!

László András magyar

1941. december 3. –

Tudástár · 13 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
Honlaplayakriya.hu/index.html
Életrajz

Könyvei 8

László András: Tradicionalitás és létszemlélet
László András: Solum ipsum
László András: Tradíció és metafizika
László András: A jobboldaliság alapelvei
László András: A mindenség fénye az emberben
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert – László András: Kard, kereszt, korona
László András – Buji Ferenc: Genesis
Kamarás István – Szász Ilma – Dienes István – Balogh Gábor – Kiss Endre – László András – Héjjas István: Metaelmélet, metafilozófia

Szerkesztései 3

László András – Szongott Rudolf (szerk.): Arkhé I.
László András – Szongott Rudolf (szerk.): Arkhé III.
László András – Szongott Rudolf (szerk.): Arkhé II.

Fordításai 1

Színek a képernyőn

Antológiák 4

Rády Sándor Zsolt (szerk.): Hungarizmus és intellektus
Horváth Róbert – Murányi Tibor (szerk.): Láthatatlan rezgéseim tánca minden
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MMIV
Virág László (szerk.): Hasta XII.

Népszerű alkotóértékelések

abraxa>!

László András

Metafizikai alapvetése teljesen rendben van.
Magyar nyelvű szerzők közül (szerintem magasan) a leghitelesebbnek tekinthető.
Én nem vagyok ennek az embernek a „fanatikusa”, de bizonyos gondolatai nagyon sokszor eszembe jutnak.


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Akiben az élet, a tudat és a halál kérdései nem vetődnek fel, az a szó szigorú értelmében nem tekinthető embernek. Kívülről kétségtelenül emlékeztet rá, de valójában nem az.

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Kapcsolódó szócikkek: az élet értelme
3 hozzászólás
RahamiM P>!

[B. F.] Hogyan ítéled meg önmagad és a munka kapcsolatát?

[L. A.] Nézd, életem talán legnagyobb tévedése az volt, hogy valaha is dolgoztam, s ezért ebben a vonatkozásban – hogy egyáltalán hajlandó voltam dolgozni – kénytelen vagyok nagyon negatíve megítélni önmagam. Igaz, mindig is tudtam, hogy ez csak átmeneti lesz, de még így sem lett volna szabad belemenni ebbe.

[B. F.] És magáról a munkáról hogyan vélekedsz?

[L. A.] Ez a kor olyan munkát és munkákat vetett fel, amilyenek korábban soha nem voltak, éspedig lényegük szerint soha nem voltak. Indiában a súdra vagy a csándála sem végzett olyan munkát, mint mondjuk én a Ferroglobusnál, ahol a sósavgőzök miatt majdnem meghaltam. Ilyen munkák nem voltak valamikor! És ez alól az adminisztráció sem kivétel, ugyanis az jelenlegi formájában hihetetlenül lélekölő munka. Régebben a tisztátalan munkák tisztátalanok voltak, de nem őrölték fel, építették le vagy tették tönkre az embert. A jelenkor viszont ilyen munkákat produkál. Éppen ezért nem tudom magamat eléggé elítélni azért, hogy valaha is ilyen munkákat végeztem.
Egészen más az, ha valaki alkot. Az én munkáimnak azonban az alkotáshoz semmi köze nem volt. Az egyik munkahelyemen például – s ez nagyon jellemző – lyukkártya-szisztémával dolgoztak fel valamit. A lyukkártyákat dobozokba kellett gyűjteni, a dobozokat pedig egy raktárba. Ott már legalább ezer doboz volt. Azokat ott gondosan őrizni kellett, majd egy idő után megsemmisíteni. Soha nem volt precedens arra, hogy akár csak egyetlen lyukkártyát is még egyszer elővettek volna.

106. oldal, IV. beszélgetés (Magánkiadás, 1994)

Kapcsolódó szócikkek: munka
1 hozzászólás
Kollográd P>!

Az égbe való feljutás adekvát és legitim módját a Biblia Jákob létrájával szimbolizálja: a mennybe csak a mennyből aláereszkedő létrán lehet feljutni. Ugyanennek inadekvát és illegitim módja a bábeli torony története: a földről való felemelkedés szükségképpen összeomláshoz és megzavarodáshoz vezet.

37. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

3 hozzászólás
Cneajna>!

254 – Ha a tanítvány megérett, a mester megjelenik – mondják Indiában. Mi ezt így fogalmazhatnók meg: Aki megérett rá, az a saját létálmába bele fogja álmodni az útmutatót.

44. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Scarlett0722 P>!

…minden élő megismerés: önmegismerés.

Lunemorte P>!

Mind a sorsba való belenyugvás, mind pedig a sors elleni lázadás lunáris attitűd. Az igazán spirituális attitűd a sors meghaladását tűzi ki célul: nem belenyugszik és nem lázad, hanem megfosztva jelentőségétől felülemelkedik a sorson.

33. oldal, ÉLETVEZETÉS

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

Kapcsolódó szócikkek: sors
Kollográd P>!

Az első baloldali – mint mondják – maga a Sátán volt.

Szellem, jobboldaliság, tradíció 16.

5 hozzászólás
Kollográd P>!

Az elsőrendű ember elsőrendű emberek társaságát keresi. A másodrendű ember harmadrendűekét.

33. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

1 hozzászólás
Kollográd P>!

A tradíció nem más, mint egy metafizikai értelemben vett »emlékezés«, és az eredettel való kapcsolat jelenlétének a hordozása. A modernitás azonban nemcsak ennek az »emlékezésnek« a hiánya, hanem egyúttal a metafizikai »emlékezés« megtagadása is, valamint az emlékezés minden reprezentációjának elpusztítására irányuló törekvés.

51. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

1 hozzászólás
Cneajna>!

78 – Mindaz, ami van, illúzió. Egyedül az nem illúzió, aki/ami vagyok.

19. oldal

László András: Solum ipsum Metafizikai aforizmák

9 hozzászólás