ÜGYVÉD. Kiváltképpen nagy a mi örvendezésünk, hogy olyan elöljárót kaptunk, akinek nem csak szinte isteni esze…
BREMENFELD. Hát igen… az van, hála istennek…
MÁSODIK ÜGYVÉD. … hanem mindenki iránt való kegyes jóakarata is vagyon, akinek legnagyobb öröme, hogy meghallgassa és rendbehozza nép ügyes-bajos dolgait. Igenis, meg kell vallanom, majdnem gutaütést kaptam … örömömben, amikor először hallottam a hírét, hogy a választás von Bremen polgármester úrra eset…
HENRIK. Von Bremenfeld, kérem messzijő.

88. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban

gybarbii P>!

BREMENFELD. Ugyan, törődöm is én azzal, hogy mit mond Justinnijános vagy Alexander Magnus, akik Hamburg alapítása előtt tán néhány ezer évvel is éltek! Hogy tehetnek ők törvényt olyan dolgokban, amelyek az ő idejükben egyáltalán meg se voltak?

89. oldal

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban