!

Laczkó Géza magyar

1884. december 3. (Budapest) – 1953. december 1. (Budapest)

Tudástár · 2 kapcsolódó alkotó

Nemférfi

Könyvei 16

Laczkó Géza: Holdbéli Dávid csodálatos tapasztalatai a Földön
Laczkó Géza: Innen és túl
Laczkó Géza: Rákóczi
Laczkó Géza: Királyhágó
Laczkó Géza: Noémi fia
Laczkó Géza: Szent Iván tüze
Laczkó Géza: Német maszlag, török áfium
Laczkó Géza: Pest és a nők
Laczkó Géza: Sátán Trismegistos olvasója
Laczkó Géza: Az őstehetség

Kapcsolódó sorozatok: Laczkó Géza önéletrajzi trilógiája · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Kozmosz Fantasztikus Könyvek · A magyar próza klasszikusai · Magyar Elbeszélők Szépirodalmi

Fordításai 18

Hermann Rauschning: Hitler bizalmasa voltam
Guy de Maupassant: Elbeszélések II.
Anatole France: Kékszakáll hét felesége és más elbeszélések
Anatole France: Thaisz és más elbeszélések
Honoré de Balzac: Széplányok tündöklése és nyomorúsága
Braun Róbert (szerk.): Nobel-díjas írók antológiája
André Maurois: Voltaire
Jean Fayard: Szeretni – gyötrelem
Jacques Deval: A préda
Király György (szerk.): Monumenta literarum I-II.

Antológiák 20

Bálint Aladár (szerk.): Éjfél / Kísértethistóriák
Kőrössi P. József (szerk.): Szökés a halálból
Kuczka Péter (szerk.): Galaktika 35.
Kuczka Péter (szerk.): Galaktika 9.
Kuczka Péter (szerk.): Robur 11.
Kuczka Péter (szerk.): Galaktika 27.
Kőrössi P. József – Pomogáts Béla (szerk.): Nyugat
Hunyadi Csaba Zsolt – Somogyi Judit (szerk.): Az ismeretlen leány
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.
Száz magyarok könyvei I-X.

Róla szóló könyvek 1

Keresztury Dezső: Örökség

Népszerű idézetek

Arianrhod>!

Az is fontos, hogy a gyereket nyájjá préseljék össze más gyerekekkel, hisz ha szabadon nevelik, nem lehet belecsöpögtetni a vetélkedés, verekedés, árulkodás, hazudozás, gonoszkodás, tolvajlás, rászedés, hatalmaskodás, képmutatás, durvaság ösztöneit. Gyűljenek csak rakásra, a ravasz lopja meg a bámészt, az erős verje meg a gyöngét, a gonosz üljön a jóhiszemű fejére, a durva sértse vérig a finom lelkűt, az agyafúrt csapja be a hiszékenyt, a nagyszájúnak legyen közönsége, aki előtt hazudozhassék, tömjék meg egymás kis tüdejét porral mindaddig, míg meg nem jelenik a tanító, aki néhány pofonnal csendet teremt, ez a csend azonban az elkeseredés, a düh, a fondorkodás, a bánat és megaláztatás csendje, kényszerbéke két hadjárat között, amikor a tanító és a könyv az úr a srác fölött.

1 hozzászólás
Arianrhod>!

Aki nem hajlandó a felnőttek rabszolgájává rendelni magát, azt kikiáltják rossz gyereknek, Max und Moritznak, Struwelpeternek bélyegzik, kenyérbe fogják belesütni, haja bozóttá, körme méteresre nő. A legtöbb gyerek beugrik ezeknek a fordított tündérmeséknek, de nézzük csak meg a nagy utazóknak, kezdeményezőknek, felfedezőknek, az emberi haladás nagy munkásainak életrajzát, többnyire haszontalan kölykök voltak, gyerekfővel azt csinálták, amit akartak, s így érték el, hogy felnőttül is csak a bennük élő ideálnak engedelmeskedtek – a társadalom ellenére, ám hasznára. Képzeljük el, mi lett volna a kis Názáretiből, ha otthon marad az anyja szoknyáján ülve! Legjobb esetben falusi műasztalos.

2 hozzászólás
Arianrhod>!

Az öregkor legszebb jutalma emberi közfelfogás szerint az os és anus szabályozott forgalma, amelyet egy nagy költőjük a következő bájos versikében ünnepelt:

Tápláló, de könnyű étel,
Idején jó székletétel
Üreg urak legfőbb gondja,
Mind tudja, de nem mind mondja.
(Arany János)

pwz IP>!

Pénz kell a megszületéshez, a meghaláshoz, s mindenhez, ami e kettő között van. Gyanús az egész emberi lét.

143. oldal

Arianrhod>!

Az evés tehát az ölés egyik fajtája. A Föld tehát hulla- és vérszagú. Mocsok egy égitest, mondhatom, hisz önmagát eszi.

Arianrhod>!

Az még csak érthető, hogy valaki mámorosra szaladgálja, hadonássza, ugrálja magát, de az már érthetetlen, hogy például tizenegy izmos ember rugdal egy labdát, és harmincezer nyeszlett rúg be a nézésétől.

Kapcsolódó szócikkek: futball
Arianrhod>!

Szeretkezni az ember rendesen fekve szokott, egy hím, egy nőstény egyidejű részvételével. Ha ugyanezt függőleges helyzetben keringve, topogva, szökellve mímeli, azt mondják rá, táncol. Fejlettebb kultúrákban, mint a meztelen négereknél, az indiai vagy görög-római időkben, a tánc látványosság, széthulló társadalmakban testgyakorlat.

Kapcsolódó szócikkek: tánc
3 hozzászólás
Arianrhod>!

Legolcsóbb emberi mámor a fecsegés szülötte. A fecsegést díszes termekben (szalon) és e célra emelt palotákban (parlament) űzik. Mennél több a bajuk, annál többet fecsegnek…

Arianrhod>!

A játék egyrészt menekülés a pelenkaszagú engedelmesség világából a képzelet korlátlan mezejére, másrészt a jövendő élet begyakorlása. A felnőtt, ezt jól tudván, nem hagyja a gyereket a maga módján játszani, nem engedi feltalálónak, felfedezőnek lenni, hanem már készen kezébe adja későbbi rabszolgasága jelképeit, tárgyait és eszközeit: a fiúnak csákót, kardot, puskát, ólomkatonát, leánynak bábut és főzőcske-edényecskét.

3 hozzászólás