!

László András magyar

1941. december 3. –

Tudástár · 20 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
Honlaplayakriya.hu/index.html
Életrajz

Könyvei 9

László András: Tradicionalitás és létszemlélet
László András: Solum ipsum
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert – László András: Kard, kereszt, korona
László András: A jobboldaliság alapelvei
László András: Tradíció és metafizika
László András: A mindenség fénye az emberben
László András – Buji Ferenc: Genesis
Kamarás István – Szász Ilma – Dienes István – Balogh Gábor – Kiss Endre – László András – Héjjas István: Metaelmélet, metafilozófia
László András – Lutter Tibor – Róna Éva – Stephanides Károlyné: Rendszeres angol nyelvtan

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Tanuljunk nyelveket Tankönyvkiadó

Szerkesztései 3

László András – Szongott Rudolf (szerk.): Arkhé I.
László András – Szongott Rudolf (szerk.): Arkhé III.
László András – Szongott Rudolf (szerk.): Arkhé II.

Antológiák 17

Rády Sándor Zsolt (szerk.): Hungarizmus és intellektus
Virág László (szerk.): Hasta I.
Horváth Róbert – Murányi Tibor (szerk.): Láthatatlan rezgéseim tánca minden
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MMIV
Virág László (szerk.): Hasta II.
Virág László (szerk.): Hasta V.
Virág László (szerk.): Hasta VI.
Virág László (szerk.): Hasta IV.
Virág László (szerk.): Hasta VII.
Virág László (szerk.): Hasta III.

Népszerű idézetek

aled>!

Ami persze a legtompább embert illeti, az ilyen csak van. Tenyészik. És az emberek döntő többsége ilyen: Nem elfogad és nem elutasít – hanem van. Elég rosszul érzi magát a létben – de van.

Kapcsolódó szócikkek: emberek · társadalom
3 hozzászólás
Lunemorte P>!

Akiben az élet, a tudat és a halál kérdései nem vetődnek fel, az a szó szigorú értelmében nem tekinthető embernek. Kívülről kétségtelenül emlékeztet rá, de valójában nem az.

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Kapcsolódó szócikkek: az élet értelme
3 hozzászólás
Cneajna >!

254 – Ha a tanítvány megérett, a mester megjelenik – mondják Indiában. Mi ezt így fogalmazhatnók meg: Aki megérett rá, az a saját létálmába bele fogja álmodni az útmutatót.

44. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Rahamim>!

[B. F.] Hogyan ítéled meg önmagad és a munka kapcsolatát?

[L. A.] Nézd, életem talán legnagyobb tévedése az volt, hogy valaha is dolgoztam, s ezért ebben a vonatkozásban – hogy egyáltalán hajlandó voltam dolgozni – kénytelen vagyok nagyon negatíve megítélni önmagam. Igaz, mindig is tudtam, hogy ez csak átmeneti lesz, de még így sem lett volna szabad belemenni ebbe.

[B. F.] És magáról a munkáról hogyan vélekedsz?

[L. A.] Ez a kor olyan munkát és munkákat vetett fel, amilyenek korábban soha nem voltak, éspedig lényegük szerint soha nem voltak. Indiában a súdra vagy a csándála sem végzett olyan munkát, mint mondjuk én a Ferroglobusnál, ahol a sósavgőzök miatt majdnem meghaltam. Ilyen munkák nem voltak valamikor! És ez alól az adminisztráció sem kivétel, ugyanis az jelenlegi formájában hihetetlenül lélekölő munka. Régebben a tisztátalan munkák tisztátalanok voltak, de nem őrölték fel, építették le vagy tették tönkre az embert. A jelenkor viszont ilyen munkákat produkál. Éppen ezért nem tudom magamat eléggé elítélni azért, hogy valaha is ilyen munkákat végeztem.
Egészen más az, ha valaki alkot. Az én munkáimnak azonban az alkotáshoz semmi köze nem volt. Az egyik munkahelyemen például – s ez nagyon jellemző – lyukkártya-szisztémával dolgoztak fel valamit. A lyukkártyákat dobozokba kellett gyűjteni, a dobozokat pedig egy raktárba. Ott már legalább ezer doboz volt. Azokat ott gondosan őrizni kellett, majd egy idő után megsemmisíteni. Soha nem volt precedens arra, hogy akár csak egyetlen lyukkártyát is még egyszer elővettek volna.

106. oldal, IV. beszélgetés (Magánkiadás, 1994)

Kapcsolódó szócikkek: munka
1 hozzászólás
Lunemorte P>!

Mind a sorsba való belenyugvás, mind pedig a sors elleni lázadás lunáris attitűd. Az igazán spirituális attitűd a sors meghaladását tűzi ki célul: nem belenyugszik és nem lázad, hanem megfosztva jelentőségétől felülemelkedik a sorson.

33. oldal, ÉLETVEZETÉS

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Kapcsolódó szócikkek: sors
Kollográd>!

A tradíció nem más, mint egy metafizikai értelemben vett »emlékezés«, és az eredettel való kapcsolat jelenlétének a hordozása. A modernitás azonban nemcsak ennek az »emlékezésnek« a hiánya, hanem egyúttal a metafizikai »emlékezés« megtagadása is, valamint az emlékezés minden reprezentációjának elpusztítására irányuló törekvés.

51. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

1 hozzászólás
Kollográd>!

Az égbe való feljutás adekvát és legitim módját a Biblia Jákob létrájával szimbolizálja: a mennybe csak a mennyből aláereszkedő létrán lehet feljutni. Ugyanennek inadekvát és illegitim módja a bábeli torony története: a földről való felemelkedés szükségképpen összeomláshoz és megzavarodáshoz vezet.

37. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

3 hozzászólás
aled>!

…minden élő megismerés: önmegismerés.

Kollográd>!

Az első baloldali – mint mondják – maga a Sátán volt.

Szellem, jobboldaliság, tradíció 16.

5 hozzászólás
Cneajna >!

52 – Egy bizonyos szinten túl a külső és a belső nem létezik többé. Nincs olyan, hogy külső és belső – mert a tudat határához képest minden belül van, a tudat középpontjához képest pedig minden kívül.

16. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák